backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Dne 14. 2. 2024 vyrazily žáci 2.A s družinkou na exkurzi do Východočeského muzea v Pardubicích. V prostorách zámku na nás čekal program Zahraj si Pardubice. Žáci se seznámily s nejznámějšími příběhy dějin města Pardubice, např. Velká pardubická, Zlatá přilba. Dále jsme se dozvěděli o historii Východočeského divadla Pardubice a vlakového nádraží. Měly jsme možnost podívat se na staré reklamy a porovnávali je s těmi dnešními. V neposlední řadě jsme na exkurzi navštíli koloniál a dětský pokojíček, který jsme si mohli také vyrobit.

Exkurze byla zábavná, zajímavá a dozvěděli jsme se mnoho nového. Moc jsme si to užili. smiley

Poslední týden před Vánoci jsme si s dětmi ve družince zpříjemnily výrobou a zdobením vánočních ozdob. U tvoření jsme sledovaly vánoční filmy, poslouchaly koledy a mlsaly. Každý si odnesl domů až 4 ozdobičky. Někteří také zdobily a ochutnávaly perníčky. Předvánoční týden jsme ukončily v pátek předáváním dárečků a ochutnávkou cukroví, které si děti přinesly. 

Přeji všem rodičům i dětem krásné svátky, bohatého Ježíška a v novém roce hodně zdraví, lásky a úspěchů. 

Lucie Vavřínová smiley

Děti z druhých tříd, které navštěvují školní družinu, společně s paní vychovatelkami Luckou Vavřínovou, Míšou Musílkovou a Mílou Řihoškovou vyrazily na odpolední předvánoční výlet na krásný zámek Hrádek u Nechanic.

Na zámku na nás čekal program s názvem Vánoce na Hrádku, kde jsme si společně s průvodcem prohlédli krásně vánočně vyzdobené zámecké interiéry, obdivovali jsme vánoční stromečky ozdobené tradičními ozdobami z papíru, slámy, šišek, ovoce a dalších materiálů a prostřené zámecké štědrovečerní tabule. Také jsme se dozvěděli, jak se slavily Vánoce nejen na zámku, ale i v podzámčí a také jsme si povídali o adventních tradicích.

Děti velmi pozorně poslouchaly všechny informace a obdivovaly zámecké komnaty rodu Harrachů.

Po prohlídce jsme se zastavili i v zámecké kavárně a samozřejmě nesměl chybět oblíbený nákup suvenýrů, abychom měli památku na tento výlet.

Michaela Musílková

Ve středu 6. prosince se děti ve školní družině radovaly z nadílky, kterou jim v oddělení zanechal Mikuláš.
Za finančního přispění Magistrátu města Pardubic byly děti obdarovány ovocnými džusy a sladkostmi. 
V jednotlivých odděleních si pak děti a jejich paní vychovatelky užily Mikuláššké odpoledne se soutěžemi, tancováním a dalšími aktivitami dle jejich výběru. 
Celá akce měla u dětí velký úspěch, což dokládají i pořízené fotografie.

Michaela Musílková

Začátkem prosince podnikly děti prvních ročníku výpravu za „Tajemstvím vánočních dárků“ do Východočeského muzea v Pardubicích. V expozici Zahraj si Pardubice se dozvěděly, jaké dárky dostávaly děti v 19. a na počátku 20. století a jaký měly tyto dárky význam a symboliku. Vrcholem programu byla kreativní dílna, kde se děti ponořily do světa umění. S nadšením a radostí si každé dítě vytvořilo svou vlastní vánoční ozdobičku.

 

Náš družinový přírodovědný kroužek je skvělou příležitostí, jak rozvíjet zvídavost a lásku k přírodě. Děti se vydávají na nezapomenutelnou výpravu do říše zvířátek, kde již měly možnost poznat hada, želvu, morče, králíčka. Zkoumaly jejich jedinečné chování, stravovací návyky a způsoby, jakými se přizpůsobují svému prostředí. Naše setkání jim poskytlo prostor pro diskusi o odpovědnosti v péči o domácí mazlíčky a o to, jaký význam mají v našich životech.

 

 

Ve dnech 31. 10. a 1. 11 se jedna třída školní družiny proměnila v truhlářskou dílnu. V této třídě se postupně ve dvou dnech vystřídali žáci všech oddělení školní družiny. 

Žáci si vyzkoušeli truhlářskou práci, naučili se pracovat s pilníkem, kladívkem, šroubovákem i vrtačkou. Při práci používali nejen dřevo, ale i netradiční materiál z 3D tiskárny, ze kterého byla vyrobena barevná kolečka.
Do práce se s velkou vervou pustili kluci i holky a všem se podařilo vytvořit svůj originální výrobek, který si odnesli domů.
Výroba žáky velmi bavila, což dokládají i pořízené fotografie.
 
Michaela Musílková

V tomto školním roce probíhal ve školní družině kroužek zaměřený na bádání a pokusy. Žáci z prvních tříd měli možnost se přihlásit na tento kroužek a společně jsme tak mohli objevovat tajemný svět vědy.

Žáci si vyzkoušeli jednoduché pokusy, jakými jsou např. vytvoření lávové lampy, model sopky, propíchnutí balonku špejlí aniž by prasknul, rozkvetení papírových rostlin,... Dále zkoumali hoření, hustotu, rozpustnost, naučili vejce nejenom plavat ale i skákat, pozorovali duhu, odhalili tajemství bublin a mnoho dalšího. V kroužku prvňáčci dokonce díky dlouhodobému pokusu na vlastní oči viděli, že ohryzek z jablka se v příznivých podmínkách (zahrabaný v půdě) do dvou měsíců zcela beze zbytku rozloží.

Michaela Musílková

Předposlední den školního roku proběhl pro žáky navštěvující školní družinu tradiční karneval na rozloučení před letními prázdninami.

Školní zahrada se proměnila ve velký taneční parket a v reproduktorech začala znít hudba. Děti na venkovním parketu tančily, soutěžily o sladké odměny a předvedly své krásné masky. Celá akce se velmi povedla především díky hlavním aktérům, kterými nebyl nikdo jiný než děti ze všech oddělení školní družiny.

Letošním překvapením bylo krásné hudební vystoupení holčiček, které navštěvují v rámci školní družiny kroužek Flétna pro zdraví.

Všem žákům školní družiny tedy děkujeme za milé rozloučení i za hezký celý školní rok a přejeme jim krásné prázdniny.

Děkujeme i rodičům za spolupráci a přejeme příjemně strávené letní měsíce.

V novém školním roce se opět těšíme na pravidelné setkávání,
vedoucí paní vychovatelka Monika a paní vychovatelky Blanka, Míla, Lucka V., Míša, Lucka J., Dana, Zuzka, Lenka.

Vážení rodiče,

v příloze naleznete seznam dětí, za které jste podali přihlášku do školní družiny pro školní rok 2023-2024. Seznam je pod registračními čísly od zápisu.