backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.A

Dobré ráno! 

 

MATEMATIKA

slovní úlohy (viz příloha) - u každé úlohy napiš číso cvičení. V sešitu bude výpočet, klidně i nějaké znáornění a ODPOVĚĎ. Pošli všechny úlohy mail.

do malého seištu opiš a vypočítej příklady:

6 x (400 + 30) =

5 x (30 + 90) =

8 x (100 - 7) =

(30 + 4) x 4 =

(100 - 5) x 6 =

(200 - 70) x 9 =

 

procvičování velké násobilky

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=762

 

ČEŠTINA

PS 36/1 + ukoly a, b, c Pošli mail

pracovní list (viz příloha) - kdo netiskne, napíše věty do sešitu se správným tvarem slova. Tajenku nemusíte. 

Nezapomínejte číst :). Behěm čtení si všimej koncovek  přísudku v minulém čase. 

 

Hezký pátek! 

Dobré ráno! 

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

co je jmenovatel? číslo pod zlomkovou čarou (na kolik dílů je celek rozdělen)

Vysvětlení + učebnice (viz příloha)

https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs

- úkol z učebnice (příloha) - cv. 3 - příklady piš do sešitu. Pošli mail.

                                             cv. 5 - úloha. V sešitu bude výpočet a ODPOVĚĎ. Pošli mail

úkol v internetové třídě

https://www.matika.in/cs/teacher.php

 

ČEŠTINA

přísloví a lidová rčení - viz příloha

přísloví = vyjádření moudrosti, ponaučení

lidová rčení - pro pobavení

Znáš význam? :).. znáš nějaká další přísloví nebo lidová rčení?

 

uč. 106/ 3 +  modrý rámeček - DRACI, SNĚHULÁCI, STRAŠÁCI - přečti si pravidlo pro psaní koncovky v příčestí minulém. 

- do malého sešitu napiš tři věty se slovy: draci, sněhuláci, strašáci. Věta bude v množném čísle v munulém čase. 

 

VLASTIVĚDA

opakování Jan Hus: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

opakování - viz příloha

Jagellonci - uč. 39

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

Zjisti:

- kterému králi se přezdívalo Dobře

- jak se jmenuje chrám v Kutné Hoře

- kdo bojoval v bitvě u Moháče

- jak končí rod Jagellonců? 

 

Hezký den yes

 

Dobré ráno! 

 

ČEŠTINA

pracovní list (viz příloha) - věty piš do sešitu. V MNOŽNÉM ČÍSLE. Ke každému podmětu vymysli přídavné jméno a napiš, kde se děj odehrává (př. venku, na zahradě)

uč. 106 - žlutý rámeček. 

U podmětu mužského rodu musíme rozlišovat tzv. ŽIVOTNOST. 

Vše, co je živé a je podle vzoru pán, muž, předseda, soudce (pán, kluk, chlapec, pes, vlk) jsou životná a v koncovkách příčestí minulém je měkké I. 

Ostatní podstatná jména podle vzoru hrad, stroj jsou neživotná a v koncovkách příčestí minulém je tvrdé Y.

uč. 106/ 2 - ústně. Rozlišu podmět rodu mužského na životný a neživotný!

PS 36/2 - pozor na životnost! Pošli mail.

 

MATEMATIKA

PS 36/ 8, 10

zlomky - pracovní list (viz pžíloha. Pošli mail.

 

PŘÍRODOVĚDA

úkol vložen od paní učitelky. 

 

ANGLIČTINA

Pupil's book - page fifty-eight. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNQMpFVrMOs

- slovesa s kocovkou ing se používají v přítomném čase - co právě teď děláme. Včera jste se s tím setkali už ve větách, co dělají lidé na pláži. 

 

Ať se práce daří :). 

Dobré ráno! 

ČEŠTINA

PS 35/5 

uč. 105/4 - máš hotové první dva řádky. Písemně do sešitu od věty Auta rychle ...napiš 6 vět. 

pracovní list (viz příloha) - bud vytiskni nebo piš věty do sešitu. Pošli mail.

 

MATEMATIKA

PS 32/11

32/9 - klidně si zadání namaluj vedle na papír ať se ti lépe počítá. 

36/12 - porozně si přečti zadání. Zjišťuješ obvod a obsah. Pošli mail.

 

ANGLIČTINA

Activity book - page fifty-four. 

 

Hezký den :) :) 

Dobré ráno, děti! 

Dnes máte svůj den heart..A Laurinka má svátek - přejeme všechno nejlepší yes. Bude trošku učení a na závěr film Super třída v divadle :) :) :).

MATEMATIKA

zaokrouhlování - viz příloha

- můžeš vytisknout a tabulku doplnit nebo piš do sešitu

- čísla napiš POD SEBE - vedle zaokrouhli na 10, vedle původní číslo na 100, vedle původní číslo na 1 000. 

 

do sešitu:

42 156            37 513

.      21                   19

 

12 588 : 4 =        zkouška:

 

převody jednotek - písemně do malého sešitu - viz příloha. Vyfoť a pošli mail.

 

VLASTIVĚDA

zápis do sešitu - kdo nestihl v pátek - školní děti mají jen začátek :) :).. viz příloha

Minulý týden jsme už viděli video o dalších nástupcích. Můžete si připomenout  a také se podívej na Jiřího z Poděbrad. 

učebnice s. 38

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

 

ANGLIČTINA

Sám/sama si doma pokládej otázky (jméno, věk, nálada, hodiny, počassí, co máš ráda/rada, volný čas, ...) a odpovídej si :). Některé otázky a opovědi napiš na papír. Vyfoť a pošlimail.

konverzace a předložky

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM

 

ČEŠTINA

volníčko a film :).. Samozřejmě jen kdo chce.  smileysmiley

https://www.youtube.com/watch?v=AOaO630Esbg

 

Užijte si den dětí!!!! yes

 

 

Milé děti, posílám vám pozdravy a přání k svátku dětí. smiley

Jistě máte splněné úkoly z minulé hodiny, doplněný PS k Přírodovědě. V tomto týdnu se zaměříme na procházku kolem rybníka. Pracujete s učebnicí na str. 62 - 63. Pročtěte si a odpovězte na otázky 1, 2, 3 na str. 62. Do malého sešitu si napište nadpis: RYBNÍK a pod nadpis vypište, které rostliny a živočichy uvidíte u rybníka. Nakreslete jednu rostlinu a živočicha u rybníka.

enlightened Pozor, příští týden si zkontroluji vaše malé sešity a PS. Kdo pracuje z domu, posílejte mi prosím tento úkol na email. 

Pozn. noOd čtyř žáků ještě nemám žádný úkol, tak zkuste napravit.      Děkuji Z. Jírková

Dobré ranko! 

Poslední pracovní den a hurá na víkend :). 

 

MATEMATIKA

PS 30/10 

PS 35/ 3, 4 - Obě úlohy vyfoť a pošli mail.

úkol v interentové třídě: 

https://www.matika.in/cs/teacher.php

 

ČEŠTINA

PS 35/ 2, 4

Uč. 105/ 4 - písemně 6 vět. Pošli mail

opakování vyjmenovaných slov:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/6171

 

VLASTIVĚDA

Uč. 36 

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

- zkus si odpovědět na otázky na straně 37

- znovu se podívej na časovou osu - od Přemyslovců po konec vlády Lucemburků. Můžeš so spočítat, jak dlouho dané rody vládly českým zemím. 

poznámka: Během dne přidám i zápis do sešitu. 

 

Hezký pátek a užijte si víkend smiley

 

 

 

Dobré ráno! 

 

MATEMATIKA

Typy trojúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc

rovnostranný

rovnoramenný

pravoúhlý

PS 6/12

PS 10/13 Pošli mail

 

ČEŠTINA

Podmět rodu ženského - v příčestí minulém v množném čísle koncvka Y

uč.105 - žlutý rámeček + modrý rámeček - DĚTI, OČI, UŠI

PS 35/1 + úkoly a, b. vzory nemusíš

uč. 105/2 písemně do sešitu. Úkol a NE. Pošli mail.

 

VLASTIVĚDA

uč. 34 - 35

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbK...

Zjisti kdo byl Jan Hus.

Kdo byli Husité.

Kde si Husité vybudovali své místo pro život.

Co se stalo roku 1420. 

Který vojevůdce vedl válku úplně slepý? 

 

Tak ať se vám práce daří yes

 

 

Dobré ráno! 

Doufám, že včerejší učivo vám nedělalo problém :). Co jste posílali, vypadalo dobře :).

ČEŠTINA

PS 34/ 2, 4, 5. 

- ve cv. 4 si všechny přísudky řekni i v budoucím čase (nejlépe oba tvary - složené BUDU a jednoduché)

uč. 104/4 - písemně 3 řádky - úkoly a, b NE. Jen urči PÁDY (napiš číslo pádu nad slovo)

opakování : JSI (tvar slovesa být/)

                     SI (zvratné sloveso)

úkol v internetové třídě: https://www.gramar.in/cs/

 

MATEMATIKA

PS 30/12

PS 35/ 1, 2, 7

opakování zlomklů: určování více částí z celku

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matemat...

 

PŘÍRODOVĚDA

úkol od paní učitelky tu už je :). My dnes budeme také ve třídě pracovat na přírodovědě. 

 

ANGLIČTINA

trocha anglického čtení 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/39

 

Hezkou středu yes

 

 

 

Dobré ráno smiley

 

ČEŠTINA

Shoda podmětu s přísudkem

- abychom zvládli toto učivo je potřeba perfektně umět:

                 určit podmět a přísudek

                určit rod (střední, ženský a mužský)

proč shoda? učebnice s. 103/žlutá tabulka

- celé se to vlastně týká přísudku v minulém času a hlavně množného čísla (př. Kluci běhali. Holky skákaly). 

NOVÉ češtinářské pravopisné pravidlo!

- koncovka li, ly, la se určuje podle RODU daného podmětu ve větě. 

Dnes se zaměříne na podmět rodu středního - uč. 104/žlutá tabulka!

uč. 104/2 písemně do seštiu. 

PS 34/1, 3 - pozor na koncovku přísudku!!!!!! Vždy si určti rod podmětu. Oba úkoly vyfoť a pošli mail.

 

MATEMATIKA

Grafický součet a rozdíl úseček. Je to sice nové, ale nic těžkého :). V příloze vysvětlení z učebnice + video k vysvětlení:

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

PS 18/14

PS 24/7

PS 28/8

Jeden úkol, který chceš, vyfoť a pošli mail.

 

ANGLIČTINA

Pupil 's book - fpage: ifty-seven/ ex. 2, 3. Věty napsat na papír nebo můžete vytisknout (viz příloha) a napsat. Do učebnice nepíšeme. 

 

Ať se práce daří :)