backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Oceněný pedagog Martin Skřivánek

24.04.2017

Oslavy Dne učitelů v Pardubicích probíhali ve Východočeském divadle. Město letos předalo ocenění svým nejlepším pedagogům již po jedenácté.

Z pedagogů, nominovaných řediteli školských zařízení, vybrala Komise pro výchovu a vzdělávání na ocenění ty, kteří do své práce vnášejí nejvíce inovace a kreativity, kteří dlouhodobě motivují a úspěšně připravují své žáky na mezinárodní a celostátní olympiády a soutěže.

Naše škola v letošním školním roce navrhla na ocenění trenéra sportovních tříd Mgr. Martina Skřivánka, který se výrazně podílí na pokračování tradice sportovních tříd na naší škole. Byli jsme velmi rádi, že mezi pěti oceněnými pedagogy byl právě on.

Pan Skřivánek se věnuje mimo své školní svěřence i předškolákům a mimoškolním dětem. Prostřednictvím Školního atletického klubu vede kroužky atletiky pro širokou veřejnost, a tím vychovává mládež ke sportu od útlého věku.

Jméno trenéra Skřivánka není neznámé ani pro širokou veřejnost, protože sportovci připravovaní naším trenérem se zúčastnili i Mistrovství světa a Evropy, mezistátních utkání a vyhráli také celostátní soutěže ZŠ v rámci přeboru ČR. Trenér Skřivánek nominuje a vede již několik sportovních Olympiád dětí a mládeže ČR, atletickou výpravu pardubického kraje. Podílel se s ostatními atletickými odborníky na projektu Dukla sportovní, na realizaci Olympijského parku Na Špici, organizuje prázdninové sportovní kempy. Je předsedou Školního atletického klubu. V letošním školním roce se mu podařilo připravit své svěřence tak, že se v celosvětové soutěži Dětský maraton žáci umístili na 6. místě na světě. Náš trenér Martin Skřivánek se dlouhodobě zapojuje sportovního života Pardubic.

Práce trenéra si velice vážíme a moc si přejeme, aby mu i nadále vydrželo nadšení pro práci s dětmi. Je pro nás zárukou pokračování čtyřiceti pětileté tradice sportovních atletických tříd.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Oceněný pedagog Martin Skřivánek
Oceněný pedagog Martin Skřivánek
Oceněný pedagog Martin Skřivánek
Oceněný pedagog Martin Skřivánek