backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.C

Jak vám p. uč. Secká řekla, nemohu mít v pátek on-line výuku, ale našla jsem vám cvičení k procvičování on-line. Stačí kliknou na odkaz a pustit se do práce, vše si můžete hned zkonrolovat. Stále budete procvičovat slovesa v -ing formě. Pozorně si také znovu přečtěte výklad.

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous

Vlasáková

 

Čj        uč. str. 95 - 97                       PS str. 29

           do ČJ - Š   str. 96 cv. 5  + d)  / do 13.5. /                    str. 97 cv. 6 / do 12.5. /

 

M         uč str. 38, 39, 43, 44                                        PS str. 22 cv. 8  -  12, 23

            do M - Š  str. 39 cv. 10 / do 14.5. /

 

Př        uč. str. 61                      PS    str. 30

 

Vl         uč. str. 30 - 32               PS - str. 16   Středověk           + zápis do sešitu

                                                                    ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Šlechta

 • panský stav (páni) – bohatší, hrady
 • zemané – chudší, tvrze

Život ve vesnici

 • bohatí sedláci
 • poddaní – odvádí králi, šlechtě, církvi poddanské dávky v penězích i jako část úrody = desátky
 • bezzemci – nevlastní žádné pozemky, pracují na cizí půdě

Život ve městě

 • obchodníci – nebohatší, honosné domy
 • řemeslníci – chudší příbytky s krámkem, dílnou
 • chudina – tovaryši, učedníci, žebráci

Gotický sloh

 • pol. 14. století, z Francie

Typické znaky staveb:

 • co nejvíce do výšky
 • opěrný systém zdobený věžičkami
 • okna s lomeným obloukem, výplně - obrazy z barevných sklíček

Staví se mohutné hrady, chrámy a kláštery.

Stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

Stavby: hrad Křivoklát, chrám sv. Víta, sv. Barbory

 

+ on - line listy

https://www.liveworksheets.com/zk256555pb

https://www.liveworksheets.com/da1303483qk

https://www.liveworksheets.com/cd781351ov

https://www.liveworksheets.com/qz1736855cd

https://www.liveworksheets.com/ug1664084fc

https://www.liveworksheets.com/xl1535688jb

 

Hezký týden a v pondělí 17.5. se budu těšit smiley   Jana Secká

Krásný poslední týden v dubnu.

ČJ             uč. str. 88 - 90               PS str. 26                 Pravopis hrou       str. 33, 34

                 do ČJ - Š   str. 89 cv.4  / do 27.4. /              str. 90 cv. 7  / do 28.4. /

 

M               uč. str. 32, 34, 35              PS str. 18 cv. 8 - 13,  str. 19

                  do M - Š  str. 21 cv. 7 / postupně do 29.4. /

 

Vl                uč. str. 25 - 27  Karel IV.            + zápis do sešitu

                                                                      Karel IV.

 • matka Eliška Přemyslovna, otec Jan Lucemburský
 • narodil se jako Václav
 • od 7 let vyrůstal ve Francii, kde přijal jméno Karel
 • velmi vzdělaný, uměl několik cizích jazyků
 • v 17 ti letech se vrátil do Čech
 • platil otcovy dluhy, dal opravit Pražský hrad
 • 1346 se stal římským císařem
 • 1347 korunován českým králem

Rozkvět země za vlády Karla IV.

Karel IV. byl vynikající diplomat, udržel mír. Praha byla největším městem ve střední Evropě.

Dal postavit:

 • Nové Město pražské
 • Karlův most – kamenný most přes Vltavu
 • Chrám sv. Víta
 • Karlštejn – hrad, ukládal tam korunovační klenoty, písemnosti
 • 1348 založil Karlovu univerzitu
 • kolej Karolinum -  ubytovna pro studenty

Karel IV. byl nejvýznamnější panovník českého státu, je nazýván Otcem vlasti.

 

Př            uč. str. 56 - 58            PS     str. 27, 28                          + zápis do sešitu

                                         HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

              - z volně žijících živočichů  v péči člověka zdomácněla 

              - chována pro užitek - mléko, maso, kůži, vejce

              - drůbež = ptáci chovaní v blízkosti člověka pro užitek

      / vypsat z uč. str. 56 - kur domácí, kachna, husa, prase, tur, ovce, kůň, koza, králík /

 

     on - line listy

        https://www.liveworksheets.com/sb716947gp

        https://www.liveworksheets.com/jr1562888jv

        https://www.liveworksheets.com/rz79424vn

        https://www.liveworksheets.com/ac1560909gz

        https://www.liveworksheets.com/pa1305957ig

 

    Hodně zdraví a konečně lepší počasí. Jana Secká

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Nástup do školy bude až 19.4., do té doby bude on.line výuka.

Menší změna nastane v pondělí 12.4., kdy bude 1. vyučovací hodina. Poté si děti v 9,00 hod. spustí únikovou hru /ne dříve než v pondělí v 9,00 hod./ a budou pracovat sami. Po ukončení hry mi obě hesla pošlou na mobil. Prosím, aby se hrou opravdu snažily ,,prokousat" bez Vaší pomoci. Musím k lékaři a tudíž budou mít o zábavu postaráno. Je to procvičování z českého jazyka. Tady je odkaz, ale děti ho mají i na Teamsech.

https://docs.google.com/…d.p

Čj           uč. str. 83, 84                 PS str. 21,22               Pravopis hrou  str. 29 - 31

              do ČJ - Š        str. 83 cv. 2 / do 13.4./                str. 83 cv, 4 / do 14.4./

              do ČJ - D        str. 84 cv. 6 / do 15.4./               str. 84  cv. 8 / do 16.4. /

 

M            uč. 3.díl   str. 5, 7, 8                              PS str. 14 cv. 8 - 10

               do M - Š   str. 7 cv. 1 bez zkoušky / do 13.4. /                 str.7 cv. 6  / do 16.4. /

               do  M - D  str. 8 cv. 12 / do 14.4. /                          str. 8 cv. 11 první 4 příklady / do 15.4. /

 

Vl            uč. str. 21 - 23                         PS  str. 13 Vznik českého království      +  zápis do sešitu

                                                        VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

 13. století – období rozkvětu, vznikají první města, staví hrady a kostely, podporují obchod, trh a řemesla.

Přemysl Otakar I.

 • první český král s dědičným titulem
 • 1212 získal Zlatou bulu sicilskou (listina) – české království je nezávislé, královský titul se dědí z otce na syna

Václav I.

 • syn Přemysla Otakara. I.
 • jeho moc upevnila naleziště stříbra (Jihlava)

Anežka Česká

 • dcera Přemysla Otakara I.
 • založila Anežský klášter
 • starala se o nemocné, chudé a postižené

Přemysl Otakar II.

 • král železný – vojsko rytířů
 • král zlatý – bohatství z dolů na stříbro
 • zdvojnásobil území českého státu
 • zemřel v bitvě na Moravském poli 1278

Václav II.

 • po smrti otce (je mu 7 let) vězněn svým strýcem – Ota Braniborský
 • v zemi bezvládí – násilí, loupeže
 • v dospělosti schopný politik a diplomat
 • dal razit pražský groš – ze stříbra v Kutné Hoře
 • získal polskou i uherskou korunu

Václav III.

 • vládl českému, polskému a uherskému království
 • 1306 zavražděn v Olomouci
 • poslední muž z rodu Přemyslovců  - vymřeli po meči

 

Dějiny udatného národa českého - Youtube     díl 22, 24, 26, 27, 28

 

Př         uč. str. 54                        PS       str.27 cv. 1, 3, 5                        + zápis do sešitu 

                                                   ROSTLINY - ZAHRADA A SAD

            ZAHRADA - okrasné a užitkové rostliny                  SAD - ovocné stromy

      Zelenina         uč. str. 54 / rozdělení podle části, pro kterou ji pěstujeme /

      Ovocné stromy a keře           uč. str. 54  / jabloň, třešeň. rybíz

 

On - line listy 

https://www.liveworksheets.com/bm1737415mz

https://www.liveworksheets.com/vt1629236se

https://www.liveworksheets.com/tv1347026db

https://www.liveworksheets.com/dz1193639xi

 

https://www.liveworksheets.com/np1631250qb

Hezký týden a na viděnou       Jana Secká

 

Během distanční výuky měly děti za dobrovolný úkol poslat své výtvory na téma "Pravěk" a "Velikonoce".

Děkujeme Zdenkovi, Kristiánovi, Kristýnkám , Danovi, Matějovi S., Aničce, Elišce a Nikolce za zapojení a zaslání fotografií svých výrobků. Nyní máte možnost je také shlédnout. 

