backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace pro 2.C

13.05.2021

Od 17. 5. testování pouze ve třídě zdrav. firmou - viz souhlas, vždy v pondělí: 1 krát týdně

19. 5. - 20.5. focení tříd: velká fotografie - 40 Kč, malá - 20, 25 Kč

24. 5. - třídní schůzka on-line přes teamsy od 16 hodinsmiley

Prosím o kontrolu notýsků a žákovských knížek.           Děkuji     třídní učitelka