backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.A

Změna rozvrhu on-line výuky
Od úterý 12.1. bude probíhat výuka podle nového rozvrhu. Začínat bude v 8 hodin. tř.uč.
 
        1.  2.  3.   4.
PO    ČJ M      AJ
UT    M ČJ VL
ST    ČJ M PŘ
CT    M AJ ČJ
PA    ČJ M TH      (TH - třídnická hodina)

 

Třídní schůzka - 11.1. 16 hodin
přes aplikaci Teams
 
Dobrý den,
dnes při tř. schůzkách se uskuteční on-line volby do školské rady.
Hlasování bude zpřístupněno 11.1. od 16 do 22 hodin - dáváte 1 hlas.
Další info na stránkách školy.
 
Zároveň žádáme o vyplnění dotazníku pro rodiče.
Zpřístupněn bude 11.1. od 16 - 17.1. do 20 hodin v aplikaci Teams. Děkujeme.
 
 

 

Dobrý den,

posílám dětem učivo na další týden.

Kdyby nebylo něco jasné, vyřešíme v on-line hodinách. Mějte se hezky. smileysmiley

tř.uč.

ČJ
vzory podst. jmen
učeb. str.53 - 56
do cvič. sešitu str.56 cv.7a - poslat
PS str. 2 - 3,    malý PS str. 5 -7
 
M
učeb. str. 23 - 27 násobení a dělení zpaměti
str. 25 rýsování trojúhelníku
 
 
do cvič. sešitu - poslat: str. 24 cv. 12, str. 25 cv. 2, str. 27 cv. 13, str.27 cv. 14 - 4 příklady
PS str. 31 - 32 a str. 38
 
 
učeb. str.37 - 38 živočichové na louce, pastvině
PS str. 19 dokončit, str.20
 
Zápis
ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE, PASTVINĚ
BEZOBRATLÍ
saranče obecná - krátká tykadla, rostl. potrava
kobylka zelená - dlouhá tykadla, masožravá
včela medonosná - královna, trubci, dělnice
čmelák zemní, motýli (babočka paví oko), slunéčko sedmitečné
 
OBRATLOVCI
slepýš křehký, zmije obecná, ještěrka obecná
vrabec polní, čáp bílý
krtek obecný (výborný čich a sluch), sysel obecný
hospodářská zvířata = pastviny
 
VL
učeb. str.50 - 53 chráněná území, cestujeme po vlasti
PS str. 23 cv. 1-2
str. 25 - poslat
 
zápis
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
  • chráněné krajinné oblasti: např. Železné hory, Orlické hory, Broumovsko, Český Ráj,...
  • národní parky: KRNAP (Krkonošský nár. park), České Švýcarsko, Šumava, Podyjí                                                                                                                                       naučné stezky, UNESCO - mezinárodně významná chráněná území
 
CESTUJEME PO VLASTI
přírodní zajímavosti -skály,jezera,....
histor. památky - hrady, radnice,....
památkové rezervace
národní kulturní památka
           - nemovitá - hrad, zámek,...
           - movitá - obrazy, sochy,....
UNESCO - světově chráněné památky
 
Střed Čech
hl. město Praha, Středočeský kraj
historická část Prahy
hrad Okoř, Karlštejn
Kutná Hora
Západ Čech
Karlovarský a Plzeňský kraj
lázně Karlovy Vary, Františkovy Lázně
hrad Švihov

 

 

Nové pracovní sešity
V pátek 8.1. rozdávání nových prac. sešitů před školou v 7,20 - 7,40 hodin. Mohou přijít děti nebo rodiče.
Děkuji. P.Kakosová
 
Třídní schůzky
V pondělí 11.1. se budou konat on-line třídní schůzky od 16 hodin.
P.Kakosová

 

 
Dobrý den,
lyžařský výcvik se z důvodu šíření epidemie koronaviru ruší. Moc mě to mrzí.
Jakmile bude záloha vrácena, peníze vám přepošleme zpět na účet.
Tř.uč.