Jana S. a Barča

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Čj -      uč. str. 80 - 82                 PS str. 20,21                 Pravopis hrou   str.28

            do ČJ - Š   str. 81 cv. 1  / do 7.4./

            do ČJ - D   str. 81 cv. 3  / do 8.4. /               str. 81 cv. 5  / do 9.4. /

 

M -       uč. 2.díl    do M - Š       str. 58 cv. 5  / do 8.4. /             str. 58 cv. 6 / do 9.4. /

            uč. 3. díl   str. 3,4                                   PS str.13

                             do M - D str. 3 cv. 3 - PÍSEMNĚ !!!  / do 9.4. /

 

Vl-        uč. str. 18,19                 PS str. 12 Život za vlády prvních Přemyslovců

             Youtube - Dějiny udatného národa českého   díl 21.  Kosmas  + zápis do sešitu

                                                          ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

 - boje o trůn mezi Přemyslovci

 - lidé žijí v nížinách kolem řek, neprostupné lesy

 - prostí lidé – dřevěné chatrče, bohatí kamenné domy

- panovníci a velmoži – hrady

 - kolem hradů osady (skupiny domů) – obchod a řemesla

 Sídla vzdělanosti

 • kostely a kláštery
 • číst a psát uměli jen kněží a mniši
 • ručně psané knihy s náboženským obsahem

Románský sloh

 • styl staveb z Říma
 • tlusté kamenné zdi bez omítky
 • malá okna, sdružená okna = 2 spojené oblouky
 • vnitřní prostory malé a tmavé
 • románské stavby: rotundy a baziliky

Kosmas

 • první český kronikář
 • Kronika česká – psaná latinsky (dějiny od praotce Čecha do roku 1125)

 

Př-     uč. str. 52,53                  zápis do sešitu

                           Okolí lidských obydlí

                  - jsou uměle vytvořeny člověkem

                  - vhodné podmínky pro pěstování rostlin a chov živočichů

                  - některé živočichy chováme pro užitek, jiné pro potěšení / domácí mazlíčci /

                  - vytváření přírodních hnojiv - kompost

 

on - line listy           https://www.liveworksheets.com/tn313358xg

                               https://www.liveworksheets.com/tg480514lj

                               https://www.liveworksheets.com/si88772mm

                               https://www.liveworksheets.com/ku1633149me

 

Hezký zbytek týdne Jana S. smiley

 

       

                               

Protože se blíží Velikonoce, podíváme se kromě televizního programu, také na téma Velikonoc.

EASTER VOCABULARY - YouTube

Easter Vocabulary for Kids - with phrases - YouTube

Easter Egg Shuffle Sunday School Game For Kids - YouTube

Tento týden bude zkrácený a výuka bude probíhat pouze 3 dny. Ve čtvrtek 1.4. na Apríla jsou velikonoční prázdniny a v pátek je státní svátek. Následující týden bude ještě volno na Velikonoční pondělí.smiley

A nyní úkoly :

Čj         uč. str. 78, 79           PS  str. 18              Pravopis hrou str. 26, 27

             do ČJ - Š   str. 78 cv. 4  / do 30.3. /

             do ČJ - D   str.79 cv. 4   / do 31.3. /

 

M           uč. str. str. 55, 56, 57

              do M - Š  str. 55 cv, 23 / do 30.3. /

              do M - D  str. 55 cv. 28  poslední dva sloupečky / do 31.3. /

 

Vl            uč. str. 16, 17           PS str. 11  Vznik českého státu ...

      Na youtubu  Dějiny udatného národa českého  12. - 20. díl      +   zápis do sešitu

                                      VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVCŮ

- český stát vzniká v 10. století

- kmen Čechů s vládnoucím rodem Přemyslovců

 Bořivoj

 • první kníže z rodu Přemyslovců
 • s manželkou Ludmilou se nechal pokřtít na VM
 • šířili křesťanství, zakládali kostely
 • knížecí sídlo na Pražském hradě

Pak vládne jeho syn Spytihněv (bezdětný) a po té bratr Vratislav I.

Svatý Václav

 • otec Vratislav I., matka Drahomíra
 • vychovává ho babička Ludmila
 • velmi vzdělaný, zbožný
 • platil německému králi za mír
 • roku 935 ho nechal zavraždit bratr Boleslav

 

Slavníkovci

 • jediný soupeř Přemyslovců
 • hrad Libice zničen, Slavníkovci vyvražděni (995)

Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav

 • dobyli zpět Moravu a připojili ji k Českému státu
 • Břetislav určil, že po smrti panovníka nastupuje na trůn nejstarší člen rodu

Vratislav II.

 • první český král (královský titul jen pro jeho osobu)

 

a on - line listy                     

https://www.liveworksheets.com/on1595395se

https://www.liveworksheets.com/kb787709zz

https://www.liveworksheets.com/tx463808ul

https://www.liveworksheets.com/yp1659693vx

https://www.liveworksheets.com/mc1589425zp

 

Tento list je navíc. Zkuste si, co všechno si pamatujete o Velikonocíchsmiley

https://www.liveworksheets.com/xz116892gd

 

Přeji Všem, i rodičům, hezké velikonoční svátky, i když budou asi smutné a doufejme, že se alespoň v dubnu sejdeme konečně ve škole.             

                                                             Krásné Velikonoce        Jana Secká

 

Úvodem chci připomenout, že ve středu 24.3. bychom se mezi 13.00 - 13,30 sešli před školou. Dostanete nějaké sešity a učebnici M - 3.díl. Prosím, termín si zapište a nezapomeňte !! smiley

A nyní úkoly na tento týden :

ČJ   uč. str. 74 - 77                 Pravopis hrou str. 23 - 25                       PS        str. 16, 17

        do  Čj - Š      str. 74 cv.3 / do 23.3. /           str. 75  cv. 6 / do 24.3. /          str. 77 cv. 8 / do 25.3. /

        do Čj - D       str. 77 cv. 5 a 9  / do 26.3. /

 

M     uč. str. 48, 53                                     PS str. 12 cv. 8 - 12

        do  M -Š      str. 53 cv. 6  prvních 6 příkladů / do 24.3. - bez zkoušky /

        do M - D      str. 54 cv. 12 / do 26.3. /

 

Vl      uč. str. 13, 14      PS str. 10  Velkomoravská říše

         Youtube - Dějiny udatného národa českého díl 10. a Cyril a Metoděj na Velké Moravě

      + zápis do sešitu

                                                   VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Je to první státní útvar na našem území, 9. století n. l. Založil ji kníže Mojmír I., porazil slovenského knížete Pribinu.      

Pohanské náboženství vytlačuje křesťanství – víra v jednoho boha.

Křesťanství šíří kněží z Franské říše německy a latinsky, lidé jim nerozumí.

Rastislav

 •  nástupce Mojmíra (synovec), úspěšný válečník, politik a vladař
 • roku 863 pozval na VM bratry Konstantina a Metoděje, aby šířili křesťanství srozumitelným jazykem

KONSTANTIN A METODĚJ

 • na VM přišli roku 863
 • pokřtili knížete i prostý lid
 • kázali jazykem slovanským

Konstantin sestavil slovanské písmo – hlaholice, přeložil část bible. Cestou do Říma onemocněl, vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril, brzy poté zemřel.

 Metoděj se vrátil na VM sám. Po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni – bohoslužby latinsky, latinské písmo = latinka.

 

Rozvoj řemesel

 • Konstantin a Metoděj přivedli pomocníky
 • šperkařství, řezbářství
 • kováři, hrnčíři
 • sklo, tkaniny, oděv a obuv

Svatopluk

 • poslední vládce VM
 • po jeho smrti se VM rozpadla – 10. století n. l. (906)
 • nájezdy kočovných Maďarů

 

Př       uč. str. 50, 51              PS str. 25, 26                 + zápis do sešitu

 

                                          ŽIVOČICHOVÉ

 • žije zde mnoho bezobratlých, obratlovců /hlavně ptáci a savci/
 • jako v lese zde najdeme i veverku

vypsat z učebnice str. 50 – 51 : ruměnice pospolná, ropucha, kos, holub, ježek

 

a on - line listy  / znaménko < > napíšete tak, že zmáčknete pravý alt a znaménko smiley/

https://www.liveworksheets.com/qd115483ne

https://www.liveworksheets.com/jc1261074fj

https://www.liveworksheets.com/mu47461qj

https://www.liveworksheets.com/xh59314bi

https://www.liveworksheets.com/fu1646326ft

https://www.liveworksheets.com/bx1686448ii

Hezký týden a hodně zdraví. Nezapomeňte na středu smiley     Jana Secká