backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Probrané učivo

26.05.2021

Přehled učiva od 24.5. - 28.5.

ČJ - SLOVNÍ DRUHY - uč. do str. 98, cv. 4/97 do cv. sešitu

PS - do str. 29

MATEMATIKA - zápis slovní úlohy, násobení a dělení 7, PS do str. 19

PRV - Opakování o jaru, dokončit ps str. 65smiley

ČTENÍ - do str. 110, Psaní - opis a přepis vět                              tř. uč.