backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přehled učiva: od 26. 4. do 30. 4.

27.04.2021

Český jazyk: opak. diktát str. 89,učebnice

Slovní druhy - naučit se zpaměti přehled sl. druhů z uč. str.90

Podstatná jména: str.91, PS - do str. 19

Opis a přepis, Písanka do str. 21

Čtení - str.100 - 101, Honzíkova cesta

 

Matematika: násobení a dělení 5, PS do str.7

 

Prv - Jaro: ps do str. 59, video viz Teamsy 

Píšeme pětiminutovky na násobení a dělení, diktáty a opis a přepis vět- libovolně dle učebnicesmiley

                                                                                                                           třídní učitelka