backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Ve sředu 15. 5. 2024 vyrazily děti z 2. A a 2. B s družinkou na výlet do Archeoparku ve Všestarech. První skupinka měla program Život prvních zemědělců, ve kterém si na modelu představily krajinu prvních zemědělců a podobu jejich sídlišť. Do jednoho z domu se ve skanzenu podívaly, prohlídly si ho a představily si, jaké místnost k čemu sloužily. Děti si dále vyzkoušely práci na poli s dřevěnou motykou, sekání dřeva replikami pravěkých seker a drcení obilí na zrnotěrce. Děti také měly možnost ochutnat obilnou placku připravovanou na ohništi. 

Druhá skupinka navšítivila program Lovci poslední doby ledové. Děti se seznámily s dobou posledních lovců na našem území. Mohly si vyzkoušet práci s pazourkovými nástroji, ukázaly si, jak se lidé dříve šatili, zdobili a jaké vytvářeli umění. Také navštívily repliku pravěkého obydlí. Na konci programu si mohly zaházet oštěpem z ruky i pomocí vrhače. 

Třešničkou na dortu byla cesta na výlet autoubusem Dynamo Pardubice, která byla pro děti velkým zážitkem. Všem se nám výlet moc líbil. smiley

V úterý 16. 4. si děti z 2.A a 2.B vyšly do Ekocentra Paleta. 2.A se zúčastnila programu Lesní kouzla. Děti se pomocí pohádky dostaly do minulosti, kdy lidí věřili na spoustu kouzelných bytostí. Pak jednu takovou bytost sledovaly na zahradě Ekocentra a získávaly indicii, kterou musely vyluštit a vytvořit kouzlo, pomocí kterého se jim může splnit přání. Děti získaly povědomí o roli lesů v mytologii a pohádkách a učily se, jak se ke stromům chovat.

2.B se zúčastnila programu Jeden za všechny. Po úvodním seznámení si děti měly možnost zahrát některé kooperativní hry směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. V rámci her a diskusí byla dětem vysvětlena nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině činností.

Oběma skupinkám se program líbil a společně jsme si všichni užili hezké odpoledne.smiley

 

Dne 14. 2. 2024 vyrazily žáci 2.A s družinkou na exkurzi do Východočeského muzea v Pardubicích. V prostorách zámku na nás čekal program Zahraj si Pardubice. Žáci se seznámily s nejznámějšími příběhy dějin města Pardubice, např. Velká pardubická, Zlatá přilba. Dále jsme se dozvěděli o historii Východočeského divadla Pardubice a vlakového nádraží. Měly jsme možnost podívat se na staré reklamy a porovnávali je s těmi dnešními. V neposlední řadě jsme na exkurzi navštíli koloniál a dětský pokojíček, který jsme si mohli také vyrobit.

Exkurze byla zábavná, zajímavá a dozvěděli jsme se mnoho nového. Moc jsme si to užili. smiley

Poslední týden před Vánoci jsme si s dětmi ve družince zpříjemnily výrobou a zdobením vánočních ozdob. U tvoření jsme sledovaly vánoční filmy, poslouchaly koledy a mlsaly. Každý si odnesl domů až 4 ozdobičky. Někteří také zdobily a ochutnávaly perníčky. Předvánoční týden jsme ukončily v pátek předáváním dárečků a ochutnávkou cukroví, které si děti přinesly. 

Přeji všem rodičům i dětem krásné svátky, bohatého Ježíška a v novém roce hodně zdraví, lásky a úspěchů. 

Lucie Vavřínová smiley

Děti z druhých tříd, které navštěvují školní družinu, společně s paní vychovatelkami Luckou Vavřínovou, Míšou Musílkovou a Mílou Řihoškovou vyrazily na odpolední předvánoční výlet na krásný zámek Hrádek u Nechanic.

