backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2023-2024 (aktualizace 7.1.2024)

 • schválena novela školského zákona-platnost od 1.1.2024

Pro aktuální informace sledujte: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Žáci dostali Atlas školství, ve kterém najdete informace o SŠ v Pardubickém kraji, informace o ostatních krajích najdete na: www.atlasskolstvi.cz

Pokud si žáci zvolí obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají přihlášku na danou střední školu saminejpozději do 30.11.2023. Přihlášku na tyto obory žáci obdrží ve škole. Každý žák si může podat max. 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou. (Poté bude mít ještě stejný počet možností podat si přihlášky na obory bez talentové zkoušky jako ostatní spolužáci.)

Kritéria přijímacího řízení na obory bez talentové zkoušky vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2024!!!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole  přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Způsoby podání přihlášek:

a) Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA) - získáte maximum možných výhod!

b) Podáním výpisu vytištěného z online systému.

c) Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

!!! Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024!!! (Změny v přihlášce lze provádět pouze do 20.2.2024)

1. Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému (přes elektronickou identitu), který je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením, a to je vše.

Výhody:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

 • Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody:

 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

3. Tiskopis se všemi přílohami

 • Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Výhody:

 • Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Nevýhody:

 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY:

a) Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

b) Určení PRIORITY jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

c) Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání!

 

Další důležitá data 1. kola:

10., 13. a 14. května 2024 - možné nahlížení do spisu

15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)!!!

 

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. 
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl! Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

 

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

!!!Další postup pro podávání přihlášek ve 2. kole, ve 3. kole a dalších kolech přijímacího řízení najdete na informačním webu www.prihlaskynastredni.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz výše).

Na Gymnázium Dašická bude přijato 60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v Holicích a Přelouči po 30 žácích.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81 Gymnázium

Jak si zvolit správné povolání

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • v 8. a 9. ročníku jste navštívili ÚP IPS v Pardubicích
 • sleduj informační letáky, které máš na nástěnce ve třídě i na chodbě  v přízemí školy (proti učebně  Biologie)
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky škol
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně

 

S volbou povolání mohou pomoci tyto internetové stránky:

http://www.klickevzdelani.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.portal.mpsv.cz

Informace budu průběžně aktualizovat.

Markéta Netolická-výchovný poradce pro 2. stupeň