backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Distanční výuka

03.11.2020

Vážení rodiče, 

prosím Vás o spolupráci. 

Vzhledem k trvajícímu stavu uzavření škol bude pokračovat distanční výuka přes platformu MS Teams. Distanční výuka je povinná a skládá se z:

1) online-hodin poskládáných dle stálého rozvrhu.  Pokud Vaše dítě nebude přítomno, musíte jej klasicky omluvit emailem třídní učitelce (mikolinova.hedvika@benesovka.cz). 

2) asynchronní části = plnění úkolů přes zadání MS Teams či odesílání kvízů/testů MS Forms. Pokud Vaše dítě neposílá vypracovanou práci, množí se mu v Bakalářích N = nehodnocen => nemůže být hodnoceno, za opakované neplnění úkolů dostane výchovné opatření a  případné přezkoušení z daného předmětu. 

=>nestačí být pouze na online-hodinách, ale musí zároveň plnit i zadanou práci dle pokynů a v termínu. 

Děkuji za Vaši podporu. 

Přeji pevné zdraví i nervy

Hedvika Mikolinová

Rozvrh online hodin: