backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Ve čtvrtek 30.ledna si žáci v rámci projektového dne osvojili mnoho pojmů týkajících se finanční gramotnosti. Ve skupinkách pracovali s měsíčním rozpočtem fiktivní rodiny a zahráli si hru Riskuj s finanční tématikou.

K.Š.

Dnes jsme se opět po roce sešli, abychom otestovali naše vědomosti o přírodě. Letošní olympiáda se nese v duchu vodního prostředí. Školní kolo proběhlo ve třech oblastech. První se týkala testu, druhá byla poznávání rostlin a živočichů a třetí byla laboratorní práce. Všem zúčastněným děkuji a přeji mnoho úspěchů v dalších kolech.
Sobolikova

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ

 

Dokončili jsme učivo počátky Českého státu - uč. str. 50-63. V příloze naleznete PL. Připomínám, že u českých dějin chci i data událostí!

Termíny:

7. A - po 27. 1. 2020

7. B - čt 30. 1. 2020

7. C - út 28. 1. 2020

Schobi 

 

Ve středu jsme si uspořádali ovocnou party a užili si ochutnávku netradičních druhů ovoce.

Kateřina Štruncová

V příloze je ke stažení protokol s odkazy na webové stránky.

Termín odevzdání:

7. A  a 7. C   do úterý 28. 1.

7. B    do pondělí 27. 1.

DR

Milí žáci,
vyhlašuji další kolo přírodovědné fotografické soutěže na téma: Čtyři roční období. Jedná se o pořízení čtyř fotografií z různých ročních období s přírodní tématikou.
Fotografie noste na flahsce do 20. května do kabinetu přírodopisu (p.u.Sobolikova).
Přeji mnoho štěstí při čekání na vhodný okamžik pro zmáčknutí spouště a pěkné chvíle strávené v přírodě.

Sobolikova

Připomínám všem, co se neúčastnili řádného termínu testu z DE, že  je čeká hned v hodině po prázdninách. Na stránkách tříd jsou k dispozici PL.

Někteří žáci zatím nedosáhli dostatečného počtu známek, je potřeba, aby přišli prokonzultovat možnosti klasifikace. Možnost kontaktu přes mail. Nenechávejte si to na poslední chvíli!

Schobi

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnil u nás ve škole sportovní den pro druhý stupeň.  V rámci tohoto dne proběhl již druhý ročník Vánočního florbalového turnaje a dovednostních soutěží.  Třídy, od šestých po deváté ročníky, si sestavily týmy a ty se poté utkaly systémem „každý s každým“. Do turnaje se zapojili i učitelé a trenéři atletiky se svým týmem.  Vítězství jednoznačně patřilo devátým ročníkům, které nepřipustily ani jednu porážku. Druhé místo patřilo týmu učitelů a trenérů. O třetí příčce muselo rozhodnout až skóre, neboť zbývající tři týmy měly stejný počet bodů.  Nakonec třetí místo získaly osmé ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným za maximální nasazení a sportovně strávený předvánoční čas.

Petra Štrofová a Jakub Mokříž

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová