backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Základní škola Pardubice,

Benešovo náměstí 590

adresa:

Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Datová schránka: gvnhki9

Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesov­ka.cz

 

 

Aktuální informace

06.05.2020

Odpověď na Vaše dotazy:

Protože se celá třída do skupiny 15 žáků nevejde, bude rozdělení žáků podle zájmu o odpolední zájmovou činnost a následně dle abecedy. O tom, kdo povede danou skupinu, budeme rozhodovat po přihlášení žáků. Skupiny povedou třídní učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky, případně učitelé 2. stupně. Vše závisí na počtu přihlášených...

05.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za...

04.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Naše škola nabízí...

28.04.2020

Z důvodu  uzavření škol se talentové zkoušky do 6. ročníku sportovních tříd dne 4. 5. nekonají. Nový termín jsme zatím neurčili. Chtěli bychom, aby se zkoušky uskutečnily následně po přijímacích zkouškách na 8 letá gymnázia.

Sledujte webové stránky školy.

Jičínská Ema, ředitelka školy

14.04.2020

Chceme maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání, snažíme se i po dobu uzavření školy zachovat kontinuitu v poskytování  služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Žáci i rodiče mohou nadále využívat služeb Školního poradenského pracoviště, zejm. konzultací, podpůrného vedení, krizových intervencí,  a to distanční formou – nejlépe...

26.03.2020

Řiďte se pokyny v přiloženém dokumentu.

Vpřípadě zájmu o sportovní třídu, napište do pravého horního rohu označení SPORTOVNÍ, má-li vaše dítě na naší škole sourozence, uveďte do levého horního rohu jeho jméno, příjmení a třídu.

Přihlášky zasílejte do školy v termínu od 15. do 22. dubna. Je-li nutné osobní podání, domluvte se e-mailem:...

24.03.2020

Žádáme rodiče, aby neplatili poplatek na další období docházky dítěte do školní družiny. Případné přeplatky nebo doplatky budeme řešit v červnu.

Pozastavte si platby na obědy, přeplatky budeme vracet až v červenci.

Děkuji Jičínská

 

23.03.2020

Vážení rodiče,

snažíme se vaše děti zadávaným učivem příliš nezatěžovat, ale někteří jste možná jiného názoru. Doporučila jsem učitelům vybírat jen to nejdůležitější učivo a aby omezili předměty výchovného charakteru. Co se týče hodnocení  chci, aby žáci dostávali pouze "motivační jedničky" nebo pochvaly za odvedenou práci. Až budeme všichni zase ve škole, tak zadávané učivo...