backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.C

Milí rodiče, děti,

od příštího týdne budou mít děti zkrácený rozvrh z důvodu nástupu všech žáků 1. stupně a některých tříd 2. st..

Aby se žáci co nejméně potkávali, mají upravený rozvrh:

Před školou si budu děti vyzvedávat každý den již do 7, 45 hodin!

Pondělí, středa, čtvrtek a pátek končí výuka v 11, 20, v úterý ve 12, 20 hodin. Nedružinové děti již budou v tuto dobu před školou. Ostatní družinové děti půjdou na oběd a do družiny.smiley Ranní družina platí jako dosud.

Hezký den, třídní učitelka.

 

Milí rodiče a děti, blížící se návrat do opravdové výuky se pomalu a jistě stane skutečností.smiley

V pondělí 16. 11. mají děti tzv. online volno, ale budeme se věnovat dokončení zadaného učiva, opakování, zjm. čtení a počítání desítek a jednotek. Můžete si zahrát hru se slovy, skládat větu nebo vyluštit matematickou hádanku.

A nyní ke sjednocení učiva:enlightened

ČESKÝ JAZYK: Věta, slovo, slabika -  v pátek dokončíme v učebnici str.26, nezapomeňte na cv. 8 - diktát, který si napíšeme ve škole.

PS - dokončíme str. 22, ve středu budeme opakovat a procvičovat probrané učivo o větách - druhy vět.

Psaní - Písanka 1. díl - 2. ročník: str. 3, 4, předpokládám, že máte písanku z 1. roč. dopsanou.

Čtení - do str.45, podle svého tempa, nezapomeňte číst svoji knihu - viz Čtenářský deník.

 MATEMATIKA: máme hotovo do str. 26, Geometrii si na str. 25 - obtáhněte podle pravítka. ( doplníme ve škole)

Procvičujte stále sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10, dále nové příklady na sčítání a odčítání desítek a jednotek.

PRVOUKA - pracovali jsme do str. 25, prosím doplňte předchozí strany. Učivo - Podzim

Ve středu si děti vyzvednu před školou v 7, 45 - 7, 50. Prosím , aby měly roušku, kterou budou mít i při výuce, i ve ŠD. Nejméně s sebou 2 - 3 roušky v igelitovém sáčku. TV  a zpěv se klasicky nebude vyučovat, výuka bude podle stálého rozvrhu.

Ranní ŠD  - se nyní řeší, potřebuji nutně upřesnit jednotlivě čas příchodu a odchodu ze ŠD! Obědy ano. smiley

Děti si zpátky přinesou průhledné desky s pravítkem a PS AJ, PRV, cvičné sešity, folie a učebnice podle rozvrhu. Také si postupně donesou svoji knihu na čtení,  PS  a písanku si zkontroluji ve škole.enlightened

Prosím o dodržování hygienických opatření, v případě nachlazení, či jiných onemocnění neposílejte děti do školy!

Nebojte, zase si zvyknete na pravidelný školní režim.devil Moc děkuji Vám rodičům, že jsme vše zvládli a zase to dáme...yes

Pokud se něco nezmění, těším se na svoje koťátka již 18. 11. ve středu!!heart

                                                                                                                                Vaše třídní učitelka

 

 

 

 

Moje milá koťátkasmiley,

máme za sebou 1. týden on-line výuky. Vyzkoušeli jsme si zase něco nového a naučili jsme se pracovat opět spolu.

Moc vás chválím za aktivní přístup k výuce, jste velké šikulky! Vašim rodičům děkuji za pomoc a čas strávený u počítačů. Sice to není úplně jako ve škole, ale vidíte, že to společně zvládneme.yes

A nyní k dalšímu učivu a co nás čeká opět další týdenenlightened:

Český jazyk: budeme pracovat v učebnici na str. 24 - 26, většinu cvičení děláme společně ústně.

Na str. 26 jsou hry, hádanky, ale také diktát vět, který si napíšeme.

Kontrola: cv. 7 a 8 na str. 26 si napíšete do cvičného sešitu, posíláte na WhatsApp.enlightened

Pracovní sešit - str. 20 - 22

Psaní: dokončete písanku č. 4, začneme se psaním nové písanky pro 2. ročník. ( domluvíme se o předání nové písanky s rodiči).

Stále si procvičujte samostatně opis a přepis libovolných slov a vět.

Čtení - V čítance nás čeká pohádka Paleček a jeho kamarádi a dále Martin, budeme si povídat o svátku svatého Martina - 11. listopad.

Matematika - PS str. 22 - 24, stále se věnujeme sčítání a odčítání desítek a jednotek, nezapomeňte si samostatně procvičovat sčítání a odčítání s přechodem 10! ( na folii)

Na str. 24 je rýsování přímek, tak se podívejte na video k Geometrii.

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/matematika-2-rocnik/geometrie/

https://www.umimematiku.cz/pexeso-2-trida

Kontrola:enlightened

cv. 3 na str. 22, cv. 4 na str. 23 - napiš do cvičného sešitu a pošli.

Prvouka - dokončete str. 24 - 25, PS

Budeme si povídat o tradicích na sv. Martina, pošlu vám obrázky k vymalování. Každý z vás si připraví:svatý Martin přijede na bílém koni - co to znamená?yes

Závěrem bych chtěla poprosit rodiče o účast na online třídní schůzce, dne 9. 11. v 17 hodin.

Děkuji za spolupráci a těším se zase na vás děti v pondělí na výuce.

                                                                                                                             Vaše paní učitelkaheart

https://youtu.be/mhqkIbSOHv0

 

Milé děti, určitě jste si přes podzimní prázdniny odpočinuly od plnění úkolů, ale nezapomněly jste opakovat učivo ČJ a M. Příští týden se uvidíme při on - line výuce, kde se seznámíme s programem Teams. Navážeme spolu opět kontakt a budeme si prohlubovat učivo. Určitě to zvládnemeyes. Pokud se z technických, či jiných důvodů nemůžete výuky zúčastnit, budu nadále zadávat úkoly zároveň přes stránku třídy. Konzultace bude opět přes WhatsApp, mail.

A nyní k úkolům:enlightened

ČJ - budeme pracovat s učebnicí na str. 22 - 23, PS - str. 18 - 20, učivo o větách - Druhy vět. Z učebnice str. 22, cv. 1 - ústně, str. 23, cv. 2 - písemně do cvičného sešitu.

Čtení - do str. 38, budeme si povídat o Dušičkách a o podzimu.

Písanka - pomalu si dopište písanku č. 4, opis a přepis krátké věty.

Matematika - PS - str. 20 - 22, sčítáme a odčítáme desítky a jednotky. Zelené sloupečky napište pěkně pod sebe do cvičného sešitu - cv. 3

Prvouka - PS - str. 20 - 22, povídejte si o podzimu a o svátku Dušičky a Hallowen.

VV, Pč - kdo má možnost, může si s rodiči vyřezat dýni nebo nakreslit panáčka z dýně. Pošlu vám náměty ke tvoření.

smileyChtěla bych vás děti moc pochválit za namalované obrázky pro pardubickou nemocnici jako poděkování sestřičkám a lékařům za jejich obětavou práci.heart

Moc se na vás těším, určitě vše spolu zvládneme.heart             Vaše paní učitelka

 

 

 

Pěkný páteční den! 
V pondělí nám začne 1. on-line hodina v 9hod ráno a bude trvat 2x30 min s přestávkou 5 min, abychom se nezdrzovali s přihlášováním. Kdyby měl někdo problem s přihlášením, ozvěte se mi, prosím. Připravte si stírací tabulky(pokud máte u sebe) nebo papírové lístečky 7x5cm (bílé), na které budou děti psát černou fixou a penály.
Úkoly na celý týden budou dále na webu třídy a budu je zadávat každé pondělí, abyste si mohli práci dopředu rozvrhnout. Dle průzkumu vám to vyhovovalo nejvíce. 
Užijte si zbytek prázdnin, děti moc pozdravujte a v pondělí v 9hod se budu moc těšit. Je tam naplánována schůzka, na kterou jen kliknete PŘIPOJIT SE. Mějte vypnutý mikrofon, prosím, děti ho budou zapínat na můj pokyn. 
 
Moc Vás zdravím!
 
Vaše paní učitelka

Milé děti a rodiče,

smileypříští týden vás čekají podzimní prázdniny. Učivo, které jste nestihli dokončit, si v klidu dodělejte a zopakujte. 

Nezapomeňte na pravidelné čtení, psaní a procvičujte si příklady na sčítání a odčítání.

Choďte na procházky do přírody a užívejte barev podzimu.

Doufejme, že vše dobře dopadne a brzy se uvidíme.heart Pokud nenastoupíme, distanční výuku doplníme online výukou přes Microsoft Teams. Veškeré informace ohledně přihlášení vám včas sdělíme. Distanční výuka zatím nadále probíhá jako doposud.

Buďte na sebe opatrní, mějte se rádi a těším se na váskiss         Vaše paní učitelka

 

Zdravím třídu 2. C,

Úkoly za hodinu z minulého týdne a hodinu následující:

  • Pracovní sešit str. 12 a 13 --> procvičování číslic, doplnění rozhovoru
  • do svého sešitu "English" vypsat číslovky včetně výslovnosti z následující webové adresy: https://www.helpforenglish.cz/article/2007081701-cisla-1-99 --> Jedná se o tři sloupečky - číslovka česky/výslovnost/anglicky. Na stránku do malých sešitů si sloupečky udělějte pravítkem. 
  • Podle cvičení 6/strana 12 z pracovního sešitu si do sešitu english napsat své telefonní číslo slovně (je možné si vymyslet vlastní)
  • Pracovní sešit str. 14 a 15 - barvy

Kdyby něco nebylo jasné, nebojte se napsat přes školní mejl.

Váš angličtinář,

Petr Vojtěch

Dobré ráno, milé děti,

čeká nás nový týden a další samostatná práce. Musím vás pochválit za splněné úkoly, které mi posíláte. Básničku Podzim hezky přednášíte.smileyPříští týden jsou podzimní prázdniny, tak nespěchejte s úkolyyes.

Někteří pracujete pomaleji, ale to nevadí, hlavně, že nezapomínáte na školní povinnosti. Tak jdeme na to?

Český jazyk - učíme se o větách, nezapomínejte na velké písmenko na začátku věty a znaménko na konci věty.

Budeme pokračovat na str. 18 v učebnici  Mluvíme ve větách, pořádek vět. Pracujte většinou ústně nebo na folii. Na str. 19 je cvičení 2., seřadíte věty v pohádce Princeznička na bále a napíšete do cvičného sešitu. Namalujte si obrázek.

Str. 20 - ústně.

PS - ČJ do str. 17

enlightenedKontrola: učebnice ČJ: cv. 2b/str. 19 - pošli na WhatsApp nebo mailem.

Písanka: pište podle svého tempa do str. 33, opište si libovolné věty z čítanky. Nezapomínejte si procvičit písmenka podle diktátu: slova, věty.

Čtení: čtěte v čítance s porozuměním a dodržujte správnou intonaci - klesáme hlasem. Podle svého tempa do str. 30

Čtěte si každý den a nezapomínejte na svoji knihu.

Matematika - Začínáme se sčítáním desítek a jednotek a pracujte podle pokynů v PS, do str. 19. Pozor : sčítáme zvlášť jednotky a pak přidáme desítky. U slovních úloh si znázorníte, tak jak jsme se učili ve škole.

Stále opakujte na folii příklady na sčítání a odčítání do 20.

enlightenedKontrola: str.18 - WhatsApp..

Prvouka: Povídejte si s rodiči o podzimu, projděte se po lese, pozorujte počasí a běžte do přírody např. pouštět draka. PS - str.15 - 17

Vv, Pč - namalujte si krásného a veselého draka, můžete mi poslat obrázek. Z kaštanů si můžete vyrobit zvířátka.

Na závěr si při práci zazpívejte, nezapomeňte se protáhnout, běžte na procházku s rodiči do lesa nebo do parku. Listy mění svoji barvu, podzim je krásně barevný.

V týdnu vám pošlu ještě nějaké další nápady pro chytré hlavičky.

smileyVěřím, že to půjde, moc vás pozdravuji a hlavně se opatrujte!heart Vaše paní učitelka

https://www.umimematiku.cz/pexeso-2-trida

https://www.umimematiku.cz/matematika-2-trida

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/scitani-a-odcitani-do-20

Tady něco zajímavého o podzimu:

https://www.youtube.com/watch?v=Yf3A2QIxeN4