backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

26.06.2020

     Dnešní předávání vysvědčení probíhalo na naší škole velmi netradičně.

     Vzhledem k nedokončeným opravám po ještě neskončené rekonstrukci školy (muselo být uzavřeno 2. patro) i vzhledem k nepřízni počasí byli žáci druhého stupně rozmístěni do odborných učeben (biologie, hudebna, matematika, PC učebny,…)

     Učitelé...

24.06.2020

Podle nového nařízení ministra školství oznamujeme termíny konce školního roku:

...
19.06.2020

Talentových zkoušek se účastnilo 54 žáků, jeden žák je bude konat v náhradním termínu.

V příloze vyvěšuji pod registračními čísly seznam přijatých žáků.

U vybraných žáků z jiných škol potřebujeme vystavit rozhodnutí o přestupu na naši školu. Dostavte se prosím v úterý 23. 6. mezi 8 - 14 hodinou do školy.

Všem děkujeme za účast a gratulujeme přijatým žákům.

Jičínská...

15.06.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření vlády, kdy od 11.3. 2020 byla škola uzavřena, neprobíhaly školní kroužky, které jste předem zaplatili. Úplata za kroužky bude poměrnou částkou vrácena vedoucími kroužků žákům během měsíce června.

Markéta Netolická

15.06.2020

Vážení rodiče,

ve dnech od 16. do 19. 6. budou vyučující jednotlivých předmětů uzavírat hodnocení žáků za 2. pololetí a zapisovat jej do programu Bakalář. V pondělí 22. 6. se koná pedagogická rada. Budeme se řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. Stěžejní pro nás budou podklady získané v době, kdy žák chodil řádně do školy, tedy do 10. 3. 2020. Podpůrně budeme přihlížet k podkladům...

01.06.2020

Z důvodu rozvolňování mimořádných opatření vlády a možnostem školy, umožňujeme návrat žáků 2. stupně do školy následovně:

Pondělí + úterý         žáci 6. a 8. ročníku    od 7.50 – 11.20 hodin

Středa + čtvrtek        žáci 7. ročníku     ...

25.05.2020

Z důvodu dodržování hygienických opatření se talentové zkoušky budou konat po skupinách v úterý 16. 6. 2020 následovně:

v 9:00 žáci 5. A a 5. B, kteří se účastní výuky v kmenové učebně – žáky si vyzvedneme v učebnách

ve 14:00 zbytek žáků z 5. A a 5. B + mimoškolní žáci – žáky si vyzvedneme před školou

S sebou: sportovní oblečení, boty, pití (...

22.05.2020

Pokrmy vydávané v režimu školního stravování v první den neplánované nepřítomnosti budou vydány na talíři a rodič, nebo zákonný zástupce si pokrm sám přendá do vlastní nádoby.

 

19.05.2020

POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče, milí žáci,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat a ocenit vaši spolupráci při zajišťování výuky v této nelehké době. Od pondělí 25. 5. Usednou někteří žáci opět do školních lavic, ostatní budou pokračovat v distanční výuce v domácím prostředí.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří do...

19.05.2020

Principy hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. viz příloha

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou).

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito principy:

- ...