backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Úkoly pro nemocné do 12.12.

09.12.2021

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B. 
V učebnici procvičujte cvičení (do str. 39) na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41 o Mikuláši a Ježíškovi a povidejte si o tom. Čtěte si svou vlastní oblíbenou knihu. 
Ve škole jsme nacvičovali dramatizaci pohádky O červené karkulkce. 

Matematika

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici do strany 57.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

 

Anglický jazyk

PS: cvičení do str. 31. Malovali jsme postavu a procvičovali He has got.../ she has got a big/ small....
Povídali jsme si: How do you feel today? Are you happy, sad, tired....?

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Vánoce
PS:  str.29, 30
Učebnice: čtěte na str.22, 23.
Povidejte si o vánočních obyčejích u nás i ve světě.

 Všem přejeme brzké uzdravení a návrat do školy.

Vaši spolužáci a paní učitelkasmiley