backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Název školy: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
Adresa školy: Benešovo náměstí 590
Obec: Pardubice
PSČ: 530 02

IČO: 60158999

ID: gvnhki9

Bankovní spojení: GE – MONEY Bank, Pardubice
číslo účtu: 9701120524 / 0600

Telefon:
kancelář školy: 464 629 210 ředitelna: 464 629 213
elektronická pošta obecná – skola@benesov­ka.cz

Vedení školy
Ředitel školy – Mgr. Ema Jičínská – jicinska.ema@benesovka.cz – telefon: 464 629 213
Statutární zástupce ředitele – Mgr. Zuzana Vlasáková – vlasakova.zuza­na@benesovka.cz – telefon 464 629 214
Zástupce ředitele školy – Mgr. Markéta Netolická – netolicka.mar­keta@benesovka­.cz – telefon 464 629 214

Kancelář
Ekonomka a mzdová účetní – Veronika Navrátilová – navratilova.veronika@benesovka.cz – 464 629 210

Asistentka ředitele a administrativní pracovnice - Ivona Vinšová - vinsova.ivona@benesovka.cz - 464 629 210

Další pedagogický personál
výchovný poradce – Mgr. Markéta Netolická – 464 629 214
školní psycholog - Mgr. Andrea Morchová - 464 629 215
 

Adresy elektronické pošty ostatních pedagogických pracovníků jsou ve tvaru: příjmení.jméno@be­nesovka.cz.

Školní aletický klub
ŠAK Pardubice, Benešovka, z.s.

Benešovo náměstí 590

530 02 Pardubice

IČO: 26605694

Předseda – Mgr. Martin Skřivánek – skrivanek.mar­tin@benesovka­.cz;

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny – Iveta Hronová – telefon, záznamník: 464 629 211; skolni.jidelna@be­nesovka.cz nebo

hronova.iveta@benesovka.cz

Školní družina
Vedoucí školní družiny – Monika Dudychová – telefon: 464 629 212; dudychova.moni­ka@benesovka.cz nebo skolni.dru­zina@benesovka­.cz