backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete program pro pardubickou část aktivit při výměnném pobytu. Program je nadupaný od rána až do 21:00, proto bysme Vás chtěly požádat o vyzvedávání dětí po skončení akce v 21:00 na adrese: ZŠ Benešovo nám. 590, 530 02 Pardubice  příp. v pátek 19. 5.  v Paletě: Štolbova 2874/A, 530 02 Pardubice. Druhou možností je napsat do Zápisníku žáka souhlas se samostatným odchodem po skončení akce.

Děkujeme za spolupráci.

Irena Schoberová + Jana Mivaltová

V příloze najdeš podklady ke zpracování protokolu z laboratorní práce z fyziky.

Téma 1. světové války zpracujete ve dvojicích jako prezentaci. Můžete vybírat z následujících témat:

Atentát v Sarajevu = Těšitelová + Navrátilová HOTOVO

Vojenská technika 1. sv. v. = Jakab + Palocsányi 16. 5.

Yperit = Balínková + Kotýnková HOTOVO

Bitva na řece Marně = Kovács + Šústalová 16. 5.

Verdunský mlýnek na maso = Šmíd + Pithart 23. 5.

Bitva na řece Sommě = Štefek + Sudek 23. 5.

Rakouský císař Karel I. = Netková + Salfický 26. 5.

Legionáři = Kůřová + Dernerová 26. 5.

Vznik ČSR = Čep + Semonský 30. 5.

T. G. M. = Pithartová+Beránková 30. 5.

 

Schobi

Máme dokončenou další kapitolu dějin a dáme si opáčko (str. 108-122). V příloze tradičně PL. Termíny jsou následující:

8. A - út. 9. 5. 2017

8. B - út. 9. 5. 2017

8. C - pá. 12. 5. 2017

Schobi

Ve dnech 26. – 29. 4. se vybraní žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili výměnného eko -  uměleckého pobytu na gymnáziu v německém Selbu. Žáci byli rozděleni do tří skupin – umělecké, dokumentační a odborné měření. Plnili rozmanité úkoly – tvorba díla z odpadků určených k recyklaci, měření zařízení v budově školy a kompletní dokumentace. V odpoledních hodinách se podařilo navštívit porcelánku, kde si žáci osobně vyzkoušeli výrobu lampičky na čajovou svíčku či design hrníčku, větrnou elektrárnu a také skalní labyrint. Ve večerních hodinách se žáci navzájem učili základní fráze v němčině a češtině, hráli rozmanité hry a poznávali odlišné zvyky. Celý pobyt jsme si náležitě užili a už se moc těšíme na návštěvu našich partnerů během května u nás v Pardubicích. Zvláštní poděkování patří pí. I. Meissner z Goethe-Zentra Pardubice za její pomoc při tomto projektu.

Irena Schoberová

Jana Mivaltová

Od úterý 25. 4. budete pracovat na posteru k tématu osobnosti a vynálezy 19. a poč. 20. století. Doneste si A3 = velká čtvrtka, materiály, obrázky, texty, psací potřeby, nůžky a lepidlo.  Pracujete ve dvojicích následovně:

Salfický, Sudek - J. Perner

Balinková, Kotýnková - F. Křižík

Šústalová, Kovács - B. Smetana

Šmíd, Pithart - W. C. Roentgen

Semonský, Štefek - automobil

Dernerová, Kůřová - telefon

Jakab, Paloczányi - letadla

Těšitelová, Navrátilová - A. Dvořák

Beránková, Pithartová - J. Kašpar

Netková, Čep - elektřina (Edison, Tesla)

Termín odevzdání je pá. 28. 4. 2017.

Schobi

Účastníci zájezdu,

sejdeme se ještě k vyjasnění posledních detailů v úterý 25. 4. 2017 o velké přestávce v učebně matematiky.

Schobi

V příloze naleznete informace k našemu plánovanému výměnnému pobytu v Německu.

Schobi

Jako každý rok, tak i letos se Benešovka zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěž se konala jako v řadě dalších zemí v pátek 19. 3. a celkem se jí u nás zúčastnilo 290 žáků.

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

CVRČEK (2. – 3. třída) – 106 účastníků

 1. Chaloupka David 2. A
 2. Zámečník Tomáš 3. B
 3. Brožek Ondřej 3. A

KLOKÁNEK (4. – 5. TŘÍDA) – 114 účastníků

 1. Kašparová Anna 5. C
 2. Chaloupková Barbora 5. B
 3. Lazarák Šimon 4. B

BENJAMÍN (6. – 7. třída) – 46 účastníků

 1. Hodásová Tereza 7. C
 2. Bejstová Anita 6. A
 3. Hybeš Michal 7. C

KADET (8. – 9. třída) – 24 účastníků

 1. Šplíchalová Anna 8. A
 2. Makovská Anna 8. C
 3. Hrdá Eliška 8. C
 1. Bořek Pavel 9. B

V okresním srovnání je potřeba vyzdvihnout zejména účastníky mladších kategorií, rozhodně se neztratili.

Anna Kašparová 6. – 8. místo, Barbora Chaloupková 20. – 23. místo a David Chaloupka 23. – 27. místo.

 

Všem účastníkům děkuji za účast a vítězům ze srdce blahopřeji. HD