backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

V současné době dochází ke schvalování novely školského zákona, kde je mnoho změn v přijímacím řízení. Níže uvedené informace jsou jisté a po úplném schválení novely informace doplním.

Pro aktuální informace sledujte: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Žáci dostali Atlas školství, ve kterém najdete informace o SŠ v Pardubickém kraji, informace o ostatních krajech najdete na: www.atlasskolstvi.cz

Pokud si žáci zvolí obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají přihlášku na danou střední školu sami, nejpozději do 30.11.2023. Přihlášku na tyto obory žáci obdrží ve škole. Každý žák si může podat max. 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou. 

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jak si zvolit správné povolání

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • v 8. a 9. ročníku jste navštívili ÚP IPS v Pardubicích
 • sleduj informační letáky, které máš na nástěnce ve třídě i na chodbě  v přízemí školy (proti učebně  Biologie)
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky škol
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně

 

S volbou povolání mohou pomoci tyto internetové stránky:

http://www.klickevzdelani.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.portal.mpsv.cz

Informace budu průběžně aktualizovat.

Markéta Netolická - výchovný poradce pro 2. stupeň