backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Slavnosti jara

22.06.2022

Ve středu 22. června se ve školní tělocvičně konalo závěrečné vystoupení našeho Benešovského sborečku. Pod taktovkou paní učitelky Shánělové, Schoberové, Paarové, Hezké, Zahradníkové a Sobolíkové si dívky a tři chlapci, všichni z druhého stupně, připravili pásmo jarních zvyků. Mladé zpěvačky ukázaly svým spolužákům nejenom své pěvecké umění, ale také pohybové a herecké nadání.  Chlapci doprovázeli paní učitelky na housle, bicí a příběh moderovali. Přiblížili posluchačům, jaké jsou zvyklosti typické pro jarní období, od Masopustu, přes vynášení Morany až po tradiční velikonoční tradice.  Publikum složené z dětí prvního a druhého stupně se jistě dozvědělo i něco nového. Všem účinkujícím patří veliké díky za kulturní zážitek, kterého se nám dostalo. Již teď se těšíme, co krásného si Benešovský sboreček připraví příští školní rok.  

                                                 

                                                                                                                                  Michaela Odvárková

 

Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara
Slavnosti jara