backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přírodověda

16.03.2020

Milé děti, pomalu si dokončíte minulé učivo a doplníte si jej pomocí internetu. Prohlédněte si obrázky živočichů a polních rostlin. Do malého sešitku si některé namalujte. Nezapomeňte na pracovní sešit str. 23, 24.

VV - namalujte si na čtvrtku výlet na Kunětickou horu, využijte svoji fantazii, technika je libovolná.

Zdraví vás p. uč. Z. Jírková