backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

V úterý 17.5. 2022 jsme měli opět možnost se zúčastnit laboratorních prací na Gymnáziu Dašická. Tématem těchto laboratorních prací byly tentokrát cukry a bílkoviny. Všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, a hlavně si vyzkoušeli nejrůznější pokusy, které se všem moc povedly. Určitě to nebyla naše poslední návštěva gymnázia a rádi se sem opět brzo podíváme.

 

Dne 10.5. 2022 se šest žáků naší třídy – Thea Kakrdová, Kája Cejnková,
Honza Marel, Terka Brabcová, Terka Jiříková a Filip Sedláček - účastnilo
laboratorní práce na gymnáziu Dašická. Laboratorní práce byla na téma
deriváty uhlovodíků, konkrétněji alkoholy.
Před začátkem samotné laboratorní práce vedené paní profesorkou
Málkovou jsme všichni dostali laboratorní pláště (ochrana oblečení) řekli jsme
si čemu se budeme věnovat a vysvětlili si první pokus – získání ethanolu z vína
pomocí destilace. Po vysvětlení prvního pokusu jsme se pustili do práce a ve
skupinkách po dvou sestavili destilační aparaturu. Následně jame začali
s destilací a po jejím dokončení jsme výslednou kapalinu zapálili abychom
ověřili zda se opravdu jedná o alkohol.
Když jsme první pokus dokončili následoval druhý o něco zajímavější. Než
jsme ovšem mohli začít, museli jsme si připravit aldehyd – pomocí líhu a
nažhaveného měděného drátku. Náš připravený aldehyd jsme poté rozdělili do
tří zkumavek a do každé přimíchaly jedno z činidel. Do jedné Schiffovo činidlo,
to s aldehydem zreagovalo růžově. Do zbylých jsme přidali Tollensovo a
Fehlingovo činidlo a nechali reagovat ve vodní lázni. Fehlingovo činidlo
zreagovalo tmavě modře a Tollensovo vytvořilo na stěnách zkumavky
‟zrdcadlo″.
Myslím že nás to všechny moc bavilo a těšíme se na další podobné
události.
Terka Brabcová
9. B

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 7:00 bude sběrové ráno. 

Vážení rodiče,

v pondělí 16. 5. 2022 od 16:00 - 17:30 se konají konzultace opět ve škole ne online. Hurá, sláva, uvidíme se na živo =)

Prosíme o spolupráci ohledně omlouvání dětí - ze zákona je Vaší povinností dodat písemnou omluvu do 3 dnů od ukončení absence žáka. Prosím o nápravu a vyřešení tam, kde není splněno. Děkujeme.

Irena Schoberová + Ivana Sobolíková

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), zaměřeného na podporu polytechnického vzdělávání. 

 

V rámci tohoto projektu se vybraní žáci 9. a 8. ročníků v úterý 19. dubna zúčastnili druhého projektového dne na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, který byl zaměřen na detekci radioaktivního záření. 

 

Na začátku čekala na naše žáky trocha teorie, z výkladu a prezentace se dozvěděli základní informace o radioaktivitě a radioaktivním záření. Následovalo představení a seznámení s měřicím přístrojem a příslušným softwarem.

 

A poté už se do měření mohli vrhnout samotní žáci, kteří pracovali ve tříčlenných skupinách. Čekalo na ně několik zajímavých úloh, ve kterých zjišťovali druh záření, které různé materiály vyzařují a jeho energii. Pokusy si také ověřili, které materiály jsou vhodné k odstínění jednotlivých druhů záření. Vše poctivě zaznamenávali do připraveného elektronického dokumentu. Na nejlépe pracující skupinu čekala odměna.    

 

Bylo i pár nebezpečnějších pokusů, na které se žáci pouze dívali. Na závěr si zopakovali vše, co se naučili. Věříme, že všichni se nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o radioaktivitě a díky pokusům si tyto informace zafixovali. 

 

Kopecký, Mokříž a Zelinková
 

Pozn.: Všechny pokusy byly prováděny s bezpečnými hodnotami radiace. 

 

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

Workshop Lidská práva-chraňme je

Ve středu 20.4. se na naší škole uskutečnil workshop od Paměti Národa
na téma lidská práva. Workshop vedla lektorka Daniela Grohová a trval dvě vyučovací hodiny.

První hodinu jsme začali otázkami jako například „Co jsou to lidská práva?″ nebo „Kdy lidská práva vznikla?″ a dále jsme dostali kartičky s některými z lidských práv a naším úkolem je bylo rozdělit na základní a nezákladní lidská práva. Po této aktivitě nám lektorka pustila krátký film, ve kterém jsme měli hledat chvíle kdy byla tato práva porušena – těch chvil bylo dost. Po této aktivitě nastala desetiminutová pauza pro všechny.

Začátek druhé hodiny vyplnila menší aktivita spojená s filmem, který jsme předchozí hodinu viděli. Poté jsme se rozdělili do dvojic a vybrali pro nás
nejvíce důležitá lidská práva. Dvojice se spojili do čtveřic a z osmi práv jsme vybrali šest nejdůležitějších. Ze čtveřic jsme se spojili do dvou skupinek a vybrali
čtyři úplně nejdůležitější lidská práva. Úplně na konci jsme se vrátili zpět k otázkám a tentokrát si je zodpověděli.

Pro mě byl workshop zajímavým zpestřením výuky a těším se na další takové.

Brabcová Terka, 9.B

Dobrý den,

dne 20. 4. 2022 odpadá odpolední vyučování (D a SH).

S pozdravem IS

V únoru a březnu probíhala školní kola matematické soutěže Pangea. Úlohy, které byly zadány online, řešili zájemci ze 4. až 9. ročníků. Zúčastnilo se celkem 74 žáků, kteří se k již zveřejněným výsledkům dostanou se svými přihlašovacími údaji. 
A zde je přehled těch nejlepších výsledků na naší škole. Nejlépe ve své kategorii dopadl Samuel Vrba ze 4. A, který byl čtvrtý v našem kraji! Dále se skvěle umístili Martin Nekut (9.A), který byl devátý v kraji mezi svými vrstevníky, a Lukáš Lhotský ze 7.A, který obsadil dvanácté místo mezi žáky sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Nejvyššího počtu bodů mezi soutěžícími z Benešovky dosáhla Viktorie Bajerová z 8.A, v její kategorii z toho bylo nakonec 30. místo v kraji. 
Gratulujeme!

I. Fišerová
 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)