backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zahájení školního roku 2022/2023

25.08.2022

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 zahájíme slavnostně školní rok 2022/2023.

 Program pro 1. ročníky:

 • slavnostní přivítání před budovou školy v 8.00 hodin
 • třídní učitelky si odvedou děti i rodiče (maximálně 2 doprovázející osoby) do svých tříd, kde si budou moci své děti fotit
 • seznamovací aktivity dětí a třídních učitelek ve třídě, v této době vychovatelky ŠD předají rodičům potřebné informace v jiné třídě
 • poté ve třídě zůstanou děti s paní vychovatelkou a třídní učitelky předají v této době informace rodičům
 • děti, které nepůjdou 1. září do školní družiny, si rodiče odvedou domů a ostatní děti si převezmou paní vychovatelky

Program pro žáky 2. – 9. ročníků:

 • v 9.00 hodin budou žáci zahajovat ve svých třídách
 • tento den nepůjdou žáci do šatny
 • v 10 hodin odvedou žáky před školu třídní učitelé

Stravování:

 • obědy se budou vydávat od 10.00 do 11.30 hodin
 • pokud na oběd nepůjdete, nezapomeňte si ho odhlásit
 • pokud máte nové pardubické karty, musíte se zastavit ve školní jídelně, kde vám je paní vedoucí školní jídelny aktivuje ve dnech 25. - 31. 8.  v čase 8.00 - 12.00

Školní družina:

 • provoz družiny zahajujeme od 1. 9. od 6.00 do 17.00 hodin

Organizace vyučování ve dne 2. 9.  2022:

 • v pátek 2. 9. budou žáci s třídním učitelem (1. ročník má výuku do 10.45, 2. až 5. ročník do 11.40, 6. až 9. ročník do 12.35)
 • od pondělí 5.9. bude výuka podle rozvrhu
 • zájmové kroužky budou probíhat od října 2022, jejich nabídka bude upřesněna ve Školním zpravodaji
 • kroužky atletiky ŠAK budou probíhat od 12. září 2022

 

 

Za všechny zaměstnance přejeme klidný průběh školního roku.

 

Vedení školy