backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.D

Dnes jsme navštívili vzdělávací centrum Sféra a absolvovali tyto báječné programy:

Barevné tkaní

Z čeho si lidé v minulosti vyráběli šaty? Z čeho získávali základní suroviny a jaké postupy se ani po staletích nepřestaly používat? Žáci si prohlédli, jak vypadá vlna, bavlna, nebo co se dá vyrobit z vláken kopřivy. Seznámili se s principem tkaní a sami si ho na rámečcích vyzkoušeli. Procvičili si řemeslnou zručnost při práci s vlnou a každý si odnesl malý výrobek. 

Workshop je více zaměřený na rukodělné aktivity, procvičení jemné motoriky a trpělivosti.

 
Bublinkování

Žáci zažili spoustu experimentů. Vyrobili si sloní zubní pastu, tančící bubliny nebo sopku chrlící lávu!

V programu „Bublinování“ se společně seznámili s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život.

Grafika

Grafický design je všude kolem nás a setkáváme se s ním každý den. Jak ale všechno grafické vzniká? Žáci si vyzkoušeli práci s Photoshopem - nejrozšířenějším grafickým programem na světě a stali se pro jednou pánem své reality. Během programu si upravili svoji fotku a vytvořili obálku časopisu podle vlastní fantazie

Parádně jsme si programy užili. Přikládám fotografie. 
V. Balášová

 

Také naše třída prodejem svých výrobků na Velikonočním jarmarku přispěla na konto nadace Dobrý anděl. 
 

Všem přejeme krásné prožití velikonočních svátků!

 

Děti si ve skupinách vyrobily jeden z mnoha druhů krmítek pro zpěvné ptáky (šišková, květináčová a jedno dřevěné). Ví, proč se ptákům v zimě pomáhá a chápe podzim jako období příprav na zimu.

Povídaly si o ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě. O hladu a o tom, jak můžeme pomoci. Vyrobily si několik různých typů krmítek ( stloukly si i jedno dřevěné). Vše,co si vyrobily, to si odnesly do školy..Přikládám fotografie.

Dnes jsme s dětmi opět po roce ochutnávaly exotické ovoce - granátové jablko, hrušky nashi, avokádo a kiwi. Přikládám fotografie

V pátek jsme si užili vánoční nadílku, a také jsme zanesli vánoční přání do Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice. 
Všem přeji klidné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví. 
Vaše paní učitelka

V pátek jsme si užili páteční vánoční nadílku a také jsme zanesli vánoční přání do Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice. 
Všem přeji klidné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví. 
Vaše paní učitelka

20.12. jsme navštívili kino CineStar a zhlédli film Příběh. Poté jsme se prošli po Pernštýnském náměstí a vyfotili u vánočního stromu. 

Dnes u nás byl čert s mikulášem a andělem. Některé z dětí byly vyzvány k nápravě svých třídních hříchů a proto musely zazpívat píseň  :-)  

Všem přejeme krásnou nadílku a adventní čas!

V pátek 21. dubna se na Benešovce konal Den Země. Žáci si jako každý rok připomínali důležitost ochrany naší planety.

Třída 8. A pod vedením pana učitele Kopeckého a paní učitelky Sobolíkové si připravila stanoviště, na kterých si žáci 1. stupně vyzkoušeli, jak třídit odpad a jak zabránit nadměrnému užívání plastů. Mezitím se v prostorách školy jednotlivé třídy 2. stupně věnovaly různým ekologickým tématům, například spotřebě vody, třídění odpadu anebo udržitelnému rozvoji. Výstupem byla tvorba informačních plakátů na ohrožené druhy zvířat, hnutí Greenpeace a Duha. Některé třídy si vyzkoušely pokusy s propustností vody, jiné se snažily vymyslet plán využití a recyklace odpadu.

Věříme, že každý žák si z akcemi nabitého odpoledne vzal k srdci, jak moc je důležité pečovat o naši planetu.

Během závěrečného plavání byli vyhlášeni tři nejrychlejší plavci třídy. 
3. místo obsadil Adam Beneš, 2.místo Tereza Mázlová a na 1.místě se umístila Sofie Benešová. Vítězům moc gratulujeme. Věřím, že se dětem plavání líbilo a budou rády vzpomínat.