backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Preventivní program “Před tabulí, za tabulí”

Ve středu 17. 4. 2024 se uskutečnilo poslední setkání třídy 7.A v rámci preventivního programu “Před tabulí, za tabulí”, který organizuje Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí. Tento program je zaměřen na zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky a eliminaci nevhodného chování ve třídě.

Během tří schůzek, které proběhly v průběhu školního roku, se žáci zapojili do různých her a aktivit, které byly navrženy tak, aby podporovaly týmového ducha a vzájemné porozumění. Díky těmto interaktivním technikám se žáci nejen lépe poznali, ale také se naučili efektivněji komunikovat a spolupracovat. Cílem je nejen prevence nežádoucího chování, ale také podpora pozitivního sociálního klimatu ve třídě.

Výsledky programu jsou pozitivní. Učitelé i žáci si všimli zlepšení v atmosféře třídy a snížení počtu konfliktů. Program tak přispěl k vytvoření přátelského a podporujícího prostředí, které je klíčové pro úspěšné vzdělávání.

Schobi

Beseda na Policii České republiky: Otevřený dialog o šikaně a kyberšikaně

V rámci vzdělávacího a preventivního programu byla pro žáky 7.A na Policii České republiky uspořádána beseda zaměřená na problematiku šikany a kyberšikany. Tato přednáška měla za cíl nejen informovat, ale především vybavit žáky nástroji, jak se proti těmto negativním jevům bránit a jak je rozpoznat.

Šikana a kyberšikana jsou tématy, která se dotýkají mnoha dětí a dospívajících. V době digitálních technologií a sociálních sítí se stává kyberšikana čím dál tím větším problémem. Během besedy byly žákům představeny různé formy šikany včetně kybergroomingu a byly jim vysvětleny možné důsledky takového chování.

Policisté se snaží na vývoj trestné činnosti reagovat včas a přijímají adekvátní rozhodnutí, jak této problematice čelit a jak jí předcházet. Prevence je v tomto ohledu klíčová. Proto byl kladen velký důraz na to, aby žáci neznámým lidem nesdělovali osobní údaje a vyvarovali se jakýchkoliv schůzek s neznámou osobou, která jim přes elektronické prostředky nabízí své přátelství. Důležitou součástí besedy bylo také diskutování o tom, jak se chovat bezpečně na internetu a jak rozpoznat potenciální nebezpečí. Na závěr byly promítány dva minifilmy věnované kyberšikaně, představující situace, kdy je oběť záměrně ponižována a obtěžována prostřednictvím internetu a mobilních telefonů.

Tato beseda přispěla k vytvoření prostředí, kde se žáci mohou otevřeně vyjadřovat k tématům, která je trápí, a učit se, jak se chránit před negativními vlivy.

Schobi

Program “Nicholas Winton: Síla lidskosti” představil příběh muže, jehož činy změnily osudy stovky dětí během temných časů druhé světové války. Žáci 8. ročníků a 7.A se seznámili s jeho hrdinstvím a altruismem v pátek 12.4.2024.

Nicholas Winton, mladý burzovní makléř z Anglie, se v roce 1939 rozhodl jednat v době, kdy mnozí zavírali oči. Organizoval řadu transportů, které zachránily 669 českých hlavně židovských dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech. Tyto děti byly bezpečně převezeny do Velké Británie, kde našly nový domov.

Příběh Nicholase Wintona je příkladem toho, že jednotlivec má sílu změnit svět k lepšímu. Jeho příběh byl představen žákům prostřednictvím dokumentárního filmu a následné diskuse, které vedl dramaturg a vedoucí vzdělávacího programu pan Zdeněk Tulis. Tato událost nejenže obohatila vzdělávací program školy, ale také poskytla žákům příležitost zamyslet se nad hodnotami, jako jsou odvaha, empatie a lidskost.

Program “Nicholas Winton: Síla lidskosti” je důkazem, že příběhy o hrdinství a lásce k bližnímu mají stále své místo ve vzdělávání mladé generace. Naši žáci si odnesli nejen nové poznatky, ale i inspiraci stát se lepšími lidmi a aktivně se podílet na tvorbě světa plného porozumění a pomoci.

Nicholas Winton a jeho “děti” jsou důkazem, že lidskost a dobrota jsou silami, které mohou překonat i ty největší překážky.

Schobi

V rámci pracovních činností si žáci sedmého ročníku naší školy prožívají „nezapomenutelný zážitek“ – výrobu hrací kostky ze dřeva. Tato kreativní aktivita nejenže podporuje jejich řemeslné dovednosti, ale také rozvíjí spolupráci a týmovou práci.

Základní pracovní operace se dřevem

V průběhu projektu se děti učí základní pracovní operace se dřevem, jako je měření, orýsování, správné upínání dřeva, precizní řezání, pilování, rašplování a jeho broušení. Tyto dovednosti nejenže podporují jejich manuální zručnost, ale také rozvíjí důležité technické kompetence.

Týmová práce a spolupráce

Výroba hrací kostky je nejen individuální úkol, ale také skvělá příležitost k týmové práci. Děti se učí komunikovat, sdílet nápady a řešit případné problémy společně. Tato zkušenost je nejen pro ně vzdělávající, ale také přináší radost ze sdílené tvorby.

