backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Poděkování sponzorům

 

Poděkování sponzorům 2013/2014

Hned na začátku letošního školního roku chceme poděkovat firmě Patera za darované školní desky pro žáky 1. ročníku.

Poděkování sponzorům 2012/2013

V tomto školním roce vás nebylo mnoho, ale rodiče žáka 1. A, třídní uč. P. Kakosové poskytli peněžní dar ve výši 36 000,- Kč na pořízení volného sezení pro žáky na chodby školy. Děkujeme!

Poděkování sponzorům 2011/2012

Finanční dar 2 000,- Kč získala pro třídu 8. A p. uč. Z. Paarová. Žáci 1. A získali od rodičů pro vylepšení třídy 10 000,- a nábytek v hodnotě 15 000,- Kč. Děkujeme také Východočekým tiskárnám Sezenice za papírenské zboží v hodnotě 9 000,- Kč.

Poděkování sponzorům 2010/2011

Finanční dar 3 000,- Kč získala pro třídu 7. A p. uč. Z. Paarová.

Poděkování sponzorům 2009/2010

Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit. A není to jen z prostředků školy. Děkujeme na tomto místě rodičům žáků třídy 1. A třídní uč. J. Lacové, 1. C třídní uč. Z. Jírkové, 2. A třídní uč. M. Hezké, 6. A třídní uč. Z. Paarové, kteří průběžně v loňském školním roce finančně přispívali na zvelebování třídy. Vůbec se nebudeme zlobit, když vás bude více a svou pomoc budete směřovat přímo na třídu vašeho dítěte. Děkujeme Vám!

Poděkování sponzorům 2008/2009

Během letošního školního roku došlo na naší škole k instalaci již druhé interaktivní tabule. Nová interaktivní tabule s pojezdem byla umístěna do jazykové pracovny. Zde umožňuje výuku zábavnější formou pro žáky 3. – 9. ročníků, kteří mají možnost s ní pracovat i v propojení s internetem. V březnu pak u nás bylo uspořádáno proškolení pedagogických pracovníků z celého regionu, kteří se s tabulí a prací s ní blíže seznámili. Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Chládek a Tintěra, a.s., která nám přispěla peněžním darem a umožnila nám pořízení této tabule.

Poděkování sponzorům 2007/2008

Vedení školy děkuje rodičům za sponzorské dary a spoluúčast na zlepšování estetického prostředí učeben těchto třídních učitelů:

M.Hezká – pořadače pro děti
M.Hovorková – výroba nábytku, vymalování třídy
P.Kakosová – koberce na zdi, hrací koberec, digitální fotoaparát s kartou, sportovní potřeby, finanční částky pro třídu
L.Žandová – výroba nábytku, hrací koberec, finanční částky pro třídu, věcné ceny do soutěží
J.Secká – video
M.Rozinková – finanční dar škole, vymalování třídy, hrací koberec, počítačový stolek, učitelská katedra,policové regály
E.Zálabská – 5 volejbalových míčů, finanční částky pro třídu
J.Lacová – výroba nábytku, učitelská katedra, linoleum, koberec, vymalování třídy, natření lavic a dveří, finanční částky pro třídu
Z.Jírková – nová skříň
K.Kubanová – koberce na zdi
I.Dražková – vymalování třídy, výroba nábytku

Děkujeme také za kancelářské papíry, sladkosti a věcné ceny na školy v přírodě a na soustředění.