backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.A

Po dlouhé době distanční výuky jsme byli opět spolu. Užili jsme si pěkný týden v Janských Lázních na Modrokamenné boudě. 

Sportovali jsme, hráli si a dokonce zdolali vrchol naší nejvyšší hory Sněžky.

Prima týden.

 
Dobrý den,
přečtěte si na stránkách školy informace Nástup všech žáků školy 17.5. (testování, obědy,
tř. schůzky,..)
Hezký večer. P.Kakosová

 

Dobrý den, ahoj děti,

konečně přišly pěkné slunečné dny. Hezky si je venku v přírodě užijte.

V tomto týdnu nás opět čeká online výuka a spousta nového učiva. Určitě ho společně  smiley zvládneme. 

 

ČJ
učeb. str. 99 - 101 věta jednoduchá, souvětí, zákl. skladeb. dvojice
cvič. sešit str.100 cv.5
PS str.31     str.32 cv.1
 
M
učeb. str.38 - 42 aritm. průměr, diagram
G str. 40, 42 grafický součet a rozdíl úseček
cvič. sešit str.39 cv.9           str.39 cv.10 - 1.řádek
PS str.27 - 28
 
učeb. str.66 Člověk a rybník
PS str.31 dokončit
zápis
Člověk a rybník (stojatá voda)
chov ryb - výlov, rybaření, rekreace, ochrana proti povodním
pozor na znečištění - hnojiva, postřiky, únik škodlivých látek
 
VL
učeb. str.34 - 35 husitské války
PS str. 17
 
zápis
Husitské války
vláda Václava IV. - úpadek země, mor, spory šlechty, bohatnutí církve (odpustky)
Jan Hus
profesor = mistr, kněz
kázal v Praze v Betlémské kapli - proti bohatství církve
sněm v Kostnici - měl odvolat své názory, uvězněn
6.7.1415 upálen - státní svátek
husité
uznávali učení J. Husa
znak kalich, město Tábor = všichni rovni, vojevůdce Jan Žižka z Trocnova
vozové hradby, děla, ručnice, cepy, sudlice,kopí,...
píseň Ktož jsú boží bojovníci
nespokojenost v zemi - husitské války
1420 - 1. vítězná bitva husitů u Sudoměře

 

Dobrý den,

čeká nás týden online výuky. Potom se opět sejdeme ve škole. smileysmiley

Těším se na vás.

Zde je učivo na tento týden. P.K.

ČJ
učeb. str. 94 - 96 slovesa
cvič. sešit str.94 cv.3       str.97 cv.6
PS malý dokončit
PS velký str.28 - 29
 
M
učeb. str.31 - 35 zlomky
G str.31 obsah čtverce a obdélníku
cvič. sešit str. 33 cv.13         2/3 z 12       12 : 3 = 4           4 . 2 = 8
                                            3/4 z 8           8 : 4 = 2           2 . 3 = 6
PS str. 23 - 24
 
učeb. str.62 - 64 Rybník - rostliny
PS str.31 cv.1 - 2
zápis
Rybník
jižní Čechy - Rožmberk
chov ryb, rybaření, vodní sporty, ochrana proti povodním - uměle vytvořený
ROSTLINY
zpevňují břehy, úkryt a potrava živočichů
byliny: leknín bílý, rákos obecný (rohože), orobinec širolistý
dřeviny: vrba bílá
 
VL
učeb. str. 30 - 31 Život ve středověku
PS str.16 - poslat
zápis
Život ve středověku
ŠLECHTA
bohatí páni - hrady, panství s vesnicemi a poddanými, hostiny, turnaje, lovy
chudší zemané - tvrze, vlastní 1 vesnici, slouží ve vojsku nebo u pána
CÍRKEV
biskupové, kněží, mniši
kláštery, kostely, vlastní vesnice s poddanými
církev. poplatky - za křest, pohřeb, odpustky
Vesnice
domy s jednou místností, chlévy
poddaní - odvádí dávky - peníze, část úrody = desátky
bezzemci - nevlastní pozemky
sedláci - lepší podmínky
Město
kamenné hradby, brány, radnice, kostel, jarmarky
obchodníci - nejbohatší
řemeslníci - krámky s dílnami
chudina - tovaryši a učedníci, dělníci , žebráci

 

Ahoj děti,
věnujte se poslechu svého oblíbeného žánru hudby a zpěváka. smiley Z. Jírková
 
Pro zpestření posílám odkaz na Hodinu zpěvu:
https://www.youtube.com/results?search_query=hodina+zp%C4%9Bvu+2014
 

Dobrý den,

zde je učivo pro tento týden a příští týden se již potkáme ve škole - hurá!     smiley smiley smiley

P.K.

ČJ
učeb. str. 88 - 90 slovesa
cvič. sešit str. 88 cv.3      str.89 cv.4
PS velký str.25 - 26
PS malý str.35
 
M
učeb. str.21 - 25 slov. úlohy
G str. 22 - 23 obsah obdélníku
cvič. sešit str. 21 cv.7 - první řádek       str.25 cv.10 a 11
PS str.19 - 20
 
učeb. str.57 - 60 Živočichové u lids. obydlí
PS str.29 - poslat
 
zápis
Zvířata pro potěšení
= domácí mazlíčci
bouda, kotec, klec, voliéra, akvárium, terárium
pes domácí - pes, fena, štěně (plemena)
kočka domácí - kocour, kočka, kotě
morče, křeček, králík, andulka, rybičky, želva,...
 
Zvířata volně žijící
Bezobratlí: mandelinka bramborová, včela, čmelák, motýli, mouchy, pavouci
Obratlovci:
ptáci tažní - vlaštovka obecná (dlouhý ocas, hnízdí uvnitř budov)
jiřička obecná (kratší ocas, hnízdí zvenčí budov)
ptáci stálí - sýkora modřinka
savci - ježek, myš domácí, kuna skalní
 
VL
učeb. str.25 - 27 Lucemburkové
VL sešit vzadu opakování - poslat
PS str. 15 (str.14 cv.3 nápověda)
 
zápis
Lucemburkové
Jan Lucemburský
manželka Eliška Přemyslovna
válečník, v zemi moc nepobýval - nepokoje
padl v bitvě u Kresčaku
Karel IV. = otec vlasti
původní jméno Václav, dětství ve Francii
vzdělaný (umí číst, psát, jazyky)
rozkvět země, mír, velké území
Nové Město pražské, Karlův most, oprava Pražského hradu, Chrám sv. Víta, Karlštejn, korunovační klenoty (svatováclavská koruna, žezlo, jablko), Karlova univerzita - 1348, kolej Karolinum
 

 

 
Dobrý den,
na stránkách školy máte umístěny pokyny k nástupu dětí do školy.
 
Týden online výuky bude podle rozvrhu, který máme nyní.
Týden výuky ve škole bude podle původního rozvrhu - odpadá odpolední vyučování v úterý
(děti v tento den končí po čtvrté vyučovací hodině).
Již brzy se uvidíme v naší třídě, těším se. P.K. smiley

 

Dobrý den, prezenční výuku začínáme 19.4. Příští týden se učíme online. Nahlaste mi během zítřka, kdo bude potřebovat zajistit dohled nad dětmi i v týdnu, kdy nebudou mít výuku. Týká se profesí viz přiložený obrázek.