backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

Každý rok se naše škola účastní akcí zaměřené na finanční gramotnost. Momentálně probíhá celostátní soutěž Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s. ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Před Vánoci proběhlo na naší škole školní kolo této soutěže, kdy žáci 8. a  9. tříd odpovídali pomocí on – line soutěžního systému na otázky z této problematiky. Nejlépe si vedli žáci  9. B, kteří obsadili první tři místa. A tak Patrik Brož, Anička Sejpková a Milan Mudroch z 9. B vytvořili školní družstvo, které pak soutěžilo týmově v okresním kole, ze kterého se nám podařilo postoupit do kola krajského.  Děkuji tímto týmu z 9. B za vzornou reprezentaci naší školy a přeji úspěch v krajském kole.

 

Vodáková

Ve čtvrtek jsme se pokoušeli pochopit, jak náročné je vyjít s výplatou. Zkoušeli jsme vytvořit vzorový rodinný rozpočet. Mnozí netušili, co všechno do měsíčních výdajů patří a nebo jaká je zhruba výše některých položek. Poučili jsme se a třeba teď budeme lépe chápat i rodiče, kteří nám ne vždy mohou dopřát všechno, co bychom chtěli.

J. Mivaltová

Dne 28. 1. se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili Dne cizích jazyků na Gymnáziu Dašická, kde mohli porovnat své jazykové dovednosti s ostatními  20 týmy z pardubických základních škol. Naše škola vyslala dva týmy, z nichž jeden vytvořili Anička Bendová, Míša Baierová, Filip Haas, Marian Medveď, Anežka Sádovská a Aleš Kristl. Druhý tým soutěžil ve složení Roman Mareš, Honza Makovský, Michal Menclík, Vanessa Phamová, Milan Mudroch a Mikuláš Závodný.  Studenti gymnázia měli pro soutěžící připraveno 26 stanovišť. Naše družstva  si tak mohla vyzkoušet různé kvízy, spojovačky, křížovky, hádanky v anglickém, německé a ruském jazyce, ale dokonce žáci  měli možnost se seznámit s dalšími jazyky, které se na naší škole nevyučují, jako je francouzština, španělština italština či latina. A i když naše týmy nezvítězily, tak si jistě zaslouží naši pochvalu, protože 6. a 7. místo je opravdu hezký výsledek.

Vodáková

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ

 

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme měli možnost ochutnávat různé druhy exotického ovoce. Někteří žáci již běžně toto ovoce nakupují, a tak pro ně nebylo překvapením. Jiní ho ochutnali poprvé. Velký úspěch mělo již tradičně avokádo a mango. Granátové jablko je také velmi oblíbené. Někteří žáci prozradili i fígle na přípravu a servírování. Společně jsme sdíleli naše dojmy z ochutnávky a nutno podotknout, že vesměs byly velmi pozitivní.
 
Mivaltová

Milí žáci,
vyhlašuji další kolo přírodovědné fotografické soutěže na téma: Čtyři roční období. Jedná se o pořízení čtyř fotografií z různých ročních období s přírodní tématikou.
Fotografie noste na flahsce do 20. května do kabinetu přírodopisu (p.u.Sobolikova).
Přeji mnoho štěstí při čekání na vhodný okamžik pro zmáčknutí spouště a pěkné chvíle strávené v přírodě.

Sobolikova

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnil u nás ve škole sportovní den pro druhý stupeň.  V rámci tohoto dne proběhl již druhý ročník Vánočního florbalového turnaje a dovednostních soutěží.  Třídy, od šestých po deváté ročníky, si sestavily týmy a ty se poté utkaly systémem „každý s každým“. Do turnaje se zapojili i učitelé a trenéři atletiky se svým týmem.  Vítězství jednoznačně patřilo devátým ročníkům, které nepřipustily ani jednu porážku. Druhé místo patřilo týmu učitelů a trenérů. O třetí příčce muselo rozhodnout až skóre, neboť zbývající tři týmy měly stejný počet bodů.  Nakonec třetí místo získaly osmé ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným za maximální nasazení a sportovně strávený předvánoční čas.

Petra Štrofová a Jakub Mokříž

 
 
V úterý 10. 12. jsme se společně sešli na workshopu, který se týkal období před druhou světovou válkou. Všichni žáci se úspěšně zapojili a měli možnost si vyzkoušet jaké to je, když máte rozhodnout o osudu jiných. Krátká videa, která doprovázela tento program, nám osvěžila právě dobrané učivo z dějepisu a pomohla nám si mnohá fakta uvědomit.
Celý workshop byl velmi poučný a velmi rádi se zúčastníme dalšího.
 
Mivaltová

A je to tu zase! I přes rozsáhlou rekonstrukci k nám i letos zavítal Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Navštívili nejen děti na prvním stupni, ale nahlédli i do tříd na stupni druhém. Mikuláš a jeho společníci poctivě odměnili všechny hodné děti a u zlobivců pozvedli varovně prst. Děti jim na oplátku zazpívaly nebo přednesly básničku. Ocenili i práci pedagogů, kteří to nemají vždy snadné. A my se budeme těšit, že se za námi podívají i příští rok.

 
Mivaltová

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová