backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Nepřítomnost TU

13.02.2018

Po dobu nepřítomnosti TU - I. Sobolíkové a I. Schoberové choďte s omluvenkami za pí. uč. J. Macíkovou.

Děkujeme

I. Sobolíková, I. Schoberová