backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Markéta Netolická

Konzultace: čtvrtek: 14,00 - 15,30

                      nebo individuálně dle dohody

                    

Úkoly výchovného poradce

  1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků.
  2. Pomáhá se začleněním do výuky žákům s poruchami učení a zdravotními problémy.
  3. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  4. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).