backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Úkoly pro nemocné do 28.11.

22.11.2021

Pěkné pondělí všem, posílám úkoly pro tento týdenenlightened

Český jazyk

Mluvnice
Pracovní sešit: nepokračujte.
V učebnici procvičujte cvičení na vyjmenovaná slova po B.

Hravá vyjmenovaná slova na str.6,7,8.
Psaní
Písanka: pracujte na str.19,20
Čtení
Čítanka: Čtete na straně 37,38. Dále pak do str.42, a také čtěte svou vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

PS: pokračujte v sešitě na str.23,24.

Procvičujte malou násobilku, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice.

Anglický jazyk

PS: cvičení od str.27
Učebnice: čtěte do str.29.

Procvičujte části těla a pocity. 

Prvouka
PS: pokračujte do str.25
Učebnice: pokračujte na str.20.
Opakujte také předchozí látku.

Všem přejeme brzké uzdraveníčko heart

Vaše paní učitelka a spolužáci