backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.A

Dobrý den,

zde je učivo pro tento týden a příští týden se již potkáme ve škole - hurá!     smiley smiley smiley

P.K.

ČJ
učeb. str. 88 - 90 slovesa
cvič. sešit str. 88 cv.3      str.89 cv.4
PS velký str.25 - 26
PS malý str.35
 
M
učeb. str.21 - 25 slov. úlohy
G str. 22 - 23 obsah obdélníku
cvič. sešit str. 21 cv.7 - první řádek       str.25 cv.10 a 11
PS str.19 - 20
 
učeb. str.57 - 60 Živočichové u lids. obydlí
PS str.29 - poslat
 
zápis
Zvířata pro potěšení
= domácí mazlíčci
bouda, kotec, klec, voliéra, akvárium, terárium
pes domácí - pes, fena, štěně (plemena)
kočka domácí - kocour, kočka, kotě
morče, křeček, králík, andulka, rybičky, želva,...
 
Zvířata volně žijící
Bezobratlí: mandelinka bramborová, včela, čmelák, motýli, mouchy, pavouci
Obratlovci:
ptáci tažní - vlaštovka obecná (dlouhý ocas, hnízdí uvnitř budov)
jiřička obecná (kratší ocas, hnízdí zvenčí budov)
ptáci stálí - sýkora modřinka
savci - ježek, myš domácí, kuna skalní
 
VL
učeb. str.25 - 27 Lucemburkové
VL sešit vzadu opakování - poslat
PS str. 15 (str.14 cv.3 nápověda)
 
zápis
Lucemburkové
Jan Lucemburský
manželka Eliška Přemyslovna
válečník, v zemi moc nepobýval - nepokoje
padl v bitvě u Kresčaku
Karel IV. = otec vlasti
původní jméno Václav, dětství ve Francii
vzdělaný (umí číst, psát, jazyky)
rozkvět země, mír, velké území
Nové Město pražské, Karlův most, oprava Pražského hradu, Chrám sv. Víta, Karlštejn, korunovační klenoty (svatováclavská koruna, žezlo, jablko), Karlova univerzita - 1348, kolej Karolinum
 

 

 
Dobrý den,
na stránkách školy máte umístěny pokyny k nástupu dětí do školy.
 
Týden online výuky bude podle rozvrhu, který máme nyní.
Týden výuky ve škole bude podle původního rozvrhu - odpadá odpolední vyučování v úterý
(děti v tento den končí po čtvrté vyučovací hodině).
Již brzy se uvidíme v naší třídě, těším se. P.K. smiley

 

Dobrý den, prezenční výuku začínáme 19.4. Příští týden se učíme online. Nahlaste mi během zítřka, kdo bude potřebovat zajistit dohled nad dětmi i v týdnu, kdy nebudou mít výuku. Týká se profesí viz přiložený obrázek.

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Dobrý den,

zde jsou úkoly na tento jarní (i když studený) týden. smiley

P.K.

ČJ
učeb. str. 85 - 87 slovesa
cvič. sešit str.84 cv.8
PS velký str.23 - 25 (zvrat. slovesa ne)
PS malý str. 33 - 34
 
M
učeb. str.17 - 20 zlomky, přímá úměrnost
cvič. sešit str.20 cv.4
PS str.16 - poslat
     str.17 - 18
 
učeb. str.56 - 57 Okolí lids. obydlí - živočichové
PS str.28
 
zápis
ŽIVOČICHOVÉ
Hospodářská zvířata
stáj, chlív, králíkárna, kurník, holubník
užitek: maso, mléko, kůže, vejce, peří, vlna
Drůbež:
kur domácí - kohout, slepice, kuře
kachna domácí - kačer, kachna, kachně
husa domácí - houser, husa, house
krůta - krocan, krůta, krůtě
holub domácí - holub, holubice, holoubě
Dobytek:
tur domácí - býk, kráva, tele (skot)
prase domácí - kanec, prasnice, sele
ovce domácí - beran, ovce, jehně
koza domácí - kozel, koza, kůzle
Další živočichové:
králík domácí - králík, králice, králíček
kůň domácí - hřebec, klisna, hříbě
 
VL
učeb. str.22 - 24 Přemyslovci - králové
sešit VL str.24 cv.b      PS str.11, 13
 
zápis
Václav II.
sedmiletý uvězněn Otou Braniborským - bezvládí, násilí
později schopný politik - rozvoj měst, řemesel, obchodu - pražský groš (Kutná Hora - stříbro)
král český a polský
Václav III.
král český, polský a uherský (Maďarsko)
1306 Olomouc - zavražděn
Přemyslovci vymírají po meči

 

Ahoj děti,
pohybujete se na ulici (chodec, cyklista). Jestlipak znáte pravidla silničního provozu?
Ve 4.ročníku jste měli dělat zkoušky - tzv. průkaz cyklisty.
Posílám odkaz - online trénink na průkaz cyklisty a jiné testy z dopravní výchovy.
Vyzkoušejte si, jak by se vám dařilo.
P.K.

 

Dobrý den,

posílám učivo na tento zkrácený týden.

Všem přeji příjemné prožití Velikonoc a pěkné jarní dny. P.K.

 

ČJ
učeb. str.83 - 84 opakování vzorů
cvič. sešit str.83 cv.2       str.84 cv.6
PS velký str.22
PS malý str. 31 - 32
 
M
učeb. str.14 - 16 zlomky
G str. 14 - rovnoběžník
cvič. sešit str.16 cv.11 - 4 příklady se zkouškou
PS str.15 - poslat
str. 17 cv. 1 - 4
 
učeb. str. 55 U lidských obydlí - rostliny
PS str. 27 dokončit
zápis
LÉČIVÉ ROSTLINY a KOŘENÍ
máta, majoránka, meduňka,...
OKRASNÉ ROSTLINY
stromy - zerav západní
keře - zlatice prostřední
byliny - tulipán zahradní
POKOJOVÉ ROSTLINY
fialka africká
péče: zalévat, přesazovat, hnojit, otírat prach, odstraňovat suché části, rozmnožovat
 
VL
učeb. str. 21 - 22 Přemyslovci - králové
sešit VL vzadu - opak. poslat
PS str.12   str.13 cv.7
zápis
Přemyslovci - králové
13. st. stavba hradů, kostelů, měst (hradby) - řemesla, obchod
Přemysl Otakar I.
1212 Zlatá bula sicilská - listina zaručuje nezávislé České království, dědičný královský titul
Václav I.
upevnění postavení Čes. království, těžba stříbra - Jihlava, (později Kutná Hora)
Anežka Česká
Anežský klášter pro chudé
Přemysl Otakar II.
král železný (vojsko) a zlatý (stříbro)
Český stát - rozsáhlé území
1278 bitva na Moravském poli (u Vídně)
       porážka Přemysla Otakara II.
       vítězství Rudolfa Habsburského

 

Ahoj děti,

i když to tak venku nevypadá, máme jaro. Určitě si týden hezky užijete. smiley

Posílám přehled učiva . P.K.

ČJ

učeb. str.80 - 82 vzory rod mužský
cvič. sešit str.82 cv.9 a
PS velký str.20 - 21
PS malý str.28 - 30
 
M
učeb. str.8 - 13 procvičování, zlomky
G str.10 - 11 rovnoběžníky
cvič. sešit str.9 cv.19 - jen výsledky
                str.12 cv.3
PS str. 13 - 14
https://www.youtube.com/watch?v=JPjThREVjyc - pravidelný šestiúhelník
 
učeb. str.52 - 54 U lids. obydlí - rostliny
sešit vzadu - opak. poslat
PS str.27 cv.1 - 3
 
zápis
U lidského obydlí
zahrada, sad, domov
rostliny: okrasné : tulipán, zlatice, fialka
  užitkové : zelenina, ovocné stromy a keře, léčivé rostliny a koření
 
ZELENINA
kořenová - mrkev, ředkvička
cibulová - cibule, česnek
listová - salát, špenát
košťálová - květák, brokolice
plodová - rajče, okurka
 
OVOCNÉ STROMY a KEŘE
peckovice - třešeň (pecka)
malvice - jablko (jádřinec)
bobule - rybíz
 
VL
učeb. str.18 - 20 Život za vlády Přemyslovců
sešit VL - str.20 cv. b
PS str. 10
 
zápis
Život za vlády Přemyslovců
husté lesy, osídlení kolem řek v nížinách
dřevěné chatrče, kamenné domy, hrady s osadami
oblečení z vlny a lnu
jídlo z mouky, luštěnin, zeleniny, masa, med, pivo, víno
časté boje
vzdělaní kněží a mniši - ručně psali knihy (knihtisk až v 15.st.)
 
Románský sloh
silné zdi z kamene, bez omítky
malá okna, půlkruhový oblouk
místnosti malé, tmavé
rotunda = kostel kruhového tvaru
bazilika = kostel obdélník. tvaru, větší
 
Kosmas - Kronika česká
psaná latinsky
období: praotec Čech až rok 1 125
 

 

Dobrý den, ahoj děti,

tady je učivo na tento týden. Ať se vám vše správně podaří.  smiley

P.K.

 

ČJ
učeb. str.78 - 79 vzory rod mužský
cvič. sešit str.81 cv.3 - (+ určit u podst. jmen vzory)
PS velký str. 18 - 19
PS malý str. 26 - 27
 
M
učeb. str. 3 - 7 procvičování
G str. 6 - obdélník, čtverec
cvič. sešit str. 3 cv.3,    str.7 cv.6
PS str.11 - 12
 
učeb. str.51 V parku
str. 80 - 81 Jarní vycházka
PS str. 26
PS str. 43 - poslat
 
zápis
Člověk a park
zvlhčují vzduch, zlepšují život. podmínky, pohlcují prach, tlumí výkyvy teplot
zakázáno: rozdělávat oheň, trhat rostliny, odhazovat odpadky, dělat velký hluk
 
VL
učeb. str. 16 -17 Přemyslovci
sešit vzadu - opakování poslat
PS str. 9
 
zápis
Přemyslovci - knížata
10. st. - vznik českého státu
Bořivoj + Ludmila - šíří křesťanství, zakládají kostely, sídlo - Pražský hrad
Spytihněv I.
Vratislav I. + Drahomíra
Václav - umí číst a psát, mírumilovný - výchova babičky Ludmily
zavražděn bratrem Boleslavem
prohlášen za svatého (ochránce čes. země) - 28.9. státní svátek
Boleslav I.
Boleslav II.
upevnění moci Přemyslovců - vyvraždění rodu Slavníkovců
Oldřich + Božena - připojení Moravy k českému státu
Břetislav + Jitka
Vratislav II. 1. český král

 

 
Dobrý den,
vracela jsem zálohy na LV - 2 800 Kč. Měli byste mít částku na svém účtu.
Ve středu 10.3. 11,45 - 12,00 hodin budu před školou vydávat další díl učebnice matematiky  (dětem nebo rodičům).
Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny.
P.Kakosová