backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Důležité upozornění školní jídelny v souvislosti s výskytem COVID 19

22.05.2020

Pokrmy vydávané v režimu školního stravování v první den neplánované nepřítomnosti budou vydány na talíři a rodič, nebo zákonný zástupce si pokrm sám přendá do vlastní nádoby.