backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Krajská knihovna Pardubice - beseda s paní spisovatelkou

11.03.2016

S dětmi jsme se opět vydaly do Krajské knihovny v Pardubicích, kde je paní spisovatelka (Klára Smolíková) seznámila s Knihožroutem. Abyste rozuměli, knihožrout je člověk, který má rád knihy a čte jednu knihu za druhou. Paní spisovatelka ukázala dětem knihu, kterou jim předá tehdy, až budou děti pasovány na čtenáře. Děti vyplnily společně s paní spisovatelkou pár cvičení o knihožroutech, zahrály si pár "her"  a šly jsme domů.

 

M.

Krajská knihovna Pardubice - beseda s paní spisovatelkou