backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Exkurze Osvětim

24.11.2017

Citace z knihy:

NYISZLI, Miklós. Byl jsem Mengeleho asistentem. Druhé. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 987-80-200-1757-4.

...Souprava se pohne a po nějakých dvaceti minutách s dlouhým jekotem sirény zastavuje.

Za dráty vidím postavy v pruhovaných vězeňských šatech. Zvláštností tohoto místa jsou patrové věže, rozmístěné podél plotů na vzdálenost 30 – 40 metrů. Strážní věže! V každé se opírá loktem o kulomet připevněný ke stojanu voják SS v zelené uniformě. Toto je koncentrační tábor Auschwitz (Osvětim)...

...Už je to tady! Stráže SS kvapně oddělují muže, ženy a děti mladší čtrnácti let. Ty zůstávají s matkami.

Tímto způsobem se dlouhá fronta před vagony rozdělí na dvě poloviny. Zmocní se nás neklid. Tak brzy jsme odtrženi od svých rodin! Stráže uklidňujícím tónem odpovídají na naše otázky plné obav. „Nic se neděje,“ říkají. „Jde se do sprch a na desinfekci, tak to tady chodí, hned potom se zase každý vrátí ke svým.“

...Následuje druhá selekce. Muži, ženy, děti procházejí husím pochodem před komisí, která provádí výběr. Na pokyn selektujícího lékaře Dr. Mengeleho se znovu řadí vlevo nebo vpravo. Nalevo, jak pozoruji, jsou hlavně staří nebo vyhublí lidé, tělesně postižení a ženy se svými dětmi do čtrnácti let. Pravá skupina, to jsou ti práceschopní...

 

My jsme si tato místa prošli a zanechala v nás nesmazatelnou stopu.

Schoberová+Mivaltová

vstupní brána Osvětim I.
pozorně nasloucháme výkladu průvodce
plán rozmístění KZ
model krematoria
plechovky od cyklonu B
kufry obětí
boty
politické vězeňkyně z Čech
popravčí zeď
budka strážného na apelplace
plot s vysokým napětím
na cestě k malému krematoriu
malá plynová komora s krematoriem pro ca. 800 obětí
otvor pro plyn
původní pece krematoria
Osvětim - Březinka
vagón "dobytčák"
informace k selekci
pohled z rampy
mužská část tábora
ženská část
ruiny krematoria
schody, po kterých kráčíval Dr. Mengele do pracovny, kde prováděl pokusy
kavalce pro vězeňkyně