backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

GDPR

Vážení rodiče,

 od 25. 5. 2018   vstupuje v platnost nové nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Naše škola připravila  pravidla v nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců. Všichni žáci přinesou během následujících dnů domů nové žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosím Vás o vyplnění a podepsání formulářů a jejich včasné vrácení do školy. Osobní údaje v papírové i v elektronické podobě slouží pouze k plnění zákonných povinností, k oprávněným zájmům školy nebo jsou shromažďovány se souhlasem zákonných zástupců.

V příloze uvádím bližší informace o GDPR, důležité kontakty (škola - správce, pověřenec) a dotazník, který žáci donesli domů k vyplnění. 

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy