backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k výuce od 30.11.2020

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci.

30.11. – 4.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

7. – 11.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

14. – 18.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

21. – 22.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

od 23.12 – 3.1. jsou vánoční prázdniny

Omluvenky – nově prosím omluvenky zapište do zápisníku žáka (na online hodiny) s Vaším podpisem a poté mi pošlete foto do chatu Teamsů. Pokud budou ve škole, platí to, že budou mít omluvenky zapsané v ZŽ (jak jsme byli zvyklí).

Tělesná výchova – protože se nesmí třídy mísit, bude hodina tělesné výchovy společně pro celou třídu pod vedením p. uč. P. Štrofové.

Obědy – kdo má zájem o oběd po dobu distanční nebo výuky ve škole, vždy si obědy přihlaste minimálně týden dopředu na www.strava.cz

Roušky – musí mít žáci neustále na sobě (pokud nemáte potvrzení od lékaře). Žádám, aby žáci nosili minimálně dvě náhradní a igelitový sáček na jejich odložení, případně vlastní dezinfekci.

Žáci čekají vždy před školou, učitelé, kteří učí první hodinu, si vás vyzvednou v čase mezi 7:50 - 7:55!

Děkuji a zdraví

H. Mikolinová