backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přírodověda - samostudium: Od 23. 3. - 27. 3.

22.03.2020

Ahoj děti, posílám vám další doplnění učiva. V učebnici na str. 48 si přečtete Význam pole pro člověka a Pole a životní prostředí. 

Do malého sešitu si napíšete pouze ten zeleně označený odstavec: Pole  uměle vytvořil člověk...

Potom si přečtete na str. 48 otázky a ústně odpovíte. 

Vyberte si 2 polní živočichy a 2 polní rostliny a nakreslete do sešitu.smiley A máte splněnou i výtvarnou výchovu.

Všichni se moc opatrujte, zdraví vás p. učitelka Jírková