backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

PROJEKTOVÝ DEN - FINANČNÍ GRAMOTNOST

30.01.2020

Projektový den

Dne 30. 1. 2020 se na naší škole realizoval projektový den Finanční gramotnost. Jedná se o soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Na 1. i 2. stupni si žáci osvojovali pojmy: peníze, mince, bankovky, platební karta, banka, cena zboží, příjmy, výdaje, dluh,…

Starší žáci kromě toho vytvářeli ve skupinkách fiktivní měsíční rozpočet, poté si zahráli hru Riskuj s finanční tématikou. Vítězné družstvo obdrželo malou odměnu a ostatní žáci čokoládový peníz.

Věříme, že získané a upevněné vědomosti uplatní ve svém budoucím životě.

Dražková