backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.C

Vážení rodiče,

v pondělí 11.1.2021 od 17:00 - 17:15 hodin proběhnou schůzky rodičů online formou přes aplikaci Teams (opět přes účty vašich dětí). Původně se mělo jednat o konzultačního odpoledne, z důvodu současné epidemiologické situace byla provedena tato změna.

Po schůzce rodičů proběhnou konzultační odpoledne:

v pondělí 11.1. od 17.15 - 19:00 h

v úterý 12.1. od 16 - 18h

formou telefonického hovoru s daným vyučujícím přes aplikaci Teams přes účty žáků naší školy (volat můžete z mobilu, tabletu, počítače (notebooku) pokud má funkční mikrofon i případně kameru). Daného učitele si najdete v aplikaci Teams buď přes Chat nebo přes Hovory. Děti vám určitě poradí.

Hedvika Mikolinová.

Vážení rodiče, milí žáci,

na hlavních stránkách školy máte informaci, že od 21.12.2020 – 3.1.2021 jsou vánoční prázdniny. Pro vás je důležitá informace, že od 4.1.2021 by měli mít žáci distanční výuku – tzn., že nejdou do školy a mají online hodiny podle rozvrhu.

Všem vám přeji hodně zdraví do nového roku 2021.

Hedvika Mikolinová.

 

Obě šesté třídy se zapojily do projektu Krabice od bot www.krabiceodbot.cz. Celý minulý týden jsme se s dětmi věnovaly nošení drobných dárků, jejich třídění pro holku nebo pro kluka podle věkové kategorie, balení do krabic od bot, zdobení balicích papírů a jejich rozdělení do sběrných míst (Pardubice nebo Chrudim). Paní učitelky s asistentkami a dětmi se pustily do akce, která byla pro dobrou věc. Obdarovat děti, které nemají možnost dostat dárečky od svých nejbližších. Všem dětem z 6. B i 6. C moc děkujeme za projevení úžasné solidarity a pomoci jiným.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli dětem s výběrem dárků.

Ilona Fišerová a Hedvika Mikolinová

 

Vážení rodiče, milí žáci.

30.11. – 4.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

7. – 11.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

14. – 18.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

21. – 22.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

od 23.12 – 3.1. jsou vánoční prázdniny

Omluvenky – nově prosím omluvenky zapište do zápisníku žáka (na online hodiny) s Vaším podpisem a poté mi pošlete foto do chatu Teamsů. Pokud budou ve škole, platí to, že budou mít omluvenky zapsané v ZŽ (jak jsme byli zvyklí).

Tělesná výchova – protože se nesmí třídy mísit, bude hodina tělesné výchovy společně pro celou třídu pod vedením p. uč. P. Štrofové.

Obědy – kdo má zájem o oběd po dobu distanční nebo výuky ve škole, vždy si obědy přihlaste minimálně týden dopředu na www.strava.cz

Roušky – musí mít žáci neustále na sobě (pokud nemáte potvrzení od lékaře). Žádám, aby žáci nosili minimálně dvě náhradní a igelitový sáček na jejich odložení, případně vlastní dezinfekci.

Žáci čekají vždy před školou, učitelé, kteří učí první hodinu, si vás vyzvednou v čase mezi 7:50 - 7:55!

Děkuji a zdraví

H. Mikolinová

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18.11. nastupují opět žáci 1. a 2. tříd do školy. V souvisloti s tím mohou žáci distanční výuky využít možnosti oběda. Pokud máte zájem, můžete si ho přihlásit na www.strava.cz do 18.11. do 7 hodin.

Oběd se bude vydávat do jídlonosičů okénkem u paní vedoucí z talířů (aby nedocházelo ke kontaminaci) v době od 11.40 do 13.00. Žáci mají zakázaný vstup do školní jídelny! Nezapomeňte mít kartu na obědy.

S pozdravem

H. Mikolinová. 

Vážení rodiče, milí žáci,

odhlasovali jste si, že chcete v pondělí 16.11. online hodinu angličtiny od 10:00 - 10:45. Platí pro obě skupiny.

Děkuji

H. Mikolinová.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že většina pedagogů zadává úkoly, vyhodnocuje práce a testy večer a v noci, prosíme Vás, abyste dohlédli na to, aby si děti vypnuly na noc buď celou aplikaci Teams (v nastavení mobilu) anebo vypínaly v aplikaci Teams zvukové upozornění (v hodině matematiky žákům vysvětlím). Naopak prosím, aby žáci neposílali pedagodům úkoly pozdě v noci.

Ještě mi napište do emailu (prosím během úterý), zda máte zájem v pondělí 16.11. o online výuku (jedná se jen o AJ). Jinak dostanou, tak jako v ostatních předmětech, práci formou úkolů. Škola bude jinak zavřená.

Děkuji ze pochopení.

S pozdravem

H. Mikolinová

mikolinova.hedvika@benesovka.cz

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. v 17 hodin se konají online třídní schůzky prostřednictvím přihlašovacích údajů do Teamsů Vašich dětí.

Poproste své děti, aby Vám pomohly s připojením do aplikace a případně s ovládáním kamery či mikrofonu. 

S pozdravem

Hedvika Mikolinová.

Vážení rodiče, 

prosím Vás o spolupráci. 

Vzhledem k trvajícímu stavu uzavření škol bude pokračovat distanční výuka přes platformu MS Teams. Distanční výuka je povinná a skládá se z:

1) online-hodin poskládáných dle stálého rozvrhu.  Pokud Vaše dítě nebude přítomno, musíte jej klasicky omluvit emailem třídní učitelce (mikolinova.hedvika@benesovka.cz). 

2) asynchronní části = plnění úkolů přes zadání MS Teams či odesílání kvízů/testů MS Forms. Pokud Vaše dítě neposílá vypracovanou práci, množí se mu v Bakalářích N = nehodnocen => nemůže být hodnoceno, za opakované neplnění úkolů dostane výchovné opatření a  případné přezkoušení z daného předmětu. 

=>nestačí být pouze na online-hodinách, ale musí zároveň plnit i zadanou práci dle pokynů a v termínu. 

Děkuji za Vaši podporu. 

Přeji pevné zdraví i nervy

Hedvika Mikolinová

Rozvrh online hodin: