backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.C

Když nastal ten správný čas,
sbalili jsme kufry zas.

Směr Příchovice jsme vyjeli
a už se velmi těšili.

Jen jsme kufry vybalili,
do přírody vyrazili.

První večer motorky přijely,
kromě programu i paní asistentku přeskočily.

Ve sklárnách jsme pokoukali,
skleničky si zakoupili.

Pak čekala spousta vody,
procházka na Mumlavské vodopády.

Na výletě na Štěpánku další den,
doprovázelo nás sluníčko jen.

Velká trampolína prima skákadlo,
pro děti velké lákadlo.

Vůbec se tu nenudíme,
občas také soutěžíme.

Jirka s Janou jsou opět perfektní,
starají se o nás jako o vlastní.

Jídlo nemá zase chybku,
jsme tu jako na krmníku.

Čas utíká jako voda,
blíží se konec, jaká škoda.

A tak opět balíme,
domů se ale těšíme.

A proto za nějaký čas,
se opět vrátíme zas.

Říkáme to na rovinu,
vždyť prý pachatel se vrací na místo činu.
Ještě jednou velké díky a brzy na viděnou :-).

Paní učitelky Jana Secká a Zuzka Shánělová, paní vychovatelka Míša Musílková, paní asistentka Barča Kafková

13.-17. 6. 2022 Příchovice

Ve středu 4.5. jsme navštívili Eco-centrum Paleta. Program Pečení v peci jsme si moc užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Počasí nám přálo. Cepem jsme "mlátili" obilí, zrníčka umleli na kamenném mlýnku a z mouky na závěr uhnětali těsto, upletli houstičky , které jsme nakonec upekli v peci. Program se nám moc líbil a určitě bychom ho doporučili. 

Hezký víkend přeje 5.C

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

 • 6. ročník: spotřeba vody
 • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
 • 8. ročník: ochrana přírody
 • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

V únoru a březnu probíhala školní kola matematické soutěže Pangea. Úlohy, které byly zadány online, řešili zájemci ze 4. až 9. ročníků. Zúčastnilo se celkem 74 žáků, kteří se k již zveřejněným výsledkům dostanou se svými přihlašovacími údaji. 
A zde je přehled těch nejlepších výsledků na naší škole. Nejlépe ve své kategorii dopadl Samuel Vrba ze 4. A, který byl čtvrtý v našem kraji! Dále se skvěle umístili Martin Nekut (9.A), který byl devátý v kraji mezi svými vrstevníky, a Lukáš Lhotský ze 7.A, který obsadil dvanácté místo mezi žáky sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Nejvyššího počtu bodů mezi soutěžícími z Benešovky dosáhla Viktorie Bajerová z 8.A, v její kategorii z toho bylo nakonec 30. místo v kraji. 
Gratulujeme!

I. Fišerová
 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)

V pátek 18.3.2022 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Žáci podle jednotlivých kategorií Cvrček (2.+.3.r.), Klokánek (4. + 5.r.), Benjamín (6. + 7.) a Kadet (8. + 9.r.) řešili během jedné hodiny 24 slovních úloh z matematiky. Nejlepším třem řešitelům v jednotlivých kategoriích gratulujeme.

Jak vám p. uč. Secká řekla, nemohu mít v pátek on-line výuku, ale našla jsem vám cvičení k procvičování on-line. Stačí kliknou na odkaz a pustit se do práce, vše si můžete hned zkonrolovat. Stále budete procvičovat slovesa v -ing formě. Pozorně si také znovu přečtěte výklad.

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous

Vlasáková

 

Čj        uč. str. 95 - 97                       PS str. 29

           do ČJ - Š   str. 96 cv. 5  + d)  / do 13.5. /                    str. 97 cv. 6 / do 12.5. /

 

M         uč str. 38, 39, 43, 44                                        PS str. 22 cv. 8  -  12, 23

            do M - Š  str. 39 cv. 10 / do 14.5. /

 

Př        uč. str. 61                      PS    str. 30

 

Vl         uč. str. 30 - 32               PS - str. 16   Středověk           + zápis do sešitu

                                                                    ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Šlechta

 • panský stav (páni) – bohatší, hrady
 • zemané – chudší, tvrze

Život ve vesnici

 • bohatí sedláci
 • poddaní – odvádí králi, šlechtě, církvi poddanské dávky v penězích i jako část úrody = desátky
 • bezzemci – nevlastní žádné pozemky, pracují na cizí půdě

Život ve městě

 • obchodníci – nebohatší, honosné domy
 • řemeslníci – chudší příbytky s krámkem, dílnou
 • chudina – tovaryši, učedníci, žebráci

Gotický sloh

 • pol. 14. století, z Francie

Typické znaky staveb:

 • co nejvíce do výšky
 • opěrný systém zdobený věžičkami
 • okna s lomeným obloukem, výplně - obrazy z barevných sklíček

Staví se mohutné hrady, chrámy a kláštery.

Stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

Stavby: hrad Křivoklát, chrám sv. Víta, sv. Barbory

 

+ on - line listy

https://www.liveworksheets.com/zk256555pb

https://www.liveworksheets.com/da1303483qk

https://www.liveworksheets.com/cd781351ov

https://www.liveworksheets.com/qz1736855cd

https://www.liveworksheets.com/ug1664084fc

https://www.liveworksheets.com/xl1535688jb

 

Hezký týden a v pondělí 17.5. se budu těšit smiley   Jana Secká

Krásný poslední týden v dubnu.

ČJ             uč. str. 88 - 90               PS str. 26                 Pravopis hrou       str. 33, 34

                 do ČJ - Š   str. 89 cv.4  / do 27.4. /              str. 90 cv. 7  / do 28.4. /

 

M               uč. str. 32, 34, 35              PS str. 18 cv. 8 - 13,  str. 19

                  do M - Š  str. 21 cv. 7 / postupně do 29.4. /

 

Vl                uč. str. 25 - 27  Karel IV.            + zápis do sešitu

                                                                      Karel IV.

 • matka Eliška Přemyslovna, otec Jan Lucemburský
 • narodil se jako Václav
 • od 7 let vyrůstal ve Francii, kde přijal jméno Karel
 • velmi vzdělaný, uměl několik cizích jazyků
 • v 17 ti letech se vrátil do Čech
 • platil otcovy dluhy, dal opravit Pražský hrad
 • 1346 se stal římským císařem
 • 1347 korunován českým králem

Rozkvět země za vlády Karla IV.

Karel IV. byl vynikající diplomat, udržel mír. Praha byla největším městem ve střední Evropě.

Dal postavit:

 • Nové Město pražské
 • Karlův most – kamenný most přes Vltavu
 • Chrám sv. Víta
 • Karlštejn – hrad, ukládal tam korunovační klenoty, písemnosti
 • 1348 založil Karlovu univerzitu
 • kolej Karolinum -  ubytovna pro studenty

Karel IV. byl nejvýznamnější panovník českého státu, je nazýván Otcem vlasti.

 

Př            uč. str. 56 - 58            PS     str. 27, 28                          + zápis do sešitu

                                         HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

              - z volně žijících živočichů  v péči člověka zdomácněla 

              - chována pro užitek - mléko, maso, kůži, vejce

              - drůbež = ptáci chovaní v blízkosti člověka pro užitek

      / vypsat z uč. str. 56 - kur domácí, kachna, husa, prase, tur, ovce, kůň, koza, králík /

 

     on - line listy

        https://www.liveworksheets.com/sb716947gp

        https://www.liveworksheets.com/jr1562888jv

        https://www.liveworksheets.com/rz79424vn

        https://www.liveworksheets.com/ac1560909gz

        https://www.liveworksheets.com/pa1305957ig

 

    Hodně zdraví a konečně lepší počasí. Jana Secká

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Nástup do školy bude až 19.4., do té doby bude on.line výuka.

Menší změna nastane v pondělí 12.4., kdy bude 1. vyučovací hodina. Poté si děti v 9,00 hod. spustí únikovou hru /ne dříve než v pondělí v 9,00 hod./ a budou pracovat sami. Po ukončení hry mi obě hesla pošlou na mobil. Prosím, aby se hrou opravdu snažily ,,prokousat" bez Vaší pomoci. Musím k lékaři a tudíž budou mít o zábavu postaráno. Je to procvičování z českého jazyka. Tady je odkaz, ale děti ho mají i na Teamsech.

https://docs.google.com/…d.p

Čj           uč. str. 83, 84                 PS str. 21,22               Pravopis hrou  str. 29 - 31

              do ČJ - Š        str. 83 cv. 2 / do 13.4./                str. 83 cv, 4 / do 14.4./

              do ČJ - D        str. 84 cv. 6 / do 15.4./               str. 84  cv. 8 / do 16.4. /

 

M            uč. 3.díl   str. 5, 7, 8                              PS str. 14 cv. 8 - 10

               do M - Š   str. 7 cv. 1 bez zkoušky / do 13.4. /                 str.7 cv. 6  / do 16.4. /

               do  M - D  str. 8 cv. 12 / do 14.4. /                          str. 8 cv. 11 první 4 příklady / do 15.4. /

 

Vl            uč. str. 21 - 23                         PS  str. 13 Vznik českého království      +  zápis do sešitu

                                                        VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

 13. století – období rozkvětu, vznikají první města, staví hrady a kostely, podporují obchod, trh a řemesla.

Přemysl Otakar I.

 • první český král s dědičným titulem
 • 1212 získal Zlatou bulu sicilskou (listina) – české království je nezávislé, královský titul se dědí z otce na syna

Václav I.

 • syn Přemysla Otakara. I.
 • jeho moc upevnila naleziště stříbra (Jihlava)

Anežka Česká

 • dcera Přemysla Otakara I.
 • založila Anežský klášter
 • starala se o nemocné, chudé a postižené

Přemysl Otakar II.

 • král železný – vojsko rytířů
 • král zlatý – bohatství z dolů na stříbro
 • zdvojnásobil území českého státu
 • zemřel v bitvě na Moravském poli 1278

Václav II.

 • po smrti otce (je mu 7 let) vězněn svým strýcem – Ota Braniborský
 • v zemi bezvládí – násilí, loupeže
 • v dospělosti schopný politik a diplomat
 • dal razit pražský groš – ze stříbra v Kutné Hoře
 • získal polskou i uherskou korunu

Václav III.

 • vládl českému, polskému a uherskému království
 • 1306 zavražděn v Olomouci
 • poslední muž z rodu Přemyslovců  - vymřeli po meči

 

Dějiny udatného národa českého - Youtube     díl 22, 24, 26, 27, 28

 

Př         uč. str. 54                        PS       str.27 cv. 1, 3, 5                        + zápis do sešitu 

                                                   ROSTLINY - ZAHRADA A SAD

            ZAHRADA - okrasné a užitkové rostliny                  SAD - ovocné stromy

      Zelenina         uč. str. 54 / rozdělení podle části, pro kterou ji pěstujeme /

      Ovocné stromy a keře           uč. str. 54  / jabloň, třešeň. rybíz

 

On - line listy 

https://www.liveworksheets.com/bm1737415mz

https://www.liveworksheets.com/vt1629236se

https://www.liveworksheets.com/tv1347026db

https://www.liveworksheets.com/dz1193639xi

 

https://www.liveworksheets.com/np1631250qb

Hezký týden a na viděnou       Jana Secká