backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.C

Dnes jsme byli ve Východočeském divadle Pardubice na představení Vánoční pohádka. Poté jsme navštívili Pernštýnské náměstí, kde jsme se vyfotili u vánočního stromu. 

V pátek 14.10. jdeme do kina CineStar. Děti nepotřebují pomůcky na první dvě vyučovací hodiny. Následně pokračuje výuka dle rozvrhu hodin. Bude otevřen stánek s občerstvením, můžete tedy dát dětem peníze s sebou. Kdo ještě nezaplatil kino, přineste, prosím, 85 Kč zítra 13.10. Děkuji. 
Pěkný den. 
Třídní učitelka. 

Informace pro 4. C – školní rok: 2022 – 2023

Začátek školního roku: 1. 9. od 9 hodin - 10 hodin, od 10 hodin oběd – samostatně, děti nechodí do ŠD

2. 9. – vyučování do 11,40 hod., S sebou obalené a podepsané učebnice, vyplněný dotazník, velký zápisník podepsaný školní řád, doplnit údaje na 1. str.  platná telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

Od 5. 9. – vyučování dle rozvrhu – viz malý notýsek. Noý předmět: Informatika – vyučuje Mgr. J. Halík

Do 14. 9. vybíráme na PS sešity: AJ, M, ČJ, Př, Vl, VV – celkem 820 Kč.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1, 2, 3, pero na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník s ryskou na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie,

desky s patentkem, kružítko.

Všechny učebnice a pomůcky, prosím, podepište!

Do pondělí 5. 9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 3. ročníku, sáček s Tv – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a triko, švihadlo, malý tenisový míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky prosím do 2. dne na mé telefonní číslo nebo školní mail: jirkova.zdena@benesovka.cz

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku. Žáci už nemají žákovské knížky na známkování, známky budou zadávány do Bakalářů.

Bude zaveden opět pitný režim.

Na začátku školního roku budeme zjm. procvičovat a opakovat učivo 3. ročníku.

 

Přeji vám a zejména dětem klidný školní rok a mnoho úspěchů a trpělivosti. Děkuji za spolupráci.

                                                                                                      Třídní učitelka: Z. Jírková

 

 

Naše první společné zážitky ze školy v přírodě na Jurášce. 
V. Balášová, Z. Jírková a L. Kynclová 

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)