backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.C

Děti z 5.C si v rámci Pč připravily jednoduché sladké pokrmy v duchu projektu Sv. Valentýn. Samy si dotvářely svá srdíčka a věnovaly ostatním spolužákům a učitelům. Také zasedla žákovská porota a vyhodnotila 1. - 3 místo.Titul Masterchefa třídy získává Timotej ČUKAN. Dík patří i jeho mamince.  heart Z. Jírková

Díky krásnému počasí a prostředí na Jívce jsme si školu v přírodě užili se vším všudy. Sotva jsme vybalili kufry,hned 1. den jsme jeli na výlet do Broumova do malé zoologické zahrady. Děti si mohly nakrmit zvířátka, pohladit si je.

2. den jsme sportovali, stavěli domečky v lese a koupali se v krytém bazéně.

3. den jsme se vydali na výlet do dolu Bohumír, kde jsme se seznámili s prostředím a těžkou prací horníků. Dříve se zde těžila měděná ruda. Odpoledne jsme soutěžili a hledali kartičky s lesní samoobsluhou.Mezitím jsme hráli fotbal a přehazovanou.

4. den nás čekalo trochu opakování matematiky a českého jazyka a příprava na závěrečný karneval. Ještě jsme stihli procházku do jeskyně, pozdravit místní stádo kraviček a koupání v bazéně. Navečer se děti předvedly v maskách a zatančily si. Není divu, že se nám nechtělo domůyes. Uteklo to a my jsme si odvezli spoustu zážitků, skvělou partu a také nezapomeneme na výbornou kuchyň paní Kobrové. 

Děkuji p. učitelce Balášové a Kubanové za spolupráci.                     Vaše třídní Z. Jírková

 

 

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Dnes jsme byli ve Východočeském divadle Pardubice na představení Vánoční pohádka. Poté jsme navštívili Pernštýnské náměstí, kde jsme se vyfotili u vánočního stromu. 

V pátek 14.10. jdeme do kina CineStar. Děti nepotřebují pomůcky na první dvě vyučovací hodiny. Následně pokračuje výuka dle rozvrhu hodin. Bude otevřen stánek s občerstvením, můžete tedy dát dětem peníze s sebou. Kdo ještě nezaplatil kino, přineste, prosím, 85 Kč zítra 13.10. Děkuji. 
Pěkný den. 
Třídní učitelka. 

Informace pro 4. C – školní rok: 2022 – 2023

Začátek školního roku: 1. 9. od 9 hodin - 10 hodin, od 10 hodin oběd – samostatně, děti nechodí do ŠD

2. 9. – vyučování do 11,40 hod., S sebou obalené a podepsané učebnice, vyplněný dotazník, velký zápisník podepsaný školní řád, doplnit údaje na 1. str.  platná telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

Od 5. 9. – vyučování dle rozvrhu – viz malý notýsek. Noý předmět: Informatika – vyučuje Mgr. J. Halík

Do 14. 9. vybíráme na PS sešity: AJ, M, ČJ, Př, Vl, VV – celkem 820 Kč.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1, 2, 3, pero na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník s ryskou na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie,

desky s patentkem, kružítko.

Všechny učebnice a pomůcky, prosím, podepište!

Do pondělí 5. 9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 3. ročníku, sáček s Tv – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a triko, švihadlo, malý tenisový míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky prosím do 2. dne na mé telefonní číslo nebo školní mail: jirkova.zdena@benesovka.cz

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku. Žáci už nemají žákovské knížky na známkování, známky budou zadávány do Bakalářů.

Bude zaveden opět pitný režim.

Na začátku školního roku budeme zjm. procvičovat a opakovat učivo 3. ročníku.

 

Přeji vám a zejména dětem klidný školní rok a mnoho úspěchů a trpělivosti. Děkuji za spolupráci.

                                                                                                      Třídní učitelka: Z. Jírková