backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Čtvrletka z Matematiky

29.11.2017

6. ročník: Čtvrletní písemné práce - Desetinná čísla:

- zápis, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, převody jednotek (délkové, hmotnostní,obsahu), dělení a násobení (upřesním podle probrané látky). Mik.