backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.B

I letos se nám podařilo získat pro naši školu 20 míst v zájezdu (středa 23. 10. 2019) pořádaným Goethe-centrem Pardubice.

Můžete se těšit na jednodenní výlet  s poznávací hrou v ulicích města Bautzen a návštěvu představení Ganze Kerle! v německém znění s českými titulky v místním srbském divadle. Díky štědrým dotacím je cena zájezdu 300,-Kč!!! (zahrnuje: dopravu Pardubice-Bautzen-Pardubice, vstupenku do divadla, nezahrnuje: stravu, kapesné a pojištění).

Od pondělí 9. 9. 2019 bude na dveřích kabinetu NJ v 1. patře vyvěšený seznam, kam se mohou zájemci o tento výlet zapisovat (Pro vycestování je nutné mít platný cestovní pas příp. občanský průkaz). Neváhejte, pro každou třídu je rezervováno 5 míst.

Těšíme se

I. Schoberová + K. Vodáková

V pátek 7. června 2019 k nám do školy zavítala skupina historického šermu agentury Pernštejni. Program pro pestré složení diváků - od čtvrťáků po sedmáky byl na téma Řím. Přenesli jsme se do 1 st. př. n. l., prožili poslední chvíle Gaia Iulia Caesara, seznámili se s nejznámnějšími císaři od Oktaviána Augusta po Nerona, někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli při výcviku legionáře i legendární formaci želva a závěr patřil souboji gladiátorů.

Schobi

Milí žáci.
Ve středu 5.kvetna, od 10:00 v DDM Delta se uskuteční závěrečné kolo přírodovědné poznávaci soutěže. Do tohoto kola postoupili vždy tři nejúspěšnější z ročníku. Výsledky jsou vyvěšeny na dveřích učebny přírodopisu. Odcházet budete ze školy (s paní asistentkou)a také se po skončení soutěže do školy vrátíte. Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme a těšíme se zase za rok.
Sobolikova a Benedova

Žáci sedmých ročníků absolvovali v rámci předmětů dějepis a občanská výchova zajímavý výukový program s názvem Od výměnného obchodu k platebním kartám, který pro nás připravili pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích. Během dvou vyučovacích hodin jsme se stihli přesunout do časů směnného obchodu, kdy peníze byly neznámým pojmem, a postupně se vracet do  současnosti. Tudíž jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké to asi bylo vyměňovat dobytek za pytle s obilím, pak jsme se ocitli na středověkém trhu a platili hřivnami a nakonec získali poučení, že dnešní obchodování ve formě elektronických peněz nabízí veliké ulehčení a rozmanité možnosti, na druhou stranu má i svá úskalí. Proto je nezbytně nutné rozvíjet svojí finanční gramotnost v každém věku.

Z přílohy si stáhněte poslední část zápisů v tomto školním roce.

DR

Dne 14.4.2018 se uskutečnil Lidový běh Vaňka Vaňhy jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu. Běhu se zúčastnilo kromě veřejnosti 17 škol. Z celkového počtu jsme skončili na krásném 6.místě, obdrželi jsme drobné ceny, v cíli se všichni radovai ze zasloužené medaile. Na prvním místě se mezi školami  umístila Základní škola Polabiny I.

Všem běžcům i chodcům děkujeme za účast a těšíme se na dalším běhu Pardubická devítka, který se uskuteční dne 25.4.2018. Bližši info zašlou třídní učitelé.

Těšíme se na vás a běhu zdar :-) 

 

Dne 3.4.2019 se konalo vyhodnocení fotografické soutěže. Fotografie byly rozděleny do dvou sekcí a to na faunu a floru. Na třetím místě se s rostlinnou tématikou umístila Eliška Bažantová z 9. B, na 2. místě Roman Mareš ze 7. B a na 1.místě Jan Makovský ze 7.B . V sekci fauna jsme ocenili na 3. místě Denisu Ryšánkovou z 9. C, na 2. místě Romana Mareše ze 7. B a na 1.místě Vítězslava  Havlíčka ze 7.B.

Všechny vítězné fotografie jsou k vidění na nástěnce vedle učebny biologie.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a těšíme se na další várku dechberoucích fotografií v příštím školním roce.

Benedová, Sobolíková