backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.C

Připomínám, že dnes v 16,00 hod. jsou třídní schůzky. J.S.

Vážení rodiče, ještě jednou posílám postup při zasílání on line listů.

 Jak vše bude probíhat : V úkolech vám vždy přepošlu link na jednotlivá cvičení, které se vám po rozkliknutí nebo zkopírování do vyhledavače otevřou, děti cvičení doplní a musí poslat - vyplní své jméno, co dělaly, předmět a doplní můj email./ j.secka@seznam.cz /

 

Pro lepší orientaci:

1. po ukončení a zkontrolování kliknout na finish

2. poslat učiteli - email my answers to my teacher

3. vyplnit jméno žáka - enter your full name

4. vyplnit, co dělaly (vyjmenovaná slova, násobilka) - group, level

5. předmět (M, ČJ) - school subject

6. poslat - send

 

Děkuji za spolupráci. Jana Secká

 Jak vše bude probíhat : V úkolech vám vždy přepošlu link na jednotlivá cvičení, které se vám po rozkliknutí nebo zkopírování do vyhledavače otevřou, děti cvičení doplní a musí poslat - vyplní své jméno, co dělaly, předmět a doplní můj email.

 

Pro lepší orientaci:

1. po ukončení a zkontrolování kliknout na finish

2. poslat učiteli - email my answers to my teacher

3. vyplnit jméno žáka - enter your full name

4. vyplnit, co dělaly (vyjmenovaná slova, násobilka) - group, level

5. předmět (M, ČJ) - school subject

6. poslat - send

 

Dobrý den. Než zadám úkoly na tento týden, napíši Vám změnu rozvrhu od 12.1. Začínat budeme již v 8,00 hod.a každý den budou mít děti 3 hodiny. smiley

 

                                      8,00 – 8,40       9,00 – 9,40        10,00 – 10,40

Pondělí                              Čj                        M                      třídnická

Úterý                                  M                       Čj                       Aj

Středa                                Čj                        M                      Vl

Čtvrtek                               M                       Čj                       Př

Pátek                                  Čj                        M                      Aj                                             

 

A nyní úkoly :

Čj   -  uč. str. 54, 55, 56

       -  ze str. 54 nahoře naučit vyjmenovat vzory podstatných jmen

       -  uč. str.55 cv.1 do procvičování / do 13.1. /      určit rod vyznačených slov a vypsat 5 podstatných jmen rodu mužského a určit životnost

         - uč. str.56 cv.7 do ČJ - Š / do 15.1. / + určit vzor podstatných jmen

         - PS  str. 39

 

M      - uč. str. 10 cv.1 do M - Š /12.1./

         -  uč. str. 11 cv. 4 do M-D  na 13.1.

         -  uč. str.11 cv.14 do M-D / prvních 6 příkladů / na 14.1.          PS str.23, 24 cv. 7 - 10

+      vypracovat a poslat do konce týdne on - line listy

         https://www.liveworksheets.com/oh1334307cj

         https://www.liveworksheets.com/kt1339470pu

         https://www.liveworksheets.com/fk124129mt

          https://www.liveworksheets.com/sl66155vl

 

          https://www.liveworksheets.com/jn1482201ji

          https://www.liveworksheets.com/gs503910lc

 

Vl    -   uč. str. 40 - 44 číst,     PS str. 20    + zápis do sešitu

            NEROSTNÉ SUROVINY V ČR

 • hnědé uhlí – Most, Sokolov
 • černé uhlí – Karviná
 • kaolin – k výrobě keramiky – Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo
 • sklářské písky – k výrobě skla – Nový Bor
 • vápenec – Beroun, Brno
 • stavební kámen – Českomoravská vrchovina
 • ropa - Hodonín

             PRŮMYSL V ČR

 • Uč. str. 39 – vypsat druhy průmyslu a do závorky jeden až dva příklady

/příklad: STROJÍRENSKÝ (výroba automobilů, ostatní stroj. výroba) …

 

 Př     - uč. str. 28 - 29 číst,       PS str. 14, 15    + zápis do sešitu

                                                          LES

Rostou zde stromy, keře, byliny a houby.                                                                                                                Žijí zde různí živočichové.                                                                                                                              Poskytuje dřevo, zadržuje vodu, je zdrojem kyslíku, zabraňuje odnosu půdy.                                                   Slouží k rekreaci.