Na zámku na nás čekal program s názvem Vánoce na Hrádku, kde jsme si společně s průvodcem prohlédli krásně vánočně vyzdobené zámecké interiéry, obdivovali jsme vánoční stromečky ozdobené tradičními ozdobami z papíru, slámy, šišek, ovoce a dalších materiálů a prostřené zámecké štědrovečerní tabule. Také jsme se dozvěděli, jak se slavily Vánoce nejen na zámku, ale i v podzámčí a také jsme si povídali o adventních tradicích.

Děti velmi pozorně poslouchaly všechny informace a obdivovaly zámecké komnaty rodu Harrachů.

Po prohlídce jsme se zastavili i v zámecké kavárně a samozřejmě nesměl chybět oblíbený nákup suvenýrů, abychom měli památku na tento výlet.

Michaela Musílková

Ve středu 6. prosince se děti ve školní družině radovaly z nadílky, kterou jim v oddělení zanechal Mikuláš.
Za finančního přispění Magistrátu města Pardubic byly děti obdarovány ovocnými džusy a sladkostmi. 
V jednotlivých odděleních si pak děti a jejich paní vychovatelky užily Mikuláššké odpoledne se soutěžemi, tancováním a dalšími aktivitami dle jejich výběru. 
Celá akce měla u dětí velký úspěch, což dokládají i pořízené fotografie.

Michaela Musílková

Začátkem prosince podnikly děti prvních ročníku výpravu za „Tajemstvím vánočních dárků“ do Východočeského muzea v Pardubicích. V expozici Zahraj si Pardubice se dozvěděly, jaké dárky dostávaly děti v 19. a na počátku 20. století a jaký měly tyto dárky význam a symboliku. Vrcholem programu byla kreativní dílna, kde se děti ponořily do světa umění. S nadšením a radostí si každé dítě vytvořilo svou vlastní vánoční ozdobičku.

 

Náš družinový přírodovědný kroužek je skvělou příležitostí, jak rozvíjet zvídavost a lásku k přírodě. Děti se vydávají na nezapomenutelnou výpravu do říše zvířátek, kde již měly možnost poznat hada, želvu, morče, králíčka. Zkoumaly jejich jedinečné chování, stravovací návyky a způsoby, jakými se přizpůsobují svému prostředí. Naše setkání jim poskytlo prostor pro diskusi o odpovědnosti v péči o domácí mazlíčky a o to, jaký význam mají v našich životech.

 

 

Ve dnech 31. 10. a 1. 11 se jedna třída školní družiny proměnila v truhlářskou dílnu. V této třídě se postupně ve dvou dnech vystřídali žáci všech oddělení školní družiny. 

Žáci si vyzkoušeli truhlářskou práci, naučili se pracovat s pilníkem, kladívkem, šroubovákem i vrtačkou. Při práci používali nejen dřevo, ale i netradiční materiál z 3D tiskárny, ze kterého byla vyrobena barevná kolečka.
Do práce se s velkou vervou pustili kluci i holky a všem se podařilo vytvořit svůj originální výrobek, který si odnesli domů.
Výroba žáky velmi bavila, což dokládají i pořízené fotografie.
 
Michaela Musílková

V tomto školním roce probíhal ve školní družině kroužek zaměřený na bádání a pokusy. Žáci z prvních tříd měli možnost se přihlásit na tento kroužek a společně jsme tak mohli objevovat tajemný svět vědy.

Žáci si vyzkoušeli jednoduché pokusy, jakými jsou např. vytvoření lávové lampy, model sopky, propíchnutí balonku špejlí aniž by prasknul, rozkvetení papírových rostlin,... Dále zkoumali hoření, hustotu, rozpustnost, naučili vejce nejenom plavat ale i skákat, pozorovali duhu, odhalili tajemství bublin a mnoho dalšího. V kroužku prvňáčci dokonce díky dlouhodobému pokusu na vlastní oči viděli, že ohryzek z jablka se v příznivých podmínkách (zahrabaný v půdě) do dvou měsíců zcela beze zbytku rozloží.

Michaela Musílková