backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Úkoly pro týden do 5.12.

26.11.2021

Pěkný den, posílám úkoly pro následující týdenenlightened

Český jazyk

Mluvnice
Pracovní sešit: vypracujeme stranu 28. Jakmile procvičíme vyjmenovaná slova po L, uděláme stranu 29.
V učebnici procvičujte cvičení na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.

Naučíme se vyjm.slova po L str.40 a ústně vypracujeme cvičení na této straně.

Hravá vyjmenovaná slova na str. 9,10,11.
Psaní
Písanka: pracujte na str.21
Čtení
Čítanka: Čtete na straně 40, opište jednu z básní do domácího sešitu a naučte se ji. Čtěte si předchozí články a svou vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

PS: pokračujte v sešitě na str.25,26..

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici na straně 42.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

Anglický jazyk

PS: cvičení od str.28,29(stihli jsme už v min. týdnu ve škole), 30,31.
Učebnice: čtěte do str.33.

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Povolání:
PS:  str.26
Učebnice: čtěte na str.21.
Opakujte také předchozí látku.

Všem přejeme hodně zdaru, zdravá a těšíme se na Váswink

Vaše paní učitelka a spolužácikiss