backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Dobrý den,

v učebnici jsme došli do str.25, v PS také do str. 25 (rodina, jak se cítíme).

DÚ - slovní zásoba (pocity) do slovníčku, poslech k učebnici str.24

V úterý test ze slovní zásoby - rodina.

Hezký den   MH

Dobrý den,

tento týden jsme začali 3. lekci - členy rodiny, pocity - učebnice str. 3

DÚ - prvních 7 slovíček ze 3. lekce do slovníčku, poslech ke str. 24

hezký den MH

 

Dobrý den,

blížíme se ke konci druhé lekce. Tento týden jsme probírali str. 22 + 23 a odpovídající stranu v PS. V časopise jsme si připomněli slovní zásobu jídlo a pití.

DÚ - ústně si projít v učebnici str. 21 + v prac. sešitě str. 22, 23 - v úterý bude suplovaná hodina, budou si samostatně tyto stránky vypracovávat.

MH

Dobrý den,

doprezentovali jsme plakáty, moc všechny chválím. Přibyly nám nové pokyny z učebnice ze str. 19.

DÚ - PS str. 18 - doplnit věty (v případě chybějícího slova  mohou obrázky dokreslit nebo přepsat slova) - návod v učebnici

     - poslech ke str. 19 - dobrovolně na jedničky (mohou použít i již známé pokyny) 

MH

Dobrý den,

v angličtině jsme poskočili v učebnici na str. 18, v pracovním sešitě str. 16, 17/9. V úterý bude test na slovní zásobu 2. lekce (bez frází a posledních 5ti slovíček). Příští týden bude na známky konverzace podle strany 17 (mají vystříhané obrázky). Doprezentujeme plakáty.

DÚ - v časopice str. 16 (slovní zásobu jsme spolu prošli) - úkol je do pátku, pak už si mohou nechat časopis doma. Dnes dostali další číslo - opět s ním budeme pracovat každý pátek.

Hezký víkend   MH

Vážení rodiče, slibovaný test z prvouky, který máme psát ve čtvrtek 31.10., budeme psát až v úterý 5.11., jelikož si někteří miláčci  zapomněli učebnice ve škole....ve čtvrtek to spolu ještě zopakujeme a budeme dokončovat třídní projekt, ať se máte čím kochat na třídní schůzce 11.11. Hezký zbytek podzimních prázdnin.L.Ž.

Vážení rodiče,náhradní termín kroužku VV techniky za 28.10. je ve čtvrtek 31.10. a za 4.11. (pedagogická rada) je opět ve čtvrtek 7.11. v čase od 13:30 do 15:00 hodin.L. Žandová

Dobrý den,

Dnes jsme poslouchali písničku ze str. 13 (příští týden budu dobrovolníkům rozdávat jedničky), znovu jsme poslouchali příběh ze str.14, 15 (zkoušeli si role ve trojicích), zopakovali jsme slovní zásobu 2. lekce a v PS udělali str. 14.                  V časopise na str. 6, 7 jsme si zopakovali a rozšířili slovní zásobu se Stevem a Maggie.  Dobrovolníci si mohou dodělat str. 7.

DÚ - slovíčka do slovníčku (až po slovo purple), poslech písně a příběhu (do slovníčku nebudeme zapisovat fráze a věty, ty zapisujeme do školního sešitu)

     -  v pátek test z prvních 6 slovíček ze 2. lekce

     - začali jsme již s prezentacemi  plakátů, zatím velmi úspěšně :-)        MH

Dobrý den,

 Tento týden jsme začali lekci 2. V učebnici máme hotovou str. 12, 13 V pracovním sešitě str. 12/ cv. 1. Pracujeme s písničkou If you´re happy - mají nalepeno ve školním sešitě. V časopise jsme pracovali na str. 8.

DÚ - 6 sloviček ze 2. lekce do slovníčku (slovníček na web. stránkách), poslech z učebnice str. 13, dobrovolný - časopis Hello str. 9.

Příští týden testík z barev. S časopisem budeme pracovat každý pátek, ať si ho děti nosí.

Hezký víkend   Martina Hezká

V příloze Vám posíláme propozice na 61.ročník MALÉ PARDUBICKÉ. Pojďme se
všichni proběhnout.  Všechny sportovní třídy - těšíme se na Vaši účast! Přejeme příjemný sportovní zážitek!
/MH, ZM/