 

Dobrý den,

posílám úkoly pro tento týden (stejné zadání je na Teamsech). smiley

ČJ
učeb. str.50 - 52 - procvičovat určování podst. jmen, pády
 
 
odeslat - opiš a urči pády:
O Vánocích, peče beránky, z proutí, na školu, do finále, Petře, pro maminku, svátek, Kája, půjčil si pero, na křižovatce, stala se nehoda, na houbách, psali diktát, v hledišti, do školy, má rád zvířata, s Katkou, v kině, namaloval Petra, je na televizi, sluníčko, po cestě, posekat trávník, při bouřce, bez sýra, ke kadeřnici, ze školy.
 
str.52 cv.3 - do cvič. sešitu
PS dokončit
 
M
učeb. str. 18 - 22
str. 18 geometrie - do cvič. sešitu
poslat: str. 20 cv.7, str. 20 cv.8 - 4 příklady, str. 22 cv.7
PS str. 29 - 30
 
učeb. str. 34 - 36
PS str. 19 (bez cv.4)
     str. 42 - poslat
 
Zápis do sešitu:
Louka a pastvina
ekosystém, který ovlivňuje člověk
posečené trávy - krmivo
pastvina - kůň, tur, ovce
rostliny
  • trávy - lipnice luční
  • byliny - pampeliška, kopretina, zvonek, sedmikráska, jetel, pryskyřník

 

VL
učeb. str. 45 - 49 - opakování ústně (s mapou)
PS str.30 - poslat
 
Hezký týden. P.K.
 
 
 

 

 
Po vánočních prázdninách bude výuka opět probíhat přes Microsoft Teams podle původního rozvrhu k distanční výuce.
Obědy mají děti odhlášeny. Pokud si chcete obědy vyzvedávat , musíte si je přihlásit.
Přeji hezký zbytek prázdnin. tř.uč.

 

Hezké vánoční svátky vám všem.

Do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Věřím, že příští rok bude po všech stránkách rokem lepším.

Těším se na vás, tř.uč.

 
Prezenční výuka je povinná.
Děti si budu vyzvedávat v 7,45 před školou. Roušku mají děti po celou dobu výuky (náhradní rouška v tašce).
Učí se dle běžného rozvrhu - bez plavání, HV - ne zpěv, TV - pobyt venku, procházky.
Obědy ve ŠJ mají děti přihlášeny. Kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit.
Konce výuky : PO - 12,40
                       ÚT - 11,40 - odpadá plavání
                       ST - 12,20 - PaSH se přesouvá na posl. hodinu
                       ČT - 13,20 - TV se přesouvá na posl. hodinu
                       PÁ - 12,30
Těším se na práci v naší třídě. tř.uč.

 

Dobrý den,

posílám zadání domácí práce na další (snad již poslední) týden doma.  smiley

Mějte se hezky a brzy se  uvidíme ve školních lavicích. smiley smiley

 

Český jazyk
učeb. str. 41 - 43 slovní druhy
cvič. sešit str. 41 cv.3, str. 41 cv. 6, str. 42 cv. 9
PS str. 34 - 35 (bez sloh. cvičení)
 
 
Matematika
učeb. str. 54 - 58 procvičování
str. 56 do cvič. s. - poslat
PS str. 21 - 22
 
 
Přírodověda
učeb. str. 24 - 27 les
PS str. 14         str. 40 - 41 a 45 - poslat ( cv. 5 - pomůže učebnice str.28)
 
zápis
LES
význam: dřevo, zadržuje vodu, zabraňuje odnosu půdy, rekreace, kyslík, domov živočichů
Rostliny
houby - hřib smrkový,...
lišejníky - terčovka bublinatá (sever - na kůře, skalách, kamenech)
mechy - ploník ztenčený (zadržují vodu)
byliny:
kapradiny - kapraď samec
přesličky - přeslička lesní
další byliny - sasanka hajní, jahodník obecný,...
 
 
 
Vlastivěda
učeb. 34 - 37 půda a zemědělství, nerost. suroviny
PS str. 18 dokončit,         str. 19 cv.1,2          str. 29 - poslat
 
zápis
Půda a zemědělství
vznikla zvětráváním - rozpadem hornin
humus = nejúrodnější část půdy (zbytky těl rostlin a živočichů)
druhy : jílovitá
            hlinitá
             písčitá
využití : orná = rostlinná výroba
             pastviny = živočišná výroba
podzol - nejvyšší nadmoř. výška, lesy, louky, ovce
hnědozem - brambory, oves, len, řepka, prasata, krávy, ryby
černozem - nížiny, nejúrodnější, pšenice, kukuřice, cukrovka, víno, ovoce, zelenina, chmel, prasata, drůbež
 
 
Nerostné suroviny
hnědé uhlí - Most, Sokolov - povrchová těžba - elektrárny
černé uhlí - Karviná - hlubinný důl - koks do pecí - výroba železa
ropa - Hodonín - vrty - benzín, nafta, léky, plast
kaolín - Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo - keramika
sklářské písky - Nový Bor - sklo
vápenec - Beroun - vápno, cement
stavební kámen - Českomorav. vrchovina - stavebnictví, sochy