backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

27.11.2023

Vážení rodiče,

všichni zaměstnanci naší školy se připojí ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023 ČMOS.

K tomuto rozhodnutí nás vedou plánované kroky vlády: zvyšování počtu žáků ve třídách, snížení počtu vyučovacích hodin, omezení dělení tříd, zrušení tandemové výuky, snížení počtu asistentů pedagoga, zrušení školních psychologů, snížení počtu správních zaměstnanců ve...

26.11.2023

V pátek 24.11.2023 se všichni žáci devátých ročníků zúčastnili preventivního programu „Hrou proti AIDS“ na Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Studentky čtvrtých ročníků rozdělily naše deváťáky do sedmi skupin. Na jednotlivých stanovištích je seznámily s tematikou např.  přenosu virů HIV, jak se chránit před infekcí, o možnostech antikoncepce, o ochraně, jejím použití...

24.11.2023

Děkujeme všem za sběr starého papíru. Již po třetí zvítězila třída druhého stupně 8. B. Na druhém místě se umístila 4. C a třetí byli tentokrát žáci 4. A. Jeden kontejner nám tentokrát nestačil! Dokonce se naplnily starým papírem ještě dva menší.

...
23.11.2023

Ve čtvrtek 23.11. se koná sběrové ráno. Budeme vyhodnocovat nejlepší sběrače a třídy, které přinesou nejvíce sběru. Kontejner bude přistavěný od 7,00 do 14,00.

Markéta Netolická

 

21.11.2023

Dnes jsme se zájemci devátých ročníků navštívili Obchodní akademii v Pardubicích. Žáci tak nahlédli do zázemí školy, diskutovali s žáky obchodní akademie, ale především si mohli sami vyzkoušet, co studium u nich obnáší (psaní všema deseti, něco z finanční gramotnosti a co obnáší podnikání).

Všechny žáky moc chválím za vzornou reprezentaci školy!

Hedvika...

13.11.2023

Naši prvňáčkové zahájili spolupráci se Vzdělávacím centrem SFÉRA interaktivní přednáškou z přírodopisu na téma: Dinosauři, dávní obyvatelé naší Země.
Děti byly velmi nadšené a projekt si nesmírně užily, jak je vidět i na přiložených fotografiích.

07.11.2023

Ve středu 8.11.2023 se konají od 17 hodin třídní schůzky. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 16 hodin v učebně hudební výchovy.

Markéta Netolická

 

03.11.2023

Třídy 7.B, 8.B, 9.B a 9.C měly možnost zúčastnit se vzdělávacích programů v nově zrekonstruovaných Automatických mlýnech.

Žáci 7.B si v první části zahráli na badatelský tým a ve druhé části si zkusili vytvořit svůj obrázek. 9.C si vybrala program zaměřený na fyziku a grafiku. 9.B měla program zaměřený na chemii a 9.C na fyziku.

Markéta Netolická

11.10.2023

Ve středu 11.10.2023 se na naší škole konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. ročníků. Do soutěže se přihlásilo celkem 27 žáků. Během 40 minut řešili otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Na výběr vždy měli jednu z možných variant.

Mezi nejlepší řešitele patří:

  1. Filip Taraba z 9.B...