backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Základní škola Pardubice,

Benešovo náměstí 590

adresa:

Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Datová schránka: gvnhki9

Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesov­ka.cz

 

 

 

 

 

Dar 87 110,- Kč

Na rozvoj vzdělávání,

školství a

podpory mládeže

 

 

Aktuální informace

27.01.2015

Ve čtvrtek 22. ledna dopoledne zaplnili dvě učebny zájemci  o zeměpisnou olympiádu. 34 žáků druhého stupně začalo odpovídat na otázky s pomocí atlasu - to byla první část školního kola. V druhé části již pracovali bez atlasu. Pro 6. ročník (kategorie A) byly připraveny otazky z oblasti astronomie a kartografie, 7....

17.01.2015

Žáci 1.A jeli poprvé bez svých rodičů na lyžařský výcvik. I když nevěděli co je čeká, byli úžasní. S malou pomocí zvládli obutí, nošení lyží i ostatní činnosti spojené s lyžováním. Během dvou dnů všichni lyžovali na velkém kopci. I ti, kteří byli poprvé na lyžích. Domů jsme odjížděli unaveni, bez úrazu, ale  moc spokojeni.

Lacová

15.01.2015

 

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) jsou na školách zřízeny Školské rady. Školská rada je šestičlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

...
14.01.2015

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních tříd školního roku 2015/2016 se koná ve dnech 4. a 5. února od 13 do 18 hodin. Srdečně vás zveme na prohlídku školy ve středu 14. 1. 2015. Dopoledne od 8 do 12 hodin se můžete podívat na výuku na 1. stupni, odpoledne od 13 do 16 hodin Vás provedeme po škole. Po celý den Vám Vaše dotazy zodpoví vedení školy.

Těšíme se na Vás...

14.01.2015

Dne 14. 1. 2015 se od 16 do 17.30 hodin ve škole konají současně konzultační odpoledne a volby do nové školské rady. Volby budou probíhat v učebně hudební výchovy (hned proti hlavnímu vchodu). Zákonní zástupci žáků volí 2 zástupce z řad rodičů, kteří jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které...

09.01.2015

Z dětí naší školy se tento týden stali TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI. S přáním šťastného nového roku 2015 koledovali po Pardubicích, potěšili i zpěvem tříkrálové koledy. Tato sbírka pro pardubickou charitu je určena nemocným seniorům a rodinám v nouzi. Všem koledníků mockrát děkujeme za úžasnou pomoc a prezentaci naší školy.

11.12.2014

Chlapci 4.A, 4.B prožili krásné chvíle na Vánočním florbalovém turnaji v Pardubicích. Sešlo se sedm družstev. Velká bojovnost chlapců přinesla také úspěch. Ze skupiny jsme postoupili do semifinále, které bylo opět zakončeno vítězstvím. Pak nastal okamžik velkého finále. A je to tady, opět výhra. Chlapci do toho dali celé srdce a vyplatilo se. Domů jsme odcházeli vyčerpaní, ale nadmíru...

09.12.2014

V úterý jsme se zúčastnili krajského kola v plavání. Účast v krajském kole jsme si vybojovali v pondělí 10. listopadu na bazénu v Pardubicích. Postoupilo družstvo dívek i chlapců.

V krajském kole v Chrudimi děvčata opět suveréně vyhrála a chlapci se umístili se ztrátou jednoho bodu na druhém  místě. V letošním roce postupují do celostátního kola jen střední školy a tak naše šikovná...