backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Žákovský parlament

Na škole pracuje žákovský aktiv, který tvoří 2 žáci z každé třídy 3. - 9. ročníku. Aktiv se schází s vedením školy dle potřeby, minimálně 2 x za rok.