backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.B

Navzdory počasí vyjely děti na návštěvu nedalekého zámku Častolovice. Výlet se velmi vydařil, dozvěděli jsme se o dějinách zámku, který byl vrácen rodině Sternbergů. Kromě nádherné zámecké expozice jsme se prošli anglickým parkem a děti si nakrmily zvířátka v zámeckém zvěřinci. Nedaleko je také obora s bílými daňky. Děti byly nadšené a odvezly si mnoho zážitků.                                                             

                                                                                                                Z. Jírková a P. Jezdinská

Během září se vaše děti ve škole vůbec nenudily, jelikož na nás čekali dravci z Brna a vycházka za památkami našeho města. Některé děti ale neznají historii města, takže doporučuji častější  procházky s rodinou.

  Žáci si pomalu opět  přivykají režimu ve škole, je nutné důsledně kontrolovat přípravu na vyučování.

6. října jedeme na prohlídku zámku a obory v Častolovicích. Veškeré informace mají děti v notýsku.

Od 3. října začínají kroužky, prosím proto o jejich platbu.  S pozdravem Z. Jírková

Milé děti a rodiče,

zítra budou z vašich dětí třeťáčci. Doufám, že se do školy moji žáčci těší. Čeká na vás mnoho pěkného, ale také povinnosti, které společně určitě zvládneme. Tak ať vykročíme tou pravou! Těším se na spolupráci s vámi.

Mnoho štěstí v novém školním roce!    tř. učitelka Z. Jírková

Milí rodiče, posílám pár fotek z naší školičky v přírodě.

Díky pestrému programu a krásnému počasí si děti pobyt na Jurášce užily a přivezly si spoustu diplomů. Kromě sportování jsme také putovali po krásách Orlických hor. Vydali jsme se na nedaleký zámek v Novém Městě nad Metují. Nechyběla ani stezka  odvahy a karneval v maskách.                  Z. Jírková

Dnešní dopoledne bylo pro děti z prvního stupně naší školy opravdu sváteční a plné zábavy. Den dětí si užily na školní zahradě, kde si mohly vyzkoušet spoustu různých atrakcí připravených žáky z 9.B pod vedením paní učitelky Jany Macíkové. Nechyběl ani slavnostní zákusek  pro každého - pořádný nanuk a vitamínový drink. Naštěstí počasí přálo a všichni si to dnes ve zdraví užili! Děkujeme paní učitelce Macíkové a jejím svěřencům. Dík patří rovněž Městskému obvodu Pardubice V - Dukla, který na odměny dětem přispěl. /pí učitelky z 1. stupně/

Naše plavidlo Arnošt  s námi doplulo k plavební komoře, dále jsme pokračovali směrem na Kunětice.Nikdo neskákal přes palubu, všichni jsme dopluli v pořádku..    Z.Jírková

Žáci byli seznámeni s termínem "Mimořádné události" a rozpoznávali rozdíly mezi signály. Zopakovali si zásady volání na tísňové linky. Vytvářeli jsme si společně modelové situace způsobů chování při požárech, úniku škodlivých látek do ovzduší, přivolání první pomoci, bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích.

Žáci byli seznámeni s prevencí rizik a důsledků bezdůvodného volání na tísňové linky.

Žáci zhlédli video na téma Poskytnutí první pomoci při lehčím poranění.

Včerejší odpoledne na Pernštýnském náměstí jme prožívali s napětím. Nasazena byla štafeta 3x1900m  a připraveno 76 účastníků lidového běhu z naší školy. Nejprve startovaly štafety. Naše štafeta z 5.B, ve složení Dominik Houf, Anežka Sádovská a Filip Haas obsadila skvělé 1.místo. V lidovém běhu jsme s počtem účastníků byli na 4. místě hned za ZŠ Studánka/78/. Na druhém místě se umístil Spořilov /79/ a první příčku obsadila ZŠ Resslova.

V tomto běhu proběhli cílem jako první žena a první muž žáci 8.A - Karolína Krupová a Tomáš Havlíček. Sebastian Ševeček ze 4.A se umísti na krásném 6. místě.

Všem běžcům gratulujeme a posíláme velké poděkování za účast na charitativní akci.

/J.L., Z.S./

Sobota 16.4. - podmračené ráno neodradilo žádného z běžců Lidového běhu na trati dlouhé 1700 metrů. Někteří nenechali doma ani ty nejmenší a celou trať proběhli i s kočárkem. Počasí se umoudřilo, úsměvy dětí a rodičů i rychlé nohy se připravily na start. Všichni běželi s velkým nadšením a v cíli byli vítězi.  Dostali krásné medaile i sladkost na doplnění energie. Letos nám uteklo o pár běžců umístění pro 5000,- Kč na školu. Příští rok to bude určitě lepší. Všem dětem i rodičům děkujeme za příjemné sobotní ráno. Byli jste super! / zúčastněné pí učitelky/

Až z daleké Austrálie přihopsal k nám do školy i tento rok Matematický klokan. Pro nezasvěcené - jedná se o tradiční mezinárodní matematickou soutěž, ve které nejde často ani tak o počítání, ale o zdravý úsudek, všeobecný přehled a také trochu štěstíčka. 

Jako každý rok se do soutěže zapojili žáci všech tříd až na prvňáčky. A výsledky vůbec nebyly špatné. 

S celkovými výsledky se žáci druhého ročníku mohli seznámit na matematické nástěnce. Žáčky prvního stupně seznámily s pořadím jejich  paní učitelky.

Velká gratulace patří zejména vítězům.

Cvrčci (2. - 3. třída):

1. Míša Šelembová 3. C 

2. Andrej Kútný 3. C 

3. - 4. Eliška Němcová a Eliška Modlíková obě 3. C

Klokánci (4. - 5. třída):

1. Anička Kašparová 4. C

2. Martin Janáček 5. C

3. Fipil Patlevič 5. A

Benjamínci (6. - 7. třída):

1. Tereza Hodásová 6. C

2.  - 4. Anna Šplíchalová 7. A, Nicole Jane Derner 7. A a Vendy Pithartová 7. B

Kadeti (8. - 9. třída):

1. Lenka Bartůňková 9. A

2. Jakub Joukl 9. B

3. Zuzka Indráčková 9. A

 

HD