backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výtěžek sbírky ke Dni veteránů

16.01.2024
Milí přátelé, 
 
moc děkujeme za účast v listopadové sbírce ke Dni válečných veteránů. Máme radost, že vám můžeme sdělit výsledek.
 
Na vašem místě ZŠ Benešovo náměstí Pardubice se vybrala částka 3 395 Kč.
 
Jsme velmi rádi, že každý rok je nás v ulicích s červeným mákem na klopě stále víc a také díky tomu se celkově podařilo dosáhnout skvělého výsledku, který činí 4 316 886 korun! Moc si vážíme toho, že se tisíce lidí rozhodlo sbírku podpořit a vybraná částka dokonce výrazně přesáhla loňský výtěžek. To vše díky vám a dárcům.
 
Peníze ze sbírky pomáhají válečným veteránů, účastníkům 3. odboje a odpůrcům totalitních režimů 20. století. Kolegové z Centra pomoci Paměti národa navštěvují a kontaktují ročně skoro tisíc pamětníků a poskytují jim sociální péči, poradenství nebo podporu v obtížných životních situacích. Část výtěžku ze sbírky putuje dokumentaristům Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy pamětníků.

Děkujeme!

Výtěžek sbírky ke Dni veteránů