Druhy lesa : 1) jehličnaté       2) listnaté       3) smíšené                                                                           

JEHLIČNATÉ STROMY

Smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá – vypsat z učebnice str.28 povídání v rámečku pod obrázkem                                                                                                                                        

 

         -  

 

 

Tento týden budeme více pracovat s učebnicí a pracovním sešitem, takže mějte na on - line hodiny připravenou učebnici, pracovní sešit, sešit a také pracovní listy, které jste dostali na procvičování - číslovky a sloveso have got.

Hlavním tématem tohoto týdne jsou příslovce četnosti. Koukněte na tyto odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30

https://www.youtube.com/watch?v=OG3VyTSzgPI

https://www.youtube.com/watch?v=zmVL1ODYl_Q

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I

https://www.youtube.com/watch?v=VAWo65QwP2c

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-prislovce-cas-cetnost

https://www.karticky.cz/show-free.htm?fid=115

V učebnici budeme dělat strany 26, 28, 29, 31, 33, 34.

V pracovním sešitě strany 34 a 35.

Samostatně si dělejte pracovní listy, cvičení v učevnici a sešitě budeme dělat společně.

Uvidíme a uslyšíme se zítra opět v těch 2 skupinách jako minulý týden. Hlaste se ve správný čas do správné skupiny.

Zuzana Vlasáková

Vážení rodiče.

V pondělí 11.1.2021 bude on - line třídní schůzka od 16,00 hod. V aplikaci Teams se přihlásíte na děti. smiley

Hezký víkend a budu se těšit. Jana Secká

Vážení rodiče, milé děti.

Ještě jednou Vám přeji v novém roce hlavně hodně zdraví a nyní pár informací.

Ve čtvrtek 7.1. mezi 13,00 - 13,30 dám dětem nové pracovní sešity a sešity, které mají ve škole, aby bylo do čeho psát.

V pátek 8.1. budou mít děti pouze Aj, hodina matematiky bude nahrazena ve čtvrtek 7.1. od 10,50hod. / V pátek jdu do nemocnice na kontrolu - děkuji za pochopení /

A nyní úkoly na tento týden: Děti si mají ve všech sešitech za posledním  cvičením narýsovat zelenou čáru, abychom věděli, kde jsme po novém roce začínali. smiley

Čj - do 7.1.      PS str.37, uč. str. 51 cv. 12,13 do procvičování

do konce týdne do Čj Š str. 51, cv. 15 přepsat + PS str. 38

M - do konce týdne uč. str. 5 cv 14 / první sloupeček / a str. 6, cv.22 / prvních 6 příkladů / do M-Š

Vl -uč. str.38, 39 přečíst, PS str.29

Př - uč. str. 24 - 27 přečíst, PS str.13,14

a do konce týdne prosím poslat vypracované listy / návod k odeslání máte z podzimní výuky /

https://www.liveworksheets.com/aq101117an

https://www.liveworksheets.com/pr54519ie

https://www.liveworksheets.com/rj123443qk

https://www.liveworksheets.com/mv333884oh

https://www.liveworksheets.com/qg956199oy

 

https://www.liveworksheets.com/xh1317425fo

https://www.liveworksheets.com/nt1345297ox

Děkuji za spolupráci  Jana Secká

Zdravím všechny po vánočních prázdninách a přeji nám všem, abychom se mohli co nejdříve vrátit zpět do školy k normální výuce.

V tomto týdnu budeme opakovat hlavně sloveso to have, které si procvičujte na tomto odkaze:

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple

Vše si samozřejmě ještě procvičíme a vysvětlíme při on-line výuce.

Mějte připravené učebnice, pracovní sešity a sešity na angličtinu, budeme pokračovat ve 4. lekci - Sny.

Hezké odpoledne a zítra se uvidíme.

Zuzana Vlasáková 

Vážení rodiče a milé děti.

Po vánočních prázdninách bude výuka opět probíhat přes Microsoft Teams podle původního rozvrhu k distanční výuce.
Obědy mají děti odhlášeny. Pokud si chcete obědy vyzvedávat , musíte si je přihlásit. Obědy se budou vydávat do 13,00 hod.
Připojíme se tedy v pondělí 4.1., kde si povíme víc.
Přeji hezký zbytek víkendu a v novém roce hlavně hodně zdraví a pohody.     Jana Secká
 
 

 

Vážení rodiče a děti.

V pondělí 30.11. se opět sejdeme ve škole ve třídě. Prezenční výuka je povinná.

Děti  budu vyzvedávat v 7,45 před školou. Roušku mají děti po celou dobu výuky (náhradní rouška v tašce v sáčku).

Učí se dle běžného rozvrhu - HV - ne zpěv, TV - pobyt venku, procházky.

Obědy ve školní jídelně mají děti přihlášeny. Kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit sám.

Konce výuky : PO - 12,35

                       ÚT - 11,35

                       ST - 12,20

                       ČT - 13,20

                       PÁ – 13,15

V pondělí si přineste vypracované pracovní listy i z anglického jazyka. Budu je vybírat.

Těším se na Vás.     Jana Secká

 

Tak snad naposledy smiley

M - uč. str. 48, 49  do M - Š str. 48 cv.9 / do 25.11.  /

                              do M - D str.48 cv.8 / do 27.11. /

                              do procvičování str. 48, cv. 3, 4, 5, 6, 7

        PS str. 15   / do 27.11. /

Čj  - uč. str. 38      do Čj - Š str. 38 cv. 8 / do 26.11. /

         PS str. 29, 30

Př  - uč. str. 17, 18 + 19 / bezobratlí / - přečíst

        PS str. 10        +  zápis do sešitu

                                    SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ

                            uč. str. 17 -  rámečky

Vl  - uč. str. 29, 30, 31 přečíst ,  PS str. 16  +  zápis do sešitu  

    VODA V KRAJINĚ

 1. Povrchová
 1. vodní toky – potoky, řeky
 2. vodní nádrže – jezera, rybníky, přehrady
 1. Podpovrchová
 1. Půdní voda – v půdě
 2. Podzemní voda – pod zemským povrchem

VODNÍ TOKY – ŘEKY A POTOKY

Řeka začíná jako pramen, zpočátku teče jako potok, přibírá levé a pravé přítoky a rozšiřuje se v řeku.

Soutok – místo, kde se řeky spojují.

Řeka se vlévá do jiné řeky nebo ústí do moře.

Tok řeky – horní, střední a dolní.

VODNÍ NÁDRŽE

Jezera

 • přirozeně vzniklé nádrže
 • např. Černé a Čertovo jezero na Šumavě

Rybníky

 • uměle vytvořené vodní nádrže
 • odvodnění území, chov ryb
 • Rožmberk – největší rybník ČR

Přehrady

 • uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řek
 • vybudovaná hráz přehradila vodní tok
 • regulují množství vody v řece, zabraňují záplavám
 • někdy jsou zásobárnou pitné vody
 • např. Lipno největší přehrada ČR

Řeky – práce s mapou

 1. Vltava – nejdelší řeka ČR, pramení na Šumavě
 2. Labe – pramení v Krkonoších
 3. Morava – pramení na svazích Kralického Sněžníku
 4. Odra – pramení v Oderských vrších

 

POVODÍ

 • je území, odkud odtéká voda do jedné řeky

V ČR 3 povodí: 1. Povodí Labe

                         2. povodí Moravy

                         3. povodí Odry

ÚMOŘÍ

 • je území, odkud tečou všechny řeky do jednoho moře
 • území ČR patří do úmoří Severního, Baltského a Černého moře

Labe – Severní moře

Morava – Černé moře

Odra – Baltské moře

 

Děkuji všem, kdo mi poslal vyplněné online listy a zde máte další na tento týden. Posílám je i na emailové adresy.

https://www.liveworksheets.com/ud1261692xb / jen výpočet a odpověď /

https://www.liveworksheets.com/zs173048rk

https://www.liveworksheets.com/fd1331658mj

https://www.liveworksheets.com/xy102447pq

 

Snad se 30.11. uvidíme a proto mi vyplněné pracovní listy z Aj a ostatní odevzdáte toho 30.11.smiley

Hezký týden         Jana Secká