backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Základní škola Pardubice,

Benešovo náměstí 590

adresa:

Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Datová schránka: gvnhki9

Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesov­ka.cz

 

 

 

 

Aktuální informace

07.05.2021

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej pouze na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8 do 14 hodin...

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. nastoupí žáci 7. a 8. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Od pondělí 10. 5. nastoupí žáci 6. a 9. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Žáci musí být vybaveni chirurgickou, nano rouškou nebo respirátorem (ochranou dýchacích cest).

Testování antigenním testem

Žáci 1. stupně se budou testovat již jen jednou týdně a to v pondělí...

27.04.2021

Vážení rodiče, testování v tělocvičně s doprovodem zákonného zástupce bude probíhat až od 7 hodin. Od 6 hodiny jsme Váš zájem nezaznamenali. Nyní testujeme antigeními testy Singclean COVID-19 Test Kit. Žáci i pedagogové testování zvládají.

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

Jičínská ema, ředitelka...

14.04.2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Základní škola má povinnost umožnit žákovi testování na onemocnění COVID-19, a to i v případě distančního vzdělávání. Po otestování vydáme žákovi potvrzení. Test nesmí být starší 7 dnů. Bližší informace o termínu testování Vám včas oznámíme.

Markéta Netolická zástupce ředitele...

09.04.2021

Vážení rodiče,

abychom společně a v klidu zvládli následující dny, kdy vaše děti budou chodit opět do školy, prosíme Vás o dodržování následujících instrukcí. Věřím, že s Vaší podporou vše zvládneme. 

Testovací dny – pondělí a čtvrtek

  1. Žák, který chodí do ranní školní družiny
...
09.04.2021

Pro žáka budoucí 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Rodiče vyplní obě strany papírové žádost (ve škole odevzdají pouze 1. stranu), přiloží fotografii dítěte (možno i na flash disku). Případně je možné žádosti poslat v PDF formátu (rodiče mohou vytisknout doma a vyplnit).

DPMP zajistí vyzvednutí žádostí ve škole. Vyrobené...

08.04.2021

V týdnu od 12.4. do 16.4. nastoupí do školy třídy: 1. A, B, C, 2. A, C, 5. A, B, C

V týdnu od 19.4. do 23.4. nastoupí do školy třídy: 2. B, D, 3.A, B, C, 4. A, B, C

Takto se budou třídy rotačně po týdnech střídat.

Video testování ukázka:

...

06.04.2021

Zápis bude probíhat on-line formou pomocí webové aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu/.

Tato aplikace bude zpřístupněna od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Vyplněné a vytištěné přihlášky, společně s kopií rodného listu a doložení bydliště doručte do příslušné ZŠ osobně (8...