backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.C

Ve středu 27. března u nás na Benešovce proběhl Den učitelů, kdy žáci z devátých tříd měli možnost učit žáky nižších ročníků. Mohli si vyzkoušet, jaké to je být učitelem a zastoupit učitele na jeden den. Obnášelo to i přípravu daného učiva pro třídu dle vlastního výběru.  

Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že to bylo náročné, ale zážitek to byl velký. Tato profese není lehká a my jsme rádi za tuto zkušenost a možnost vyzkoušet si to.  

Pro budoucí učitele: Učitelé či učitelky to nemají vůbec jednoduché

Tesařová, Jirásková 9.B

Ekologická stopa

Ve středu 29.11. žáci 9. C se vydali do ekocentra Paleta na program Ekologická stopa. Program byl orientován na uvědomění si, jakým způsobem naši planetu Zemi zatěžuji já jako jednotlivec, jako rodina - tedy jakou „stopu“ za sebou zanecháváme. Na závěr programu jsme obdrželi několik rad na snížení ekologické stopy.

H. Mikolinová.

 

V pátek 24.11.2023 se všichni žáci devátých ročníků zúčastnili preventivního programu „Hrou proti AIDS“ na Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Studentky čtvrtých ročníků rozdělily naše deváťáky do sedmi skupin. Na jednotlivých stanovištích je seznámily s tematikou např. přenosu virů HIV, jak se chránit před infekcí, o možnostech antikoncepce, o ochraně, jejím použití a manipulaci. Povídali si o životě dospívajících, o partnerském životě a její zodpovědnosti.

 

H. Mikolinová, I. Fišerová a J. Mokříž

 

Ahoj, přátelé vědy a dobrodružství!

Žáci naší školy se zúčastnili posledního projektového dne v rámci projektu I-Kap, a musím vám říct, že to byl doslova vědecko-výbuchový zážitek!

Začali jsme s reakcí kovů s kyselinou chlorovodíkovou – to bylo jako taneček atomů na vědeckém parketu! Naše laboratoře byly naplněny zvukem syčení a fascinovanými výrazy tváří, když se žáci stali chemickými iluzionisty.

Pokračovali jsme měřením pH nápojů, což bylo závodní kolo pro naše chemikářské detektivy. Kdo by si pomyslel, že colový nápoj bude mít takové pH, že by mohlo závidět citronu? Věda nás překvapuje každým douškem!

Pak se naši malí vědci pustili do malování elektrickým proudem. Kdo by si myslel, že elektrický obvod může být uměleckým plátnem? Naše třídy se proměnily v galaxie světel a barev pod rukama našich talentovaných umělců.

Zapálení hořčíku bylo doslova ohnivým finále, které osvítilo tváře všech přítomných. Chvíle, kdy se žár a věda spojily v jedno, nám připomněly, proč milujeme tento obor.

A teď k největšímu dojmu všech – výbuch vodíku! Můžete si představit, jak se naše třídy proměnily ve vesmírnou show, kde byl vodík hlavním hvězdným umělcem. Vědecká magie dosáhla svého vrcholu a nám zůstaly otevřené ústa úžasem.

Celý den byl plný smíchu, zázraků a vědeckého kouzla. Naši žáci ukázali, že věda je nejen o vzorcích a rovnicích, ale také o radosti, objevování a někdy i troše dobrodružství.

A tak se završuje naše spolupráce s Gymnáziem Dašická v rámci projektu I-KAP. Projektový den – nezapomenutelný a vědecky nezaměnitelný. Doufejme, že příště budeme mít ještě více projektů, kde se věda setká s úsměvem!

V chladném čtvrtečním ránu 23. listopadu 2023 jsme se, žáci devátých ročníků, vydali na Gymnázium Dašická, abychom se zúčastnili akce Dne jazyků. Bylo pro nás připraveno 28 stanovišť, kde jsme museli plnit různorodé úkoly v očekávaných jazycích jako jsou angličtina, němčina a ruština, ale i v „exotičtějších“ jazycích jako např. španělština, francouzština, italština nebo latina. Nebylo jen třeba znalosti jazyka, ale také i vědomostí o reáliích evropských zemí, logiky a týmové spolupráce. Na toto vše jsme měli časový limit 112 minut. V průběhu celé akce provázeli každé družstvo „strážní andělé“, kterými byli studenti prváku gymnázia.

Na závěr soutěže se navzájem každé družstvo utkalo v Kahootu, kam každý tým vyslal svého zástupce a mohl tím tak získat bonusové body. A následně napínavé vyhodnocení, kdy každý doufal, že se dostane do vyhlašované top trojky…

A tak se i stalo! Náš tým s jménem Mimirakula (ve složení Michaela Čapounová, Laura Phamová, Radka Rybyšarová, Jakub Šmíd, Michaela Vavřinová) obsadil báječné 1. místo v silné konkurenci 24 týmů ze základních škol z Pardubic a okolí. Obdrželi tím tak pohár, diplom a sladkou odměnu.

Naše další družstvo, Sobečtí inteligenti (ve složení Václav Blažek, Jana Horčičková, Jáchym Hrdina, Karolína Jičínská, Ludmila Kučerová, Robin W. Petric), nezůstalo pozadu a umístilo se na krásnou, úctyhodnou 7. příčku.

Děkujeme p. u. Schoberové za doprovod a (nejen) mentální podporu při akci!

Jakub Šmíd, 9.C

 

Benešovka se již tradičně v polovině listopadu vydala na poznávací zájezd - tentokráte do Německa.

Na úvod přišlo malé množství adrenalinu, protože jsme nevyjížděli v plném počtu, ale od Prahy bylo vše v naprostém pořádku. Na programu byla první den návštěva skvostného zámku Sanssouci a městečka Postupim. Dále jsme se přesunuli do Berlína a navštívili proslulou televizní věž na Alexanderplatzu. Celé odpoledne nás pronásledovalo nevlídné počasí, které se však těsně před výstupem na věž umoudřilo a Berlín jsme mohli obdivovat v atmosféře večerních světel.

Druhý den jsme strávili procházkou po berlínských památkách. Na skok jsme se zastavili v Checkpoint Charlie Muzeu - expozici věnované osudům lidí pokoušejících se překonat berlínskou zeď. A samozřejmě nesměly chybět berlínská Top: Braniborská brána/Brandenburger Tor, Spolkový sněm/Bundestag, Úřad kancléře zvaný pračka, legendární ulice Pod lipami/Unter den Linden, památník holokaustu, Berlínský dóm, Červená radnice/Rotes Rathaus a zakončeno opět na Alexanderplatzu s televizní věží/Fernsehturm s rozchodem na nákupy.

Třetí den jsme se rozloučili s Berlínem u East Side Gallery. Cestou k domovu jsme ještě zvládli vyzkoušet střevíček Popelky na schodišti zámku Moritzburg a prohlédnout si centrum Drážďan a Hygienické muzeum. V pořádku jsme se vrátili zpět.

Zájezd jsme si užili, navštívili zajímavá místa a těšíme se zase na příště.

J. Mivaltová + K. Vodáková + I. Schoberová

Na pondělních půlených hodinách matematiky dostali žáci 8. C za úkol jít do terénu a provést průzkum. První skupina sledovala vytížení křižovatky na ulici Gorkého a četnost projetých vozidel podle barvy. Druhá skupina zvolila vnitřní prostory prodejny Kaufland a ptala se respondentů např. kolikrát chodí týdně nakupovat nebo druh snídaně. Žáci se také setkali se skupinou respondentů, kteří odmítli odpovídat. Myslím, že si to žáci užili yes

třídní učitelka

Ve čtvrtek 15.6. žáci 8.B a 8.C podnikli na Pernštýnském náměstí akci s názvem Vědecko - technický jarmark. U prvního stánku žáci dostali hrací kartu. Za splnění úkolů na osmi stanovištích dostávali razítka, za která si mohli vyzvednout malou odměnu.

za třídní učitelky H. Mikolinová

Workshop – Jachta na moři kariéry

Jako žáci 8. ročníků jsme se vydali na workshop sebepoznání, který se konal na CCV Mozartova. Účelem nám nebylo určit, jakou školou bychom měli pokračovat, ale uvědomit si, co by nás v životě bavilo a případně, jak bychom se pomocí škol mohli k povolání dostat.

Sestavili jsme si vlastní loď plnou našich dovedností, silných stránek apod. Také spolužáci nám mohli na naši loď přidat lístečky s pozitivními informacemi o tom, jací jsme v jejich očích.

Na závěr jsme vyplnili test RAISEC, jehož výsledek byl zapsán do vlajky naší lodi. Určil nám, jakou máme osobnost a v jakých zaměřeních ji můžeme nadále rozvíjet, či správně využít.

Mnohým z nás workshop pootevřel oči a pomohl nám najít v sobě dobré stránky a následně je dobře využívat.

Žákyně z 8. C

 

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová