backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.C

Milí rodiče, děti, musím vás všechny pochválit, jak jsme se pustili do on-line výukyyes

Probrané učivo za tento týden: 

ČESKÝ JAZYK:

Dokončíme PS 1. díl, opakování tvrdých a měkkých slabik. v učebnici jsme dokončili str. 68, napsali jsme si opakovací diktát, zahráli jsme si na detektiva, popis spolužáka. 

Příští týden začneme nové učivo Párové souhlásky a začínáme 2. díl PS. 

Písanka - dokončíme str. 10, četli jsme z čítanky na str. 91,92. Stále čtěte svoji oblíbenou knihu a zaznamenejte do čtenářského deníku.

MATEMATIKA - věnujeme se násobení a dělení 2, 3, umíme si hrát s násobilkou, viz online cvičení - teams.

PS - dokončíme str. 24, příští týden pokračujeme v dělení 3. Matematické hádanky slouží k opakování učiva.

PRVOUKA  - zopakovali jsme si učivo o správné hygieně, pracovali jsme na str. 49, využili jsme tělovýchovnou chvilku, protáhli jsme sesmiley.

VV, Pč - Můj skřítek pro štěstí

Chtěla bych děti pochválit, jak se dokážou přizpůsobit distanční výuce, aktivně pracují a umí spolupracovat.

Díky Vám všem, zvládeme to!               Vaše třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trena...

 

  

Milí rodiče, pokud si nebudete vyzvedávat obědy a máte je přihlášené, je nutné si je odhlásit! Jinak přihlášené obědy se vydávají od půl 12 do 13, 30, v pátek do 13 hodin. smiley Z. Jírková

On - line výuka

Vážení rodiče, od pondělí 1. 3. začínáme znovu s výukou on - line. Děti dostaly rozvrh a číslo skupiny, kterou jsem vytvořila podle abecedního seznamu žáků. Na výuku se přihlásíte podle kalendáře, kde jsem zadala rozvrh.

V pondělí začíná 1. skupina AJ, 2. skupina bude mít ČJ. Potom obráceně. Třídnická hodina je v pondělí pro všechny žáky. ( 9,20 - 9,50). Zde si povíme další informace k výuce. Prosím dodržujte čas přihlášení na jednotlivé předměty. 

Připomínám, že výuka je povinná, v případě abscence prosím o omluvu. Nebojte, vše zvládneme jako dosud!

ČJ - připravte si učebnici ČJ, PS 1, cvičný sešit, Písanku a čítanku, folii.

M - PS 6, cvičný sešit, 20 koleček, kostiček..

PRV - učebnici a PSsmiley a penál.

Posílám ještě jednou rozvrh.yes                                                     S pozdravem Vaše třídní učitelka

Český jazyk: učivo - opakování tvrdých a měkkých slabik v učebnici do str. 65

PS - do str. 51

Písanka - str. 7,8

Trénujte opis a přepis slov, vět, diktát.

 

Každý den čteme v čítance libovolně 3 stránky, mimočítanková četbasmiley

Matematika: Procvičujte si násobení a dělení 2, sčítání, odčítání do 100

PS - do str. 22

 

Prvouka:  Zdraví: PS - do str. 48, Můj jídelníček - napiš a namaluj si.

Brzy se uzdravteheart          S pozdravem Vaše paní učitelka

Ahoj děti, zdravím své nemocné druháčky!smiley

Tento týden budeme pracovat takto:

Český jazyk 

Procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky. Krátké, dlouhé samohlásky a také u,ů,ú.

PS- do str. 49.
Pisanka- opis a přepis do str. 6
Čitanka- čteme do str. 89

Každý den čtěte, trénujte opis, přepis a diktát. 
 

Matematika

Začínáme dělení. Procvičujte nasobilku 2.

Pracujte v pracovním sešitě do str. 19, stále opakujeme sčítání a odčítání do 100.

Prvouka

PL- naše tělo, zdraví člověka, PS do str. 47

Buďte zdrávi a po jarních prázdninách se uvidíme. heart Třídní učitelka
 

smileyI naši druháčci se dnes nemohli dočkat pololetního hodnocení. Odměnou pro ně bylo nejen pěkné vysvědčení, ale i sladká tečka na závěr. Někteří žáci musí trochu přidat, ale většina měla samé nejyes. Tak ať nám to všem

vydrží a těším se na pondělí již ve druhém pololetí.                                  Vaše třídní učitelka

 

Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste věnovali svůj čas vyplnění dotazníku ohledně distanční výuky. Vážím si vaší spolupráce. 

smileyTento týden nás čeká pololetní vysvědčení - 28. 1. , pololetní prázdniny - 29. 1. - pátek.

                                                                    S pozdravem  Z. Jírková

Dobrý den, vážení rodiče, 

dne 11. 1. se konají třídní schůzky on-line od 16 hodin. Těším se na vás. S pozdravem a přáním zdraví a štěstí v novém roceyes Vaše třídní učitelka

 

Milí rodiče, vánoční prázdniny začínají již od 21.12. z důvodu epidemie. Do školy půjdeme naposledy v tomto roce  v pátek 18.12. Vyučování bude do 11, 30 hodin. 

Ve čtvrtek 17.12. si uděláme malou vánoční besídku s výrobou svícnů, či přáníček. Možná přijde i Ježíšek?

Dejte dětem na ochutnání trochu cukroví a dáreček pro spolužáka. smiley První dvě hodiny se budeme učit: ČJ,M.

                                                                                                              Z. Jírková