Kreativita a vlastní nápady

Každý žák má možnost vyjádřit svou kreativitu a originální myšlenky při vytváření své vlastní hrací kostky. Tím se podporuje jejich schopnost přemýšlet kreativně a hledat inovativní řešení.

Výsledek a prezentace

Na konci projektu jsou dokončené hrací kostky prezentovány na stránkách školy ve fotogalerii. Rodiče a ostatní žáci tak mají příležitost obdivovat práci svých dětí a spolužáků.

Projekt hrací kostky ze dřeva je skvělým příkladem toho, jak lze vzdělání propojit s praktickými dovednostmi a podnítit zájem dětí o ruční práce. Další výrobek, který prověří naše řemeslné dovednosti bude plátovaná podložka na vaření.  

Mokříž

V neděli 17.12. se na zimním stadionu v Chrudimi uskutečnilo první ŠAKalí bruslení. Účast byla hojná, bruslili malí i  velcí, s hokejkama i bez a všichni si to moc užili. 

Těšíme se, že akci brzy zopakujeme. 

Trenérka Lucka, paní uč. Štrofová a Kakosová

Benešovka se již tradičně v polovině listopadu vydala na poznávací zájezd - tentokráte do Německa.

Na úvod přišlo malé množství adrenalinu, protože jsme nevyjížděli v plném počtu, ale od Prahy bylo vše v naprostém pořádku. Na programu byla první den návštěva skvostného zámku Sanssouci a městečka Postupim. Dále jsme se přesunuli do Berlína a navštívili proslulou televizní věž na Alexanderplatzu. Celé odpoledne nás pronásledovalo nevlídné počasí, které se však těsně před výstupem na věž umoudřilo a Berlín jsme mohli obdivovat v atmosféře večerních světel.

Druhý den jsme strávili procházkou po berlínských památkách. Na skok jsme se zastavili v Checkpoint Charlie Muzeu - expozici věnované osudům lidí pokoušejících se překonat berlínskou zeď. A samozřejmě nesměly chybět berlínská Top: Braniborská brána/Brandenburger Tor, Spolkový sněm/Bundestag, Úřad kancléře zvaný pračka, legendární ulice Pod lipami/Unter den Linden, památník holokaustu, Berlínský dóm, Červená radnice/Rotes Rathaus a zakončeno opět na Alexanderplatzu s televizní věží/Fernsehturm s rozchodem na nákupy.

Třetí den jsme se rozloučili s Berlínem u East Side Gallery. Cestou k domovu jsme ještě zvládli vyzkoušet střevíček Popelky na schodišti zámku Moritzburg a prohlédnout si centrum Drážďan a Hygienické muzeum. V pořádku jsme se vrátili zpět.

Zájezd jsme si užili, navštívili zajímavá místa a těšíme se zase na příště.

J. Mivaltová + K. Vodáková + I. Schoberová

Ve středu 8. 11. 2023 od 17:00 proběhnou třídní schůzky. 

Těším se na osobní setkání - opět 2. p. úplně vpravo již v 7. A =)

Schobi

Začíná sbírka ke Dni válečných veteránů.

Po celý listopad si budeme připomínat hrdinství a odvahu těch, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu a demokracii. Speciálně pak 11. 11. v den, který celosvětově patří hrdinům. Zaplavte spolu s námi zemi červenými vlčími máky, které jsou symbolem tohoto dne, a vyjádřete tak úctu lidem, na které bychom neměli zapomenout.

Naše škola se i letos zapojí ke sbírce - vlčí mák je po celý listopad k zakoupení za 50,-/kus v 1.p. v kabinetu pí. uč. Schoberové a pí. uč. Vodákové.

Děkujeme předem za podporu

Schobi

Třídy 6.A a 7.A mají spoustu intenzívních zážitků z uplynulého podzimního soustředění na Horním Bradle.
Poznávání nových tváří, vytváření a utužování vztahů, zvyšování kondice, překonávání vlastních limitů a práce v týmu i individuálně.
Celotýdenní hra týmů byla mimořádně vyrovnaná. Energie byla vydána a postupně dočerpávána při brennballu,vybíjené, bězích, různých štafetách, nácviku technických disciplín, ale také při výletu do okolí (v závěru s mimořádnou soutěží o nejzbytečnější věc v batohu na výlet - vyhrál PS z matematiky a pumpička na kolo), lístečkované,koupačkách v bazénu a diskotéce.
Užili jsme si společný čas, bylo to super!
Štrofi + Schobi + ostatní sporťáci

V úterý 26.9. čekal na družstvo šesti mladších žákyň z naší školy běh na 1500m okolo řeky Chrudimky v Pardubicích. Soupeřky byly z celého pardubického kraje. Pořadí čtyř nejlepších běžkyň z každého družstva určilo celkové umístění. Naše družstvo tvořily žákyně:  6.A - Nela Jánošíková, 7.A - Leontina Horčičková, Stela Vítková,  Amálie Palaščáková, 8,A - Sofie Pařízková a Sofie Kotová.                              Nám patří nádherné druhé místo za vítězkami z Moravské Třebové.                                                             Všem patří obrovská pochvala za výborné výkony a za vzornou reprezentaci naší školy.     

 Paarová Zora