backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

Dne 14.9.2022 se Adéla Jiroušková, Alena Petříčková, Sofie Stoklasová a Kamil Francl zúčastnili akce Technohrátky, která se konala na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim. Spolu s dalšími deváťáky plnili v průběhu dne různé úkoly spojené nejen se zemědělstvím, ale zaměřené například i na chemii. Mezi nejoblíbenější aktivity patřila slalomová jízda s kolečkem a nácvik dojení. Žáci se během dne také seznámili s oborem dendrologie, tříděním odpadů a vyzkoušeli si pokusy v chemické laboratoři. V průběhu celého dopoledne se všichni dobře bavili, ale také získávali mnoho zajímavých informací, které se jim následně hodily v odpoledním kvízu. V tomto kvízu se našim žákům podařilo zvítězit a porazit všech 9 škol. Vítězství bylo pro žáky o to cennější, že byli v početní nevýhodě a museli se poprat se značnou přesilou svých vrstevníků z ostatních škol. Což se jim podařilo na výbornou a ve vědomostním kvízu obsadili první místo. Po sečtení všech bodů ze všech aktivit z dnešního dne se naši žáci umístili na krásném druhém místě o pouhý půl bodu za vítězi ze ZŠ Prodloužená Pardubice. Tato těsná porážka určitě nikoho příliš nemrzela, protože díky prvnímu místu ve vědomostním místu jsme si z akce odvezli kromě plno zážitků také nádherný dort

Na podzim letošního roku ( předpoklad je počátek listopadu) se chystáme vyjet na třídenní poznávací zájezd do Polska. Jedná se o návštěvu Osvětimi, Krakova a solných dolů ve Wieliczce. Předběžný program je následující:

1. den Odjezd z Pardubic v ranních hodinách (6:00 – 7:00). Odpoledne návštěva Osvětimi - prohlídka největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva. Během 3,5 hodinové prohlídky památníku a muzea Vám místní odborný průvodce poví historii tábora a provede Vás po objektech a celách. Studenti mají též možnost shlédnout 15-ti minutový film o osvobození tábora. Součástí prohlídky je i druhá část komplexu separační tábor Březinka. V podvečer se ubytujeme v hotelu ve Wieliczce, večeře.

2. den Po snídani vyrazíme do Krakova – celodenní prohlídka královského města. Krakov - město s pohádkovou atmosférou protkanou bohatou historií a množstvím místních legend. Nejdříve si prohlédneme kouzelné Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme obdivovat úchvatný dřevěný oltář v kostele Panny Marie. Budete mít také možnost shlédnout Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla v minulosti centrem života židovské komunity. Večer ubytování ve Wieliczce, večeře.

3. den Po snídani návštěva solného dolu ve městě Wieliczka nazývané „polskou solnou katedrálou“. Sestoupíme hluboko do podzemí a na 3,5 km dlouhé trase budeme obdivovat solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli s úžasnou výzdobou, podzemní jezero a malé muzeum přibližující historii těžby soli. Návrat zpět do Pardubic v podvečerních hodinách. 

Je možné, že dojde k nějaké změně. Vše závisí na vývoji situace. 

Cena je předběžně stanovena na maximální výši 4500,-. 

Vzhledem k charakteru zájezdu si vyhrazuji právo na výběr účastníků a nepřijetí některých žáků s prohřešky či nevhodným chováním. 

Zájemci se hlásí J. Mivaltové do 24. 6. 2022 s podpisem zákonného zástupce v Zápisníku žáka, kde bude zapsáno, že se závazně na tento zájezd přihlašujete. 

V průběhu léta bude nutné zaplatit první zálohu, protože vstup do Osvětimi se platí 3 měsíce předem.

V případě dotazů se na mne obraťte.

Jana Mivaltová

mivaltova.jana@benesovka.cz

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), zaměřeného na podporu polytechnického vzdělávání. 

 

V rámci tohoto projektu se vybraní žáci 9. a 8. ročníků v úterý 19. dubna zúčastnili druhého projektového dne na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, který byl zaměřen na detekci radioaktivního záření. 

 

Na začátku čekala na naše žáky trocha teorie, z výkladu a prezentace se dozvěděli základní informace o radioaktivitě a radioaktivním záření. Následovalo představení a seznámení s měřicím přístrojem a příslušným softwarem.

 

A poté už se do měření mohli vrhnout samotní žáci, kteří pracovali ve tříčlenných skupinách. Čekalo na ně několik zajímavých úloh, ve kterých zjišťovali druh záření, které různé materiály vyzařují a jeho energii. Pokusy si také ověřili, které materiály jsou vhodné k odstínění jednotlivých druhů záření. Vše poctivě zaznamenávali do připraveného elektronického dokumentu. Na nejlépe pracující skupinu čekala odměna.    

 

Bylo i pár nebezpečnějších pokusů, na které se žáci pouze dívali. Na závěr si zopakovali vše, co se naučili. Věříme, že všichni se nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o radioaktivitě a díky pokusům si tyto informace zafixovali. 

 

Kopecký, Mokříž a Zelinková
 

Pozn.: Všechny pokusy byly prováděny s bezpečnými hodnotami radiace. 

 

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

V únoru a březnu probíhala školní kola matematické soutěže Pangea. Úlohy, které byly zadány online, řešili zájemci ze 4. až 9. ročníků. Zúčastnilo se celkem 74 žáků, kteří se k již zveřejněným výsledkům dostanou se svými přihlašovacími údaji. 
A zde je přehled těch nejlepších výsledků na naší škole. Nejlépe ve své kategorii dopadl Samuel Vrba ze 4. A, který byl čtvrtý v našem kraji! Dále se skvěle umístili Martin Nekut (9.A), který byl devátý v kraji mezi svými vrstevníky, a Lukáš Lhotský ze 7.A, který obsadil dvanácté místo mezi žáky sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Nejvyššího počtu bodů mezi soutěžícími z Benešovky dosáhla Viktorie Bajerová z 8.A, v její kategorii z toho bylo nakonec 30. místo v kraji. 
Gratulujeme!

I. Fišerová
 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)

V pátek 18.3.2022 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Žáci podle jednotlivých kategorií Cvrček (2.+.3.r.), Klokánek (4. + 5.r.), Benjamín (6. + 7.) a Kadet (8. + 9.r.) řešili během jedné hodiny 24 slovních úloh z matematiky. Nejlepším třem řešitelům v jednotlivých kategoriích gratulujeme.

Vyzkoušeli jsme si separační metody - destilaci, chromatografii, filtraci a krystalizaci. Nejdříve jsme si pověděli co budeme dělat. Občas jsme tušili správnou odpověď, ale nevěděli jsme, jak to správně říct, aby věta měla smysl. Naší hlavní "ingrediencí" byl líh, neboť až na poslední úkol jsme ho použili všude. Po zodpovězení důležitých informací jsme se vrhli do práce podle přiloženého návodu. Sestavování aparatury na destilaci byla zábava (jak jinak

V uplynulých týdnech probíhala online logická hra BRLOH. Žáci byli v maximálně čtyřčlenných skupinách, z naší školy se účastnilo 11 týmů žáků II. stupně. 
Od 8.11. vždy v pondělí žáci obdrželi sadu úkolů na týden, takto třikrát. Poté se vyhodnocovalo, kdo postoupí do semifinále. 
Z naší školy se to podařilo týmu ve složení: Klára Haasová, Eliška Jarešová a Alexandra Tichá. Gratulujeme za pěkný výsledek a těsí nás, s jakým zápalem se "Klasateli" pustily do řešení úkolů. 

I. Fišerová a P. Stuchlík

 

Ve čtvrtek 4. 11. jsme se v rámci projektu I-KAP se 6 žáky z 8. B zúčastnili prvních laboratorních prací na Gymnáziu Pardubice Dašická.

Žáci měli možnost poprvé nahlédnout do laboratoří chemie a naučili se hned několik základních laboratorních dovedností.

Nejprve si vyzkoušeli správné zacházení s plynovým kahanem a hned toho využili a vyrobili si několik výrobků ze skla - povedly se jim krásné kapiláry, ohnuté trubice i brčka.

Poté žáci  nahlédli do tajemství jedné ze základních separačních metod - filtrace. Vyzkoušelili si přefiltrovat vlastnoručně vyrobené sraženiny pomocí klasické filtrace i filtrace za sníženého tlaku.

Děkujeme paní profesorce Renatě Málkové za její vedení i ukázku pokusu "Chemikova krev".

Těšíme se na další setkání na gymnáziusmiley

Darina Zelinková