backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Vážení rodiče,

máteli zájem o docházku Vašeho dítěte ve  školním roce 2020/2021 do školní družiny, vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete do 5. 6. na email dudychova.monika@benesovka.cz.

Z odpoledních skupin bude možné vyzvednout dítě v těchto časech:

  • po obědě - 1. třídy v 11,40 hod., 2. třídy ve 12,00 hod.
  • ve 14,00 hod.
  • v 15,30 hod.

Dítě vám bude předáno před budovou školy, vyčkejte na stejném místě jako při předání ráno. O časech odchodu nás informujte prostřednictvím zápisu v notýsku. Samostatný odchod dětí je možný pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.

Vstup rodičů do budovy školy a ostatních prostor /zahrada/ je zakázán.

Monika Dudychová, vedoucí vychovatelka

 

A-01, A-02, A-04, A-07, A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13, A-15, A-16, A-17, A-20, A-21, A-22, A-23, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30 B-01, B-02, B-03, B-04, B-06, B-07, B-9, B-11, B-12, B-13, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24 C-01, C-03, C-06, C-07, C-08, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15 D-01, D-03, D-07, D-8, D-09, D-10, D-11, D-12, D-13, D-15 E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07, D-08, E-09, E-10, E-11, E-12, E- 15, E-17, E- 19, E-21, E-23, E-25, E-26, E-30

A-01, A-02, A-04, A-07, A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13, A-15, A-16, A-17, A-20, A-21, A-22, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30 B-01, B-02, B-03, B-06, B-07, B-9,B-11, B-12, B-13, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24 C-01, C-03, C-06, C-07, C-08, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15 D-01, D-03, D-07, D-8, D-09, D-10, D-11, D-12, D-13 E-01,E-02, E-04, E-21, E-22 Seznam bude doplněn o děti, které přišly dodatečně z jiných škol. Vyvěšen bude do 7. 6.

Provozní doba : 6,00 -17,00 HOD.

1.A (p. vych. Dobrá) - učebna 1.A  hlavní budova v 15 hod. přechod na malou budovu školy

1.B (p. vych. Kalábová) - učebna 1.B hlavní budova v 15,20 hod. (v pátek 7.9. v 15 hod.) přechod na malou budovu

1.C (p. vych. Kikisová) - učebna 4.C. hlavní budova v 15,20 hod. (v pátek 7.9. v 15 hod.) přechod na malou budovu

2.A (p. vych. Novotná) - učebna 2.A malá budova školy

2.B (p. vych. Zálabská) - učebna 2.B malá budova školy

2.C (p. vych. Zálabská) - malá budova školy

3.A (p. vych. Dudychová) - učebna 3.A v 15,20 hod. (v pátek 7.9. v 15 hod.) přechod na malou budovu školy

3.B (p. vych. Dudychová) - učebna 3.A v 15,20 hod. (v pátek 7.9. v 15 hod.) přechod na malou budovu školy

3.C (p. vych. Novotná) - malá budova školy

Vaření (školní kuchyňka – hlavní budova)

Začínáme studenou kuchyní, postupně vaříme teplé pokrmy, pečeme moučníky, cukroví. Jeden týden teorie (bezpečnost, seznámení s recepty, suroviny), druhý týden vaříme.

Pomůcky: pracovní oděv – zástěra nebo tričko(děti si nechávají ve družině) sešit A5 na recepty notýsek na suroviny (dostanou)

Mladý přírodovědec (učebna v malé budově školy, školní zahrada)

Pomůcky: nelinkovaný sešit A3

Kolektivní pohybové hry(tělocvična školy) - florbal, fotbal, vybíjená, ringo,...

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV) florbalovou hokejku zapůjčíme

Hravé malování (učebna v malé budově školy)

Pomůcky: nůžky, lepidlo, pastelky, ostatní pomůcky děti dostanou

Pohybové aktivity (tělocvična školy) - soutěživé hry, cvičení na nářadí

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV)

Flétna pro zdraví (učebna v malé budově školy) mírně pokročilí - žáci zvládnou zahrát tóny g, a, h, c2, d2 podle not

Pomůcky: zobcová sopránová flétna (ne z hračkářství) kroužkový pořadač, euroobaly A4 (20 kusů)

Činnost kroužků zahájena 1. 10. 2018