backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.C

Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. To ještě naši čtvrťáčci nebyli na světě. Ale jejich rodiče nebo prarodiče už měli "nějaký ten pátek" odžitý.  Populace stárne a je třeba si to uvědomit.

     Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým se potýkají. My jsme se rozhodli, že uděláme radost starouškům z Červánků - z Charitní odlehčovací služby v Mikulovicích a Třebosicích. Vyráběli jsme pro ně látková srdíčka. Přes počáteční nesnáze s jehlou a nití jsme zvládli s pomocí slečny asistentky Ilonky ušít 22 měkkých dárků. A někteří šikulové zvládli vyrobit pozornost i pro své babičky a dědečky. I ty nevlastní :)

     Zítra ještě zhotovíme přáníčka v podobě kytky Podzimničky. Držte nám pěsti, ať se dílko podaří a potěší. :)

 

 

     V letošním školním roce se i naše třída zapojila do celostátního projektu Lovci perel, jejímž spolupořadatelem je Krajská knihovna v Pardubicích.

     Jak mohou děti ulovit perlu? Přečtením některé knížky ze seznamu perlorodek - knížek a vyplněním pracovního listu. Za každý pěkně vypracovaný list přijde odměna v podobě perly (u nás přímo drahokamu do loveckého pytlíčku)  a za úkoly navíc je možné podle míry snahy získat speciální peníze Moriony. Za ně si na konci školního roku mohou děti něco koupit :)Tak vzhůru do toho!  V příloze najdete seznam knih vybraných do tohoto projektu. :-)

     Počínaje dnešním dnem bude v naší třídě působit  asistentka pedagoga Mgr. Ilona Fišerová. Bude pomáhat všem, kteří to potřebují... i paní učitelce :). Na nového člena naší tlupy jsme se těšili a náležitě připravili. Ve své "plechovce" na vzkazy už po prvním dnu objevila milé zprávy od dětí.

Na chodbu u našich dveří jsme zasadili obzvlášť vzácný druh stromu. Jmenuje se PACKOVNÍK. Vyrostl ve 4.C při hodině Pracovní výchovy a jsou na něm všechny naše packy. Kdo se k nám chce přidat? Stačí vytvořit vlastní packu a další větvička může vyrůst. Proč? Jen tak pro radost.  :)

Jak pravil prakolega Jan Amos - škola hrou. Takové Pexeso děti baví a nenásilně procvičí co je třeba. Dnes mělo premiéru to s vyjmenovanými slovy. :) V "zápalu boje" jsme někdy trochu hlučnější.  Našim novým společníkem se nejen proto stal zvoneček Tišínek. I za sloníka pro štěstí děkujeme :)

 

Dnes jsme si zpestřili vyučování posedem na overballech. Krom rovných zad a mozkových závitů jsme balancováním zapojili i vnitřní svaly. Odměnou za vykonanou práci nám byla báječná masáž  ve dvojicích. Děti to zaujalo natolik, že nechtěly ani přestávku. :) Cvičení na overballech budeme zařazovat do různých částí vyučování častěji.

Dnes jsme konečně uskutečnili náš dlouho plánovaný PIKNIK. Do party jsme přibrali paní psycholožku Kristýnu Zrůstovou. Každý měl za úkol přinést krom deky na posezení i dobroty a nezapomenout přibalit dobrou náladu. Zadařilo se! :) Obzvlášť velkou pochvalu zaslouží mamky, které napekly bábovky, koláčky jako na svatbu, dorty jak na narozeniny ... Bylo toho moc a náramně jsme si všichni pochutnali. :) Konzumaci bylo třeba vypohybovat! Z dětí se tak na chvíli stali  včelky, roboti, hadi, berušky nebo třeba štrůdl. :) Navzdory počasí jsme si dopolední piknik náramně užili.  

Kolem čtyřicítky dravců bylo ve čtvrtek 15.9. k vidění na naší školní zahradě. ...s těma nelétavýma upovídanýma mnohem víc. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. A měli jsme to i s trochou jazykovědy. Moderátor z brněnské záchranné stanice dravců vedl krásnou přednášku částečně i v hantecu. :)     MD

Dnešní dopoledne bylo pro děti z prvního stupně naší školy opravdu sváteční a plné zábavy. Den dětí si užily na školní zahradě, kde si mohly vyzkoušet spoustu různých atrakcí připravených žáky z 9.B pod vedením paní učitelky Jany Macíkové. Nechyběl ani slavnostní zákusek  pro každého - pořádný nanuk a vitamínový drink. Naštěstí počasí přálo a všichni si to dnes ve zdraví užili! Děkujeme paní učitelce Macíkové a jejím svěřencům. Dík patří rovněž Městskému obvodu Pardubice V - Dukla, který na odměny dětem přispěl. /pí učitelky z 1. stupně/

Žáci byli seznámeni s termínem "Mimořádné události" a rozpoznávali rozdíly mezi signály. Zopakovali si zásady volání na tísňové linky. Vytvářeli jsme si společně modelové situace způsobů chování při požárech, úniku škodlivých látek do ovzduší, přivolání první pomoci, bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích.

Žáci byli seznámeni s prevencí rizik a důsledků bezdůvodného volání na tísňové linky.

Žáci zhlédli video na téma Poskytnutí první pomoci při lehčím poranění.