backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.B

Ve čtvrtek 15.6. žáci 8.B a 8.C podnikli na Pernštýnském náměstí akci s názvem Vědecko - technický jarmark. U prvního stánku žáci dostali hrací kartu. Za splnění úkolů na osmi stanovištích dostávali razítka, za která si mohli vyzvednout malou odměnu.

za třídní učitelky H. Mikolinová

Workshop – Jachta na moři kariéry

Jako žáci 8. ročníků jsme se vydali na workshop sebepoznání, který se konal na CCV Mozartova. Účelem nám nebylo určit, jakou školou bychom měli pokračovat, ale uvědomit si, co by nás v životě bavilo a případně, jak bychom se pomocí škol mohli k povolání dostat.

Sestavili jsme si vlastní loď plnou našich dovedností, silných stránek apod. Také spolužáci nám mohli na naši loď přidat lístečky s pozitivními informacemi o tom, jací jsme v jejich očích.

Na závěr jsme vyplnili test RAISEC, jehož výsledek byl zapsán do vlajky naší lodi. Určil nám, jakou máme osobnost a v jakých zaměřeních ji můžeme nadále rozvíjet, či správně využít.

Mnohým z nás workshop pootevřel oči a pomohl nám najít v sobě dobré stránky a následně je dobře využívat.

Žákyně z 8. C

 

Ve středu 7. června se v Chocni uskutečnilo Open Mistrovství ČR základních škol ve slowpitchi pro žáky 8. a 9. tříd. Slowpitch je kolektivní pálkovací hra podobná softballu a baseballu, liší se především stylem nadhozu.

Turnaje se účastnilo celkem 7 základních škol, které byly rozděleny do dvou skupin. Našimi soupeři byla ZŠ M.Choceňského, Choceň, ZŠ Břeclav a ZŠ E. Přemyslovny, Brno. Ve skupině jsme obsadili třetí místo s bilancí jedna výhra a dvě prohry.

Utkali jsme se tak se třetím z druhé skupiny o páté místo. V zápase jsme rivala z Pardubic - Základní škola Pardubice - Polabiny 1 porazili, a vybojovali tak celkové páté místo ve velmi silné konkurenci.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Složení týmu: Brožek, Horálek, Horálková, Pintner, Táborský, Kohout, Kohoutek, Lhotský, Svačina a Lhotová

Mokříž

 

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Ve středu 23. listopadu 2022 se uskutečnilo okrskové kolo florbalu chlapců 8. a 9. tříd, kterého se zúčastnilo osm základních škol a mezi nimi i ta naše. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, ve kterých odehrály zápasy každý s každým.
V naší skupině jsme se utkali s ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Dubina a ZŠ Polabiny II. Celkově jsme získali čtyři body, které pro nás znamenaly postup z druhého místa do semifinále. Podle systému turnaje na nás čekal vítěz druhé skupiny ZŠ Pardubice Ohrazenice. Odehráli jsme vyrovnané utkaní, ve kterém jsme v poslední minutě obdrželi branku, na kterou jsme již nedokázali odpovědět. Z postupu do okresního kola se tak mohl zaslouženě radovat soupeř.

Všem moc děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Horálek, Pintner, Švec – 9.A
Fendrich – 9. B
Bezdíček, Čermák, Horák, Chovanec, Kohoutek a Linha – 8. A
Blažek, Nejezchleba – 8. B   

Mokříž

 

Ve dnech 14. až 16. listopadu se uskutečnil poznávací zájezd pro žáky 8. a 9. ročníků do sousedního Polska.
První den jsme navštívili koncentrační tábor Osvětim I. a Osvětim - Březinka. Místa, která byla svědky krutosti, ale také příběhů o lidské odvaze a síle. 
Následující den jsme strávili celodenní prohlídkou královského města Krakov. Naše putování Krakovem započalo ve čtvrti Kaziměř - založené na počátku 14. st. slavným polským králem Kazimírem Velikým. Od 16. st. byla důležitým židovským a kulturním centrem. Dodnes zde stojí 7 synagog. Genius loci je vskutku unikátní, takže není divu, že si toto místo vybral S. Spielberg jako kulisu svého filmu Schindlerův seznam. Rozloučení s tímto místem bylo stylové u nejvyhlášenějšího prodejního místa místní speciality Zapiekanky. Z Kaziměře jsme se vydali k dračí sluji pod kopcem Wawel, na kterém se nachází královský palác.  V dávných dobách zde údajně sídlil věčně hladový drak, který trýznil zdejší obyvatele. Až rytíř Krak nad drakem zvítězil lstí a na jeho počest se město jmenuje Krakov. A protože se jednalo o den splněných přání na Wawel jsme se podívali 2x. Dobrovolníci zde navštívili Katedrální baziliku sv. Stanislava a sv. Václava. Ostatní se pokochali místem osídleným již od pravěku s údajnou spirituální silou. Podle hinduistů rozhodil bůh Šiva po světě 7 kamenů - tato místa = čakry nyní vyzařují pozitivní energii. Patří k nim Dillí, Jeruzalém, Mekka, Delfy, Řím, český Velehrad a Krakov. Pozitivně vyladěni jsme směřovali naše kroky do Starého města a kolem největšího středověkého náměstí v Evropě - Rynek Glówny - jsme opravdu málem prochodili boty. Stálo to za to - Sukkeinice, Radniční věž, Adasz, Kostel panny Marie, Kostel sv. Vojtěcha, univerzita, orloj, Florianská brána, Barbakán, ... 
Na závěr našeho výletu jsme se vypravili do vyhlášenych solných dolů ve Wieliczce, které jsou na seznamu památek UNESCO. Stáří tohoto místa se odhaduje na více než 700 let. Síť chodeb a komor dosahuje délky 300 km. Všechny sochy vytvořené ze soli amatérskými umělci budí respekt a úctu k jejich práci. 
Srdečné poděkování patří panu řidiči, který nás bezpečně dovezl tam i zpět, a slečně průvodkyni, se kterou jsme se neztratili ani ve spletitých uličkách Krakova. 
Počasí nám přálo. Doufáme, ze si všechni zájezd užili a odnesli si cenné informace a poznatky. 
 
Jana Mivaltová+Jakub Mokříž+Irena Schoberová

Ve středu 9.11.2022 jsme navštívili Hravou výstavu v pasáži Atria. Žáci se na malou chvilku stali moderátory ve studiu ČT, pohráli si s přepínačovou kostkou. Dále vyzkoušeli simulátor letu ptáka, na kterém pomocí pohybu těla ovládali let ve virtuálním světě. Nejvíce žáky nadchl hlukoměr, který zkoumal úroveň hlasitosti.
I.Fišerová

Ve středu 19.10.202 se naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythágoriáda. Žáci 6. až 9. ročníků řešili během šedesáti minut 15 slovních úloh. Do soutěže se celkem přihlásilo rekordních 46 žáků. Úspěšnými řešiteli jsou žáci, kteří získají alespoň 8 bodů z 15. Kdo do dalšího kola postoupí? O tom rozhoduje předseda okresní komise podle místních podmínek. Okresní kolo se koná 22.11.2022 na ZŠ Polabiny. Výsledky ostatních řešitelů najdete v Teamsech v týmu „Pythágoriáda“.

 

úspěšní řešitelé:

Radim Jičínský            10 bodů          9.A

Filip Horálek                10 bodů          9.A

Jakub Šerý                   8 bodů           9.A

Viktorie Bajerová          8 bodů           9.A

Natálie Modlíková         8 bodů           7.C

 

kabinet matematiky

 

Žáci 8. B se dne 20. října zúčastnili workshopu v Ekocentru Paleta. Hlavním cílem návštěvy bylo uvědomění si nebezpečí přílišného zásahu do životního prostředí, kdy nadměrným rybolovem dokážeme nechtěně překročit hranici obnovy, tzn. ryb více vylovíme, než se nám navrátí zpět. Na jednoduchém příkladě, který se dá vztáhnout na mnoho dalších oblastí lidské činnosti, si žáci ozkusili, jaké dopady může mít nadmérné využívání ekosystému. Důsledky jsou pak často již neodčinitelné. Ničemu nepomůže dodatečné "Aha, to nás nenapadlo". Třída byla rozdělena do pracovních skupin, ve kterých představovaly firmy zabývající se rybolovem. Cílem bylo maximalizovat zisk a nemusely brát ohledy na své "konkurenty". To vedlo k tomu, že jsme potencionálně vyhubily jeden druh ryb a ve výsledku všechny rybařské firmy prodělali. "Respekt, komunikace a dbaní na přiměřenost", to byly hlavní hodnoty, které jsme si osvojily.

Petr Vojtěch

V pondělí 26. září navštívila třída 8.B krajskou knihovnu v Pardubicích. Na Pernštýnském náměstí 77 nás přivítala milá paní knihovnice a přívětivě všechny uvedla. Naše první kroky v knihovně směřovaly do dětského oddělení, kde jsme se uvelebili na koberečku pod okny. Paní knihovnice nás seznámila s historií knihovny a jejím chodem. Představila nám jednotlivá oddělení a vysvětlila nám pravidla výpůjčky.

Později jsme se rozdělili do 2 skupinek, které se později vystřídaly. Zatímco jedna skupinka zůstala na místě a vyhledavala definice pojmů jako je komiks, manga, youtuber nebo booktuber, druhá se vydala mezi regály. Žáci se nejdříve dozvěděli, jakým způsobem jsou knihy tříděny a umísťovány. Poté dostali za úkol vyhledat určitou knížku v katalogu knihovny a najít ji mezi policemi.  

Program se nám líbil. Doufejme, že knihovna po tomto dni získala pár nových čtenářů!

Veronika Jaklová