backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd na školní rok 2022/2023

06.05.2022

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8 do 14 hodin, případně při schůzce s rodiči dne 25. 5. 2022.

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka se bude konat dne 25. 5. 2022 v 15.30 hodin ve školní jídelně.

Program schůzky:

  1. Základní informace o škole, školní jídelně a školní družině
  2. Přihlášky do školní jídelny (vyplňuje se i číslo vašeho účtu)
  3. Přihlášky do školní družiny
  4. Žádosti o pardubickou kartu - slouží k odběru obědů (je zdarma)

 V případě, že chcete pardubickou kartu vyrobit přes školu, vezměte s sebou fotografii dítěte. Jestliže fotografii dítěte nemáte, můžete si o pardubickou kartu zažádat přes e-shop dopravního podniku, kam přiložíte fotografii v elektronické podobě https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/nova-pardubicka-karta/e-shop.html

 

VŠECHNY PŘIHLÁŠKY LZE VYPLNIT NA MÍSTĚ, ALE BUDEME RÁDI, KDYŽ SI JE VYPLNÍTE PŘEDEM DOMA A VEZMETE S SEBOU. Vezměte si vlastní propisku!

Jičínská Ema, ředitelka školy