backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.D

V pátek 21. dubna se na Benešovce konal Den Země. Žáci si jako každý rok připomínali důležitost ochrany naší planety.

Třída 8. A pod vedením pana učitele Kopeckého a paní učitelky Sobolíkové si připravila stanoviště, na kterých si žáci 1. stupně vyzkoušeli, jak třídit odpad a jak zabránit nadměrnému užívání plastů. Mezitím se v prostorách školy jednotlivé třídy 2. stupně věnovaly různým ekologickým tématům, například spotřebě vody, třídění odpadu anebo udržitelnému rozvoji. Výstupem byla tvorba informačních plakátů na ohrožené druhy zvířat, hnutí Greenpeace a Duha. Některé třídy si vyzkoušely pokusy s propustností vody, jiné se snažily vymyslet plán využití a recyklace odpadu.

Věříme, že každý žák si z akcemi nabitého odpoledne vzal k srdci, jak moc je důležité pečovat o naši planetu.

Během závěrečného plavání byli vyhlášeni tři nejrychlejší plavci třídy. 
3. místo obsadil Adam Beneš, 2.místo Tereza Mázlová a na 1.místě se umístila Sofie Benešová. Vítězům moc gratulujeme. Věřím, že se dětem plavání líbilo a budou rády vzpomínat. 
 

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Český jazyk

PS - do str. 12 (včetně)

Pravopis podst. jm. str. 12 - 1,2

Matematika

Pracovali jsme v novém prac. sešitě, určovali čísla v oboru 0 -100 000. Kdo tento týden nebyl, nemá u sebe.

procvičovali jsme písemné násobení a dělení, slovní úlohy.

Angličtina

Stále opakujeme a probíráme hodiny, denní program - Ráno vstanu v 7 hod z postele, obléknu se, snídám v 7:30 atd. pracujte podle učebnice na str. 44.

Opakujte slovní zásobu 5.lekce.

Přírodověda - opakovali jsme na IA tabuli - živočichové a rostliny na louce a pastvinách.

V. Balášová

 

ČJ 

PS pracujte do str.7(včeně)

Pravopis podstat. jm. pracujte do str.9

M

PS pracujte do str.34

Učebnice str.15

Učebnice pracujte do str.37

PS do str. 21

AJ

Opakujte příslovce - sometimes, always, often, never

Hodiny

Pracujte v PS do str. 44

učebnice - do str.45

Prosím, nepracujte s dětmi dopředu!!!

Veškeré další info už budou jen v Bakalářích- Komens

Moc děkuji.

V. Balášová

Milí rodiče, včera jsme opět ochutnávali různé druhy exotického ovoce. A to - avokádo (to úplně všem nechutnalo), granátové jablko (to bylo mňam), mango (také moc dobré), kiwi (to dobře známe všichni). Musíme říct, že většina nám velmi chutnala, a že si některé z nich v obchodě určitě rádi koupíme. Pěkně jsme si pomlsali....smileyyes

Přikládám fotečku a všem přeji krásný den!

Vaše paní učitelka

Dne 11.1. se koná konzultační odpoledne od 16 - 17:30 hod ve třídě 4.D.

Připomínám všem, že  od zítra 22.12. - 2.1. jsou VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. Děti nastupují zpět do školy v úterý 3.1. 

Dobré dopoledne,

vážení rodiče a naši nemocní spolužáci,

 

posíláme Vám pozdrav z dnešního vánočního dne. Na fotografii můžete vidět překvapení, které Vás uvítá, až přijdete v lednu do školy. Všichni z něj máme velkou radost :-)

 

Všem přeji krásné svátky a do roku 2023 hlavně zdraví. 

Klidné dny

Vlastimila Balášová