backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Základní škola Pardubice,

Benešovo náměstí 590

adresa:

Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Datová schránka: gvnhki9

Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesov­ka.cz

 

 

 

 

 

Dar 87 110,- Kč

Na rozvoj vzdělávání,

školství a

podpory mládeže

 

 

Aktuální informace

16.01.2024
Milí přátelé, ...
12.01.2024

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří přišli na konzultační odpoledne 10. 1. 2024 a účastnili se voleb do Školské rady....

10.01.2024

10.1.2024 žáci 8. a 9. ročníku v rámci návštěvy střední školy absolvovali pod dohledem mistrů odborného výcviku různá praktická cvičení. Měli možnost si na jednotlivých stanovištích vyzkoušet nejrůznější činnosti spojené se studiem. Na závěr proběhlo hodnocení nejzručnějších žáků. Nejlepším žákem z naší školy byl Adam Šimek z 9.C, který se umístil na prvním místě.

Markéta...

10.01.2024

Vážení rodiče,

dne 10. 1. 2024 se koná konzultační odpoledne a  volby do školské rady od 16.00 - 17.30 hodin.

Volby budou probíhat v učebně hudební výchovy (hned proti hlavnímu vchodu). Zákonní zástupci žáků volí 2 zástupce z řad rodičů, kteří jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty...

21.12.2023

Ve čtvrtek 21. prosince proběhl na naší škole tradiční florbalový turnaj konaný vždy po půl roce. Vybraní žáci druhého stupně sehráli utkání mezi sebou navzájem, k tomu i s týmem učitelů. O pěkné zápasy nebyla nouze. Na prvním místě skončili zástupci pedagogického sboru, za nimi deváťáci, tým osmáků si odnesl stříbrné medaile a po vyrovnaném zápolení mezi žáky šestých a sedmých tříd, si...

18.12.2023

V neděli 17.12. se na zimním stadionu v Chrudimi uskutečnilo první ŠAKalí bruslení. Účast byla hojná, bruslili malí i  velcí, s hokejkama i bez a všichni si to moc užili. 

...
08.12.2023

Dne 4. prosince 2023 žáci devátých ročníků poměřili své znalosti v rámci školního kola olympiády v českém jazyce.

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je soutěž určená žákům základních a středních škol, jejíž cílem je nadaným žákům poskytnout možnost porovnat svou úroveň jazykového a slohového projevu s ostatními. Mohou tak získat motivaci k...

07.12.2023

Začátkem prosince podnikly děti prvních ročníku výpravu za „Tajemstvím vánočních dárků“ do Východočeského muzea v Pardubicích. V expozici Zahraj si Pardubice se dozvěděly, jaké dárky dostávaly děti v 19. a na počátku 20. století a jaký měly tyto dárky význam a symboliku. Vrcholem programu byla kreativní dílna, kde se děti ponořily do světa umění. S nadšením a radostí si každé dítě vytvořilo...