backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Dobrý den,

 

posílám pozdravy a práci na další týden:

 

1) pracovní sešit str. 40 celá 

2) kopie, kterou najdete v příloze

3) učebnice str. 62 - vše si přečtěte a vyplňte tabulku o vynálezech

 

Všechny hotové úkoly mi pošlete ke kontrole na mail struncovak@seznam.cz.

 

Mějte se moc hezky!

Kateřina Štruncová

 

 

Ahoj ruštináři,

procvičte si uč. str. 63, 64.

Hezký týden

Jana Vernerová

 

Dobrý densmiley

zadávám Vám úkoly na tento týden, které najdete i na Google Classroom

 

Slovní zásoba

- učebnice 38 / B1 - očíslovat školní předměty (do sešitu Deutsch)

- pracovní sešit 42 / 12 - doplnit nákupní seznam

                         42 / 13 - vypsat podstatná jména ze cv. 12 do tabulky podle členu

 

4. pád podstatných jmen

- v příloze najdete vysvětlení nové látky

- pracovní list (posílejte vyplněný na mail nebo vložte na Google Classroom)

 

Slovesa haben a sein

- v příloze najdete pracovní list na opakování sloves, vyplnění posílejte na mail nebo vložte na Google Classroom

- můžete procvičit i zde: https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018032201-test-haben-mit-a-sein-byt-v-pritomnem-case

 

Přeji Vám hezký týdensmiley

 

K. Vodáková

 

 

 

 

Ahoj ruštináři,

zopakujte si uč. str. 63.

Mějte se hezky

Jana Vernerová

 

Dobrý den, 

"volnější" týden je za námi a já stále nemám resty od některých z vás. Prosím, vše si co nejdříve doplňte a odešlete na můj email struncovak@seznam.cz.

Tento týden se přesouváme do nové lekce a podíváme se na modální sloveso MUST:

1) do sešitu si nadepište MUST/MUSTN´T (= muset, nesmět)

- používáme, když hovoříme o pravidlech; co smíme a nesmíme dělat

- MUST je stejné pro všechny osoby

- následuje po něm základní tvar slovesa

- záporný tvar je MUSTN´T (= must not)

eg.:

You must do your homework. (= Musíš udělat svůj domácí úkol.)

I mustn´t eat chocolate before lunch. (= Nesmím jíst čokoládu před obědem.)

2) učebnice str. 58/celá - vyplněné poslat ke kontrole na mail struncovak@seznam.cz

3) procvičujte také na těchto odkazech:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/must

https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/must-exercises

 

Mějte se moc hezky!

Kateřina Štruncová

Moji milí žáčkové,

blížíme se do posledního měsíce letošního školního roku, který byl sice nedobrovolně kratší než jindy, ale nevadí, všechno jsme zvládli na výbornou.

Co se týká učiva - to, co jsme společně neprobrali, probereme v příštím školním roce. Pevně věřím, že se v tomto školním roce ještě potkáme a společně si povyprávíme zážitky z uplynulého období.

V tomto zadání jsem pro pro vás připravila opakování.

Prosím, podívejte se na to a vypracovaný úkol mi pošlete na moji e-mailovou adresu : klepalova.lenka@benesovka.cz

Soubory ke stažení níže:

LK

Občanská výchova

Posílám zápis, který si přepíšete či vytisknete a vlepíte do sešitu.

Míra inflace udává, o kolik vzrostly ceny za sledované období.
Roční míra inflace udává, o kolik celkově vzrostly ceny oproti minulému roku. Míra inflace se udává v procentech.
Jestliže se dočteme v novinách nebo uslyšíme, že inflace byla např. 5 %, znamená to, že ceny vzrostly za rok o 5 %. Jinými slovy:

  • to, co loni stálo 100 Kč, bude letos stát 105 Kč,
  • to, co loni stálo 200 Kč, bude letos stát 210 Kč apod.

Důsledky inflace
S růstem ekonomiky rostou příjmy lidí a ti pak mohou utratit více peněz za zboží, které potřebují a chtějí. Jestliže však ceny začnou růst rychlejším tempem než příjmy, kupní síla každé koruny, kterou vydělají, klesne (koupí za ni méně zboží).

Reálný výdělek
Samotný růst výdělku tak ještě neznamená, že si za víc peněz koupíme také více zboží. Nezáleží tedy jenom na tom, kolik máme peněz, ale také na tom, co si za ně můžeme koupit - to udává reálný výdělek.

Reálný růst výdělku
Reálný růst výdělku spočítáme tak, že od ročního růstu výdělku odečteme inflaci.

Deflace je jev opačný k inflaci. Znamená pokles cen zboží (například u elektroniky).

Hezký den
JM

 

Zdravím všechny v novém týdnu,

Moc chválím ty, kteří poctivě zasílají domácí úkoly. Super. Jsou však i tací, kteří se neozvali a nevím, jak poté budu hodnotit. I vaše domácí práce a spolupráce na dálku je součástí hodnocení. Proto vám na další dva týdny nezadávám nic nového kromě Lekce 8 - Cyber Homework a Online Training. Takže se vrhněte na www. helbling-ezone.com a doplňujte. A zároveň se podívejte na stránce třídy na předchozí zadání úkolů a vyřešte resty.

 

Mějte se hezky.

 

Jana Mivaltová

Hezký den!smiley

Před námi je poslední květnový týden a podíváme se na další práci.

Děkuji všem, kdo plní úkoly na Google Classroom nebo mi posílá práci na mail.

1) V příloze najdete časování slovesa haben (mít, vlastnit), sloveso si přepište do sešitu Deutsch a naučte se ho časovat, je to sloveso nepravidelné

2) Pracovní list – haben (v příloze)

3) Učebnice – str. 36 text (přečíst, přeložit – ústně)

4) Pracovní sešit  41 / 6 – zvolit správné sloveso

                              41 / 6

                              41 / 8 – napsat věty a ve správném slovosledu a správně vyčasovat sloveso

                              41 / 9 – správně seřadit rozhovor

Zadání najdete i na Google Classrom.

 

Mějte se hezkysmiley

 

K. Vodáková

Občanská výchova

Posílám zápis, který si přepíšete či vytisknete a vlepíte do sešitu.

Inflace
Inflace je celkový růst cen všeho zboží. Je to stav, kdy:

  • rostou ceny, a můžeme tedy nakupovat méně,
  • zaplatíme stále více korun za nákup stejného množství zboží,
  •  za stejné množství peněz získáme méně zboží,
  • hodnota peněz klesá (inflace "požírá" peníze).

Př.: Stačí týdenní kapesné 100 Kč na nákup stejného zboží ve třech po sobě následujících letech?

Zboží

Cena v 1. roce

Cena v 2. roce

Cena v 3. roce

kino

50 Kč

52 Kč

55 Kč

Coca-Cola

20 Kč

21 Kč

22 Kč

popcorn

30 Kč

31 Kč

33 Kč

celkem

100 Kč

104 Kč

110 Kč

kapesné

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Stačí? Nestačí?

0 Kč

- 4 Kč

- 10 Kč

Výše kapesného se nemění, v prvním roce 100 Kč na nákup stačí, v druhém chybí k zaplacení 4 Kč, ve třetím 10 Kč.

Inflace se zjišťuje porovnáním cen ve spotřebním koši. Tvoří ho několik stovek druhů zboží, které nakupuje většina domácností ve státě. Do spotřebního koše je zařazeno zboží: potravinářská výrobky, nepotravinářské výrobky (oděvy, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné výrobky, věci pro dopravu a volný čas aj.) a služby (opravárenské, týkající se bydlení, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, vzdělávání, stravování a ubytování, financí).

Hezký den
JM