backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Talentové zkoušky do 1. tříd se sportovní přípravou

27.04.2022

K zahájení povinné školní docházky na naší škole pro školní rok 2022/2023 se přihlásilo 111 dětí. Budeme otvírat tři první třídy, z toho dvě se sportovním zaměřením. Tento počet není konečný, protože víme, že někteří z vás byli u zápisu na více školách. Dejte nám prosím co nejdříve informaci, jestli vaše dítě nastoupí k nám nebo na jinou školu. Pokud nastoupíte jinam, dostavte se k nám do školy podat zpětvzetí žádosti.

Pro zájemce o třídu se sportovním zaměřením - talentové zkoušky se konají ve středu 27. 4. v 15 hodin v tělocvičně. Vyčkejte před školou, vyzvedneme si vás. S sebou věci na tělocvik, cvičební obuv, pití. V případě, že se k talentovým zkouškám nedostavíte, zařadíme vás do třídy bez sportovního zaměření.

Seznam registračních čísel přijatých žáků budeme vyvěšovat nejdříve v pátek 6. 5. 2022.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu.

Jičínská Ema, ředitelka školy