backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Úkoly pro nepřítomné žáky do 17.12.

14.12.2021

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.  
Naučte se vyjmenovaná slova po L. Pracujte v učebnici na str. 40 a 41. Procvičujte všechna cvičení.
Hrava vyjmenovana slova- pracujte na straně 11. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41, 42 o Ježíškovi a Pásli ovce valaši. Čtěte vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

Pracujte v pracovním sešitě na str. 27. 
Geometrie- učebnice na str. 59, vypracujte všechna cvičení na papír nebo do vlastního cvičného sešitu. 

 

Anglický jazyk

Vánoce v Británii a u nás. Slovní zásoba Christmas, zpívání Christmas carols (We wish you a Merry Christmas, Deck the hall, falala, Jingle bells).

Prvouka

Vánoce, tvorba vánočních přání. Povídání o vánočních zvycích. Zpívání vánočních koled. 

 

 Všem přejeme brzké uzdravení.

Vaši spolužáci a paní učitelkaangel