backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Organizace příchodu žáků 1. stupně do školy

09.04.2021

Vážení rodiče,

abychom společně a v klidu zvládli následující dny, kdy vaše děti budou chodit opět do školy, prosíme Vás o dodržování následujících instrukcí. Věřím, že s Vaší podporou vše zvládneme. 

Testovací dny – pondělí a čtvrtek

 1. Žák, který chodí do ranní školní družiny
 1. testování s doprovodem od 6 hodin

-žák jde se zákonným zástupcem do tělocvičny

-po otestování jde žák do šatny a po převlečení do třídy, ve které je jeho oddělení školní družiny

-zákonný zástupce jde k hlavnímu vchodu, zazvoní na příslušné oddělení, aby paní vychovatelka o dítěti věděla

 1. žák bez doprovodu na testování

-zákonný zástupce zazvoní na příslušné oddělení školní družiny

-žák jde do šatny

-ve třídě se otestuje pod dohledem vychovatelky

 

 1. žák, který nechodí do ranní školní družiny
 1. testování s doprovodem od 6 hodin

-žák jde se zákonným zástupcem do tělocvičny

-po otestování jde žák sám do šatny a po převlečení do své třídy

-v šatně bude zajištěn dohled, aby zákonný zástupce nevstupoval do budovy školy

 1. žák bez doprovodu na testování

-žáky vyzvednou třídní učitelé před školou 7.45 – 7.55

-žáci jdou do šatny

-ve třídě se společně otestují

3. žák, jehož zákonný zástupce pracuje ve složkách IZS

-v době od 6 - 7 hodin žák zazvoní na učebnu Biologie, aby o něm vyučijící věděl, půjde do šatny a pak do učebny, ve které se otestuje bude zde zbytek dne (žáci s doprovodem se také testují v tělocvičně)

- ostaní žáky si bude vyzvedávat  pan učitel Mokříž/Štrofová před školou v 7.45 - 7.55

Netestovací dny – úterý, středa, pátek

 1. Žák, který chodí do ranní školní družiny
 • zákonný zástupce zazvoní na příslušné oddělení školní družiny
 • žák jde do šatny
 1. žák, který nechodí do ranní školní družiny
 • žáky si vyzvednou třídní učitelé před školou 7.45 – 7.55
 • žáci jdou společně do šatny a do své třídy