backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová

Ve dnech 7. a 8. 11. Jsme se vydali na poznávací zájezd do Polska. Naším prvním cílem bylo královské město Krakov.  Prohlédli jsme si kouzelné Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po Královské cestě jsme sestoupili  z Wawelského návrší k největšímu středověkému náměstí v Evropě. Zájemci shlédli i Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla v minulosti centrem života židovské komunity. Druhý den hned po snídani jsme se vydali na prohlídku solných dolů ve ve městě Wieliczka nazývané „polskou solnou katedrálou“. Sestoupili jsme hluboko do podzemí a na 3,5 km dlouhé trase jsme obdivovali solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli s úžasnou výzdobou, podzemní jezero a malé muzeum přibližující historii těžby soli. Poté jsme vyrazili na poslední destinaci – Osvětim - největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva. Během několikahodinové prohlídky památníku a muzea nám místní odborný průvodce pověděl o historii tábora a provedl nás po objektech a celách. Součástí prohlídky byla i druhá část komplexu separační tábor Březinka.

Celý zájezd se vydařil, všichni byli spokojeni a už nyní plánujeme návštěvu dalších evropských měst.

 

Mivaltová, Vodáková, Schoberová

Před podzimními prázdninami jsme zavítali k našim německým sousedům do městečka Bautzen/Budyšín. Bautzen je malebný a jeho uličky poskytly kulisy pro poznávací hru pro skupinky žáků, kde si vyzkoušely plnění různých úkolů, ať už orientaci v mapě a cizím prostředí, komunikaci v jiném než českém jazyce či zjišťování různých informací. Všichni to zvládli na výbornou. Následovala nákupní pauza s útokem na Euroshop a odpolední návštěva představení na prknech Srbského divadla s bonusovým závěrem v podobě námi oblíbené písničky Atemlos s českým refrénem =) Po náročném dnu jsme se všichni v pořádku navrátili domů.

Bis nächstes Jahr, Bautzen!

I. Schoberová, K. Vodáková

V přílohách najdete pdf soubory s jednotlivými zpracovanými tématy.

DR

Divadelní expedice – Bautzen 23. 10. 2019

Sraz:          7:15 na Autobusovém nádraží Pardubice

Odjezd:      7:30

Předpokládaný příjezd: cca. 21:30 na Autobusové nádraží Pardubice

NUTNÉ: Vzhledem k pozdějšímu návratu prosíme rodiče, aby si své děti po skončení akce osobně vyzvedli.

Program:

1)    Prohlídka města, Stadtrallye  - plnění úkolů po skupinkách

2)   Osobní volno

3)   Návštěva divadelního představení „Ganze Kerle“

4)   Odjezd do ČR

S sebou nezapomeňte: platný cestovní doklad (pas, občanský průkaz), kartičku pojišťovny + cestovní připojištění, stravu na celý den, vhodné teplé oblečení a obuv na pobyt ve městě (deštník), kapesné (Eura)

 

Cena zahrnuje dopravu a vstupenku do divadla.

Cestovní pojištění do zahraničí, strava a kapesné nejsou v ceně zájezdu.

 

Bez platného cestovního dokladu a kartičky pojišťovny se není možné zájezdu zúčastnit!!!

Těšíme se na vás!

I. Schoberová + K. Vodáková

 

Poslední zářijový čtvrtek se vybraní  žáci 9. ročníků vydali do Evropského spolkového domu se sídlem na Pernštýnské náměstí. Zde se konala již tradiční akce pod názvem Evropský den jazyků, kterou pořádá informační středisko Europe Direct Pardubice. V prostorách Evropského spolkového domu sídlí jazyková centra jako Britské centrum, Goethe – Zentrum  a Francouzká aliance, která si pro nás připravila dvouhodinový program. A tak jsme měli nejen možnost se seznámit s nabízeným službami jednotlivých center, ale zkusili jsme si různé jazykové skládačky, rébusy a vědomostní kvízy v anglickém, německém, francouzském, španělském a portugalském jazyce. Toto čtvrteční dopoledne bylo pro nás také přínosem v tom, že jsme mohli konverzovat s rodilými mluvčími a seznámit se i s cizími jazyky, které se na naší škole nevyučují.

 

Vodáková

V příloze najdete první část zápisů (1-24). Stáhněte si ji do počítače. Zápisy si prosím nepište dopředu.

DR

I letos se nám podařilo získat pro naši školu 20 míst v zájezdu (středa 23. 10. 2019) pořádaným Goethe-centrem Pardubice.

Můžete se těšit na jednodenní výlet  s poznávací hrou v ulicích města Bautzen a návštěvu představení Ganze Kerle! v německém znění s českými titulky v místním srbském divadle. Díky štědrým dotacím je cena zájezdu 300,-Kč!!! (zahrnuje: dopravu Pardubice-Bautzen-Pardubice, vstupenku do divadla, nezahrnuje: stravu, kapesné a pojištění).

Od pondělí 9. 9. 2019 bude na dveřích kabinetu NJ v 1. patře vyvěšený seznam, kam se mohou zájemci o tento výlet zapisovat (Pro vycestování je nutné mít platný cestovní pas příp. občanský průkaz). Neváhejte, pro každou třídu je rezervováno 5 míst.

Těšíme se

I. Schoberová + K. Vodáková

Milí žáci.
Ve středu 5.kvetna, od 10:00 v DDM Delta se uskuteční závěrečné kolo přírodovědné poznávaci soutěže. Do tohoto kola postoupili vždy tři nejúspěšnější z ročníku. Výsledky jsou vyvěšeny na dveřích učebny přírodopisu. Odcházet budete ze školy (s paní asistentkou)a také se po skončení soutěže do školy vrátíte. Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme a těšíme se zase za rok.
Sobolikova a Benedova