backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Vydání vysvědčení, ředitelské volno

24.06.2020

Podle nového nařízení ministra školství oznamujeme termíny konce školního roku:

Závěrečné vysvědčení bude letos vydáno všem žákům v pátek 26. 6. 2020 v  8.00 hodin.  Třídní učitel bude vyzvedávat žáky před školou. Každý žák, který v období od 25. 5. do 25. 6. 2020 nechodil do školy a neodevzdal Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, musí jej doložit. V případě, že tak neučiní, nebude se moci zúčastnit společného předávání vysvědčení. Žák musí mít s sebou i roušku.

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy. Lze je vyzvednout v termínech  29. 6. - 3. 7. 2020, 24.8. - 27.8.2020 od 8,00 do 11,00 hodin.

Obědy se v den vysvědčení budou vydávat od 9.30 do 11.00 hodin.

Ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno volno ředitele školy, budou pokračovat dokončovací práce související s rekonstrukcí školy.

Krásné a pohodové prázdniny přeje vedení